TIETOPANKKI

Tietopankkiin on koottu tietoa termeistä ja lainsäädännöstä sekä läpinäkyvyydestä ja vastuullisuudesta.

Lue lisää

Termit

Poistotekstiili on omistajalleen tarpeetonta tekstiiliä, joka sisältää sekä tekstiilijätteet että käytetyt ja ehjät tekstiilit eli tekstiilituotteet. Tekstiilituotteet ovat käytettävissä alkuperäisessä tarkoituksessaan. Lajittelematon poistotekstiili on jätettä.

Uudelleenkäyttö on jo käytetyn tuotteen tai sen osan käyttämistä uudelleen samaan tarkoitukseen kuin mihin se on alun perin suunniteltu.

Kierrätys on toimintaa, jossa jäte valmistetaan tuotteeksi tai raaka-aineeksi joko alkuperäiseen tai muuhun tarkoitukseen.

 

Uudelleenkäytettävät tekstiilit kannattaa lahjoittaa hyväntekeväisyyteen, myydä kirpputorilla tai vaihtaa tuttavapiirissä. Uudelleenkäytettävän vaatteen määrittämisessä auttaa tämä Fida Internationalin tekemä video. Jos vaate ei täytä uudelleenkäytön vaatimuksia, se on tekstiilijätettä ja se tulee hävittää paikallisen jätehuoltoyhtiön ohjeiden mukaan.

Jätehuollon periaatteena olevan etusijajärjestyksen mukaan jätteen syntymistä pyritään välttämään ja syntyneet jätteet ohjaamaan uudelleenkäyttöön. Ellei tämä ole mahdollista, jätteet kierrätetään materiaalina tai toissijaisesti hyödynnetään energiana. Joskus etusijajärjestyksestä voidaan poiketa ympäristövaikutusten arvioinnin perusteella.

Lainsäädäntö tekstiilikiertotaloudessa

Telaketju-hankkeen yhtenä tavoitteena on selkeyttää poistotekstiileihin liittyvää lainsäädäntöä. Suomen ympäristökeskuksen kanssa yhteistyössä tuotettiin toimintaohjeet poistotekstiilikentälle. Tässä kuvassa selkeytetysti toimintaohjeet erilaisen tekstiilin keräyksen ja maastaviennin osalta.

Vastuujako

Kunnan vastuulle kuuluvat kotitalouksien tekstiilijätteet sekä julkisen toiminnan yhdyskuntajätteet, sekä yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden ja koulutuslaitosten yhdyskuntajätteet.

Jätteen haltijan omalle vastuulle kuuluvat asumisen jätettä vastaavat tekstiilijätteet yksityisistä toiminnoista kuten kaupasta, palveluista ja teollisuudesta.

Lue koko raportti tästä

Läpinäkyvyys ja vastuullisuus