Telavalue-hankkeen tuloksia

Lue lisää

Kestävämpiä tekstiilipalveluja datan avulla

Tekstiiliteollisuuden ympäristövaikutukset ovat yksi keskeisistä kestävyyshaasteistamme. Uudet ekosuunnittelumääräykset koskien vaatteita ja kodintekstiilejä ovat yksi askel kohti......

Multifactor study on business models

Tässä esityksessä tarkastellaan kiertotalouden liiketoimintamalleja kuudesta eri näkökulmasta. Tarkastelunäkökulmat ovat sosiaalinen, taloudellinen, ympäristö-, suunnittelu-, data- ja......

Consumer views on circular textiles

Telavaluen webinaari sisältää kolme teemaa: Kuluttajien näkemykset vaatteesta, joka on tehty kiertotalouden ja EU:n tesktiilistrategian mukaisesti Kuluttajien yleinen asenne kierrätyskuitujen......