Telavalue-hankkeen tuloksia

Ympäristövaikutusten arviointi kahdelle arvoketjuskenaariolle

Telavalue-hankeessa tehtiin tuotteen ympäristövaikutusten arviointi kahta eri arvoketjuskenaariota käyttäen. Arviossa käytettiin esimerkkinä harmaata collegepaitaa. Työssä käytetyt arvoketjut......

Sosiaalisten vaikutusten arviointia

 Osana Telavalue-hankkeen osioita, jossa tehdään kiertotalouden mukaisten arvoketjujen tutkimusta, tehtiin syksyllä 2022 selvitystä kiertotalouden mukaisen arvoketjun sosiaalista......

Arvoketjukartta tekstiilien kiertotalouden toimijoista on julkaistu

Arvoketjujen merkitys on suuri tekstiilien kiertotalouden toteuttamisessa. Telavalue-hankkeessa on pohdittu tulevaisuuden arvoketjujen rakentumista sekä kartoitettu minkälaisia toimijoita Euroopassa......