WEBINAARIT

Telaketjun webinaarisarjan tarkoituksena on jakaa kokemuksia ajankohtaisista teemoista ja teknologioista, jotka muuttavat suomalaista tekstiiliteollisuutta. Esityksiä on muun muassa digitaalisuudesta, kiertotaloudesta ja ekologisesta tuotesuunnittelusta.

Kukin esitys alkaa asiantuntijan pitämällä johdannolla, jonka jälkeen on varattu 15 minuuttia aikaa keskustelulle. Tervetuloa kuulolle!

Lue lisää

KATSO UUSIN WEBINAARI

Tekstiilien kiertotalouden ekosysteemi: Kansallisen tekstiilikierron ajurit ja esteet

Tekstiilialan siirtymä kohti kestävää kiertotaloutta on pitkäkestoinen prosessi. Eri toimijoiden väliseen vahvaan yhteistyöhön perustuva ekosysteemin rakentuminen mahdollistaa tämän......

KAIKKI WEBINAARIT

Tekstiilien kiertotalouden ekosysteemi: Kansallisen tekstiilikierron ajurit ja esteet

Tekstiilialan siirtymä kohti kestävää kiertotaloutta on pitkäkestoinen prosessi. Eri toimijoiden väliseen vahvaan yhteistyöhön perustuva ekosysteemin rakentuminen mahdollistaa tämän......

Poistotekstiilin valtakunnallinen keräys kunnallisen jätehuollon toimesta

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) luo yhteistyössä Telaketju-verkoston ja kuntien omistamien jäteyhtiöiden kanssa poistotekstiilin keräyksen ja lajittelun kansallista konseptimallia.......

The first Telaketju R&D networking webinar was a success

The first open Telaketju webinar presenting international activities related to textile circular economy research was held on March 16th, 2020. Over 70 people from at least nine countries......

Johdatus tekstiilien kiertotalouteen

Pirjo Heikkilän pitämässä luennossa esitellään yleisellä tasolla, mitä kiertotalous on ja mitä se tarkoittaa tekstiilien kannalta, sekä kerrotaan Telaketju-hankkeesta, jolla tekstiilien......

Kädenjälki – Viesti ympäristöasioista positiivisesti

Monet yritykset pyrkivät jo pienentämään omaa jalanjälkeään. Yhä useampi yritys kehittää tuotteita tai prosesseja, jotka tähtäävät asiakkaan tuotteen tai palvelun jalanjäljen......

Tekstiilitieto kiertämään – tuotetiedon rooli tekstiilien kiertotaloudessa

Onnistunut tekstiilin hankinta ja käsittely edellyttävät tietoa tekstiilistä. Tämä koskee kaikkia kierron vaiheita uudelleenkäytöstä poistotekstiilin materiaalikierrätykseen ja......

Ympäristöjalanjäljet – Miksi niitä lasketaan ja miten?

Globaalit resurssihaasteet ja ilmastonmuutos vaativat markkinoille yhä ympäristömyötäisempää tuotantoa ja kulutusta. Mitä tämä edellyttää yrityksiltä ja suunnittelijoilta? Mitä......

Telaketjun webinaari tuloksista ja tulevaisuudesta

12.4. järjestetyssä webinaarissa käytiin läpi Telaketjun ensimmäisen vaiheen tuloksia ja tulevaisuuden suunnitelmia. Webinaari on katsottavissa alta. Webinaarin materiaalit voi lukea myös......

Vastuullisuus vaatesuunnittelussa

Kiertotalous ei ole vain vaatteen kierrättämistä tai hävittämistä sitten, kun se ei enää sovellu käyttöön. Vaatetta suunnitellessa voidaan vaikuttaa koko tuotteen elinkaareen, jolloin......

Miltä tulevaisuus näyttää? – Systeemitason muutos tekstiilien kiertotalouteen

Esitys tarkastelee tekstiilien kiertotaloutta tulevaisuusnäkökulmasta ja antaa katsauksen yleisiin suuntauksiin ja vaikuttajiin, jotka joko mahdollistavat tai estävät kiertotalouteen......