Telavalue-hankkeen tuloksia

Kiertotalouden uusien liiketoimintamallien talousnäkökulmia on tutkittu vähän

Osana Telavalue-hanketta tehtiin kirjallisuuskatsaus, jossa selvitettiin, miten paljon eri tietokannoista löytyy kiertotalouden liiketoimintamallien talousnäkökulmia huomioivaa kirjallisuutta.......

Ympäristövaikutusten arviointi kahdelle arvoketjuskenaariolle

Telavalue-hankeessa tehtiin tuotteen ympäristövaikutusten arviointi kahta eri arvoketjuskenaariota käyttäen. Arviossa käytettiin esimerkkinä harmaata collegepaitaa. Työssä käytetyt arvoketjut......

Potentiaalisten sosiaalisten vaikutusten arviointia

 Osana Telavalue-hankkeen osioita, jossa tehdään kiertotalouden mukaisten arvoketjujen tutkimusta, tehtiin syksyllä 2022 selvitystä kiertotalouden mukaisen arvoketjun sosiaalisista......