Telavalue-hankkeen tuloksia

Startupien kautta katse tekstiilien kiertotalouden tulevaisuuteen

Tekstiiliteollisuus on murroksen edessä. Teknologian kehittyminen ja ihmisten lisääntynyt kiinnostus vastuullisuuteen ja kestävyyteen vievät tekstiiliteollisuuta yhteen suuntaan, kun samaan......

Kiertotalousmallien ympäristövaikutukset – pari muuttujaa

Ympäristön kannalta tekstiilien kiertotalouteen kannattaa siirtyä vain, jos ratkaisut vähentävät päästöjä enemmän kuin synnyttävät uusia. Materiaalien kiertäessä käyttäjältä......

Miten huomioida uusien liiketoimintamallien sosiaaliset vaikutukset?

Osana Telavalue-hankkeen uusien kiertotalouden mukaisten liiketoimintamallien hyödyntämisen tutkimista haluttiin tarkastella liiketoimintamallien vaikutuksia mm. ympäristöön ja ihmisiin. Toisin......