WEBINAARIT

Telaketjun webinaarisarjan tarkoituksena on jakaa kokemuksia ajankohtaisista teemoista ja teknologioista, jotka muuttavat suomalista tekstiiliteollisuutta. Esityksiä on muun muassa digitaalisuudesta, kiertotaloudesta ja ekologisesta tuotesuunnittelusta.

Kukin esitys alkaa asiantuntijan pitämällä johdannolla, jonka jälkeen on varattu 15 minuuttia aikaa keskustelulle. Tervetuloa kuulolle!

Lue lisää

KATSO UUSIN WEBINAARI

Tekstiilitieto kiertämään – tuotetiedon rooli tekstiilien kiertotaloudessa

Onnistunut tekstiilin hankinta ja käsittely edellyttävät tietoa tekstiilistä. Tämä koskee kaikkia kierron vaiheita uudelleenkäytöstä poistotekstiilin materiaalikierrätykseen ja......

KAIKKI WEBINAARIT

Tekstiilitieto kiertämään – tuotetiedon rooli tekstiilien kiertotaloudessa

Onnistunut tekstiilin hankinta ja käsittely edellyttävät tietoa tekstiilistä. Tämä koskee kaikkia kierron vaiheita uudelleenkäytöstä poistotekstiilin materiaalikierrätykseen ja......

Ympäristöjalanjäljet – Miksi niitä lasketaan ja miten?

Globaalit resurssihaasteet ja ilmastonmuutos vaativat markkinoille yhä ympäristömyötäisempää tuotantoa ja kulutusta. Mitä tämä edellyttää yrityksiltä ja suunnittelijoilta? Mitä......

Telaketjun webinaari tuloksista ja tulevaisuudesta

12.4. järjestetyssä webinaarissa käytiin läpi Telaketjun ensimmäisen vaiheen tuloksia ja tulevaisuuden suunnitelmia. Webinaari on katsottavissa alta. Webinaarin materiaalit voi lukea myös......

Vastuullisuus vaatesuunnittelussa

Kiertotalous ei ole vain vaatteen kierrättämistä tai hävittämistä sitten, kun se ei enää sovellu käyttöön. Vaatetta suunnitellessa voidaan vaikuttaa koko tuotteen elinkaareen, jolloin......

Miltä tulevaisuus näyttää? – Systeemitason muutos tekstiilien kiertotalouteen

Esitys tarkastelee tekstiilien kiertotaloutta tulevaisuusnäkökulmasta ja antaa katsauksen yleisiin suuntauksiin ja vaikuttajiin, jotka joko mahdollistavat tai estävät kiertotalouteen......

Miten tekstiilikierrätyksestä kannattavaa liiketoimintaa Suomessa

Tekstiilijätteen hyödyntäminen kiertotaloudessa on vähäistä niin maailmanlaajuisesti kuin Suomessa. Manuaaliseen ja automaattiseen lajitteluun löytyy tai on kehitteillä uusia ratkaisuja, ja......

Tekstiilejä koskeva toimintaympäristö ja lainsäädäntö

Tekstiili- ja muotialalla kiertotalouskäytännöt kehittyvät vauhdilla niin Suomessa kuin maailmalla. Kierrätyksen ja materiaalien hyödyntämisen lisäksi tuotteisiin liittyvät palvelut......

Mitä riskienhallinnan näkökulma tarkoittaa tuotesuunnittelussa

Nyrkkisäännön mukaan tuotesuunnittelussa lyödään lukkoon 80% tuotteen kustannuksista. Tuotesuunnittelu on ratkaiseva lähtökohta tuotteen myynnin onnistumiselle. Riskienhallinta on toimintaa,......

Tekstiilien keräyksen ja kierrätyksen termit ja hallinnolliset menettelyt

Tekstiilijätteiden kierrätys on otettu huomioon uudistuvassa EU:n jätedirektiivin tavoitteissa. Tällä hetkellä yhdyskunnista peräisin olevat tekstiilijätteet kerätään lähinnä sekajätteen......

Eettiset kysymykset ja yritysvastuu tekstiiliteollisuudessa

Tekstiiliteollisuuden tuotanto- ja hankintaketjut levittäytyvät globaalissa maailmassa yleensä sinne, missä on halvinta. Usein tämä on yhteydessä kyseenalaisiin työoloihin ja puutteelliseen......