Avoin kutsu yrityksille: tule mukaan kehittämään kiertotalouden liiketoimintaa!

30.03.2021

Telaketju-verkosto jatkaa kehitystään. Nyt pyrimme luomaan useampia fokusoidumpia hankkeita, joissa viedään eteenpäin Telaketjun aiemmissa vaiheissa, verkoston yrityksissä sekä ekosysteemissä ja muilla läheisillä aloilla alkanutta kehitystä. Työnimillä Telacycle ja Tepaketju kulkevien valmisteluhankkeiden sisältö suunnitellaan vastaamaan näihin osallistuvien yrityksien ja organisaatioiden hakemuksen tekovaiheessa tunnistettaviin tarpeisiin koskien kiertotaloutta.

Tervetuloa mukaan!

Tepaketju keskittyy uusiin kiertotalouden liiketoimintamalleihin ja palvelukonsepteihin, ja sen sovellusalueiksi on alustavasti ajateltu tekstiilien ja vaatteiden lisäksi sisustus ja huonekalut sekä asusteet. Alla Tepaketjun idea tarkemmin kuvattuna. Yrityksille on tulossa kolme avointa, samansisältöistä keskustelutilaisuutta:

 • 30.3. klo 14–16,
 • 15.4. klo 12–14 (pidetään englanniksi)
 • 27.4. klo 10–12

Lisäksi käymme kahdenkeskisiä keskusteluja yritysten kanssa. Lisätietoja ja pääset mukaan keskustelemaan piia.nurmi@turkuamk.fi 

Telacycle – Textile Value Chains for Sustainable Production and Cycles on aihio, jossa viedään vastuullisten tekstiilien valmistuksessa arvoketjuja eteenpäin laajemmin, eli kierrätysmateriaalien lisäksi huomioidaan biopohjaiset kuidut ja raaka-aineet, sekä lähialueyhteistyö arvoketjujen rakentamisessa. Kierrätyksessä keskitytään vaatetustekstiilien lisäksi hankalasti takaisin tekstiiliksi kierrätettävien tekstiilijakeiden käsittelyyn ja kierrätykseen esim. komposiiteiksi ja muiden teollisuuden alojen raaka-aineeksi. TelaCyclen avoimet tilaisuudet on jo pidetty talven 2020-2021 aikana ja idea on jo pitkällä. Mukaan toki pääsee edelleen. Lisätietoja ja pääset mukaan keskustelemaan pirjo.heikkila@vtt.fi

Tepaketjun idea

Liiketoiminta on siirtymässä kestävään kiertotalouteen, jossa tuotanto ja kulutus perustuvat yhä enemmän vastuullisiin raaka-aineisiin ja uusiutuvaan energiaan, palveluihin omistamisen sijaan, pitkäikäisiin tuotteisiin, resurssien jakamiseen sekä uusiokäyttöön. Käyttäjien toimintatavat ovat muutoksessa. Yritysten toimintatavat ja ansaintamallit muuttuvat.

Kehittymässä ovat muun muassa:

 • Tuote palveluna (esim. tuote kiertää vuokrattuna)
 • Elinkaaren pidentäminen (esim. tuote on suunniteltu ja valmistettu, ja sitä ylläpidetään siten, että se pysyy käytössä mahdollisimman pitkään)
 • Jakamisalusta (esim. tuotteen käyttöä jaetaan usean käyttäjän kesken; yhteiskäyttömallit, käytettyjen tuotteiden kauppa)
 • Tepaketjuun voidaan sisällyttää näiden lisäksi myös muita yrityksiä kiinnostavia liiketoimintamalleja

Tepaketju keskittyy erityisesti kiertotalouden liiketoimintamallien edistämiseen, kokeiluihin ja tutkimiseen. Tavoitteena on skaalautuva, kiertotalouden mukainen ja kansainvälisesti vahva liiketoiminta.

Tepaketjussa on ajateltu fokusoida seuraaville liiketoimintasektoreille:

 • Tekstiilit
 • Vaatteet ja asusteet
 • Huonekalut
 • Sisustus
 • Muut yrityksille olennaiset sektorit

 

Näiden kaikkien sektoreiden osalta fokusoimme koko siihen arvoketjuun, jonka kautta tuote palveluna, elinkaaren pidentäminen ja jakamisalustat mahdollistuvat. Etsimme mukaan Tepaketjuun yrityksiä arvoketjun eri osista, kuten:

 • Tuotteiden valmistajat ja palveluntarjoajat (eli tekstiilit, vaatteet, asusteet, huonekalut, sisustus, niihin linkittyvät alat)
 • Vähittäiskauppa
 • Vakuutus- ja rahoituspalvelut
 • Logistiikka
 • Huolto, korjaus, puhtaanapito
 • Digipalvelut, alustat, ICT
 • B2B-asiakkaat, kuten varustamot, hotellit
 • Yhteiskunnalliset yritykset, kierrätyskeskukset
 • Mahdolliset puuttuvat arvoketjun palaset (tuholaistorjunta tai vastaavat)

 

Tepaketju-hanke koostuu yritysten tai yritysryhmien omista kehityshankkeista sekä yhteisestä julkisesta tutkimushankkeesta. Tutkimushankkeessa keskitytään niihin osa-alueisiin, joita alan yritykset erityisesti haluavat tutkia ja kehittää. Alustavan arvion mukaan tällaisia osa-alueita saattavat olla:

 • Liiketoimintamallikokeilut ja testit, demot
 • Omistajuuden uusien muotojen selvittäminen
 • Digitaaliset ratkaisut, digitaalisten ratkaisuiden parempi ymmärtäminen
 • Liiketoiminnan kehittämisen työkalut
 • Maailman rajat, globaalit kysymykset
 • Yhteiskunnan ja kulutuskysynnän muutokset
 • Tarvittavat ekosysteemit ja verkostot
 • Kuluttajien tarpeiden ymmärtäminen
 • Kestävän kehityksen mittaaminen ja näkyväksi tekeminen
 • Kannattavuus, tuotteiden hinnoittelu
 • Tuotteen laadun ja kulutuskestävyyden todentaminen; tuotteen kunnon todentaminen
 • Datan hyödyntäminen (mm. käyttötiedon hyväksikäyttö suunnittelussa, uudelleenkäytön ohjaus, sopivan tuotteen valinnan tuki, tuotehaku)
 • Vaikuttavuus ja mittaaminen

Tutkimushanke tuottaa julkisia tuloksia ja rinnalla kulkevat yritysten omat hankkeet.

Kuvituskuva: Quino Al/Unsplash