WEBINAARIT

Telaketjun webinaarisarjan tarkoituksena on esitellä ajankohtaisia teemoja ja teknologioita, jotka muuttavat suomalaista tekstiilialaa kiertotalouden mukaiseksi. Esityksiä on esimerkiksi poistotekstiilien keruusta, uusista liiketoiminnan muodoista, vastuullisuudesta ja tekstiilien ympäristövaikutuksista.

Kukin webinaari on asiantuntijan valmistelema, noin puolen tunnin mittainen alustus aiheesta. Esitys on selattavissa kalvosettinä ja katsottavissa videona. Sivulla jaetaan myös muita tekstiileihin liittyviä kiinnostavia webinaareja.

Tervetuloa kuulolle!

Lue lisää

KATSO UUSIN WEBINAARI

Mallinnuksen avulla kohti kustannustehokasta tekstiilikierrätystä

Laajan poistotekstiilin kierrätysjärjestelmän luominen on haastavaa ja edellyttää työtä sekä investointeja. Jos järjestelmä toteutetaan järkevästi, materiaalikierrätyksen tuottamalla......

KAIKKI WEBINAARIT

Mallinnuksen avulla kohti kustannustehokasta tekstiilikierrätystä

Laajan poistotekstiilin kierrätysjärjestelmän luominen on haastavaa ja edellyttää työtä sekä investointeja. Jos järjestelmä toteutetaan järkevästi, materiaalikierrätyksen tuottamalla......

Kuinka poistotekstiilin erilliskeräys ja lajittelu toteutetaan alueellisesti?

Poistotekstiilin keruu on laajenemassa valtakunnalliseksi. Keräyksen ja lajittelun toteutus vaikuttaa merkittävästi poistotekstiilin laatuun. Käsittelylinjastolle syötettävän tekstiilin tulee......

Vaatteet palveluna – Minkälaista arvoa sillä voidaan luoda kuluttajille ja kiertotaloudelle?

Vaateteollisuudessa tarvitaan merkittävä muutos nykyisiin totuttuihin liiketoimintamalleihin. Tarvitaan siirtymistä sellaisiin malleihin, jotka edesauttavat siirtymistä kestävämpiin......

Kokemuksia elinkaariarvioinnin työkaluista tekstiilialan näkökulmasta

Elinkaariarvioinnin avulla pystytään vertailemaan tuotteiden ympäristövaikutuksia. Sen avulla yritykset voivat tarkkailla omien tuotteidensa ympäristöjalanjälkeä ja tarvittaessa vaikuttaa......

Vaikuttaminen ja vastuullisuudesta viestiminen sosiaalisessa mediassa

Viestintä sosiaalisessa mediassa on syytä ottaa haltuun, jos haluaa saada viestinsä tehokkaasti kuuluviin kohdeyleisölleen ja leviämään ihmisten keskuudessa. Sosiaalinen media tarjoaa hyvät......

Tekstiilit mikromuovien lähteenä

Tekstiileistä irtoaa mikrokuituja tuotannon, käytön ja käytöstä poiston aikana. Mikrokuitu voi päätyä ympäristöön suoraan pölynä tai pesuun käytettyjen vesien mukana. Synteettisestä......

Sertifikaatit kierrätysmateriaalisisällön verifioimiseen

Kierrätysmateriaalisisältö verifioidaan erilaisilla merkeillä. Niiden tavoitteena on todentaa kierrätetyn materiaalin määrä, seurata kierrätysmateriaalin kulkua tuotantoketjussa ja lisätä......

Kiertotalous tuotesuunnittelun näkökulmasta

Tuotesuunnittelun vaikutus kiertotalouden toteutumiseen tekstiili- ja vaatetusalalla on merkittävä. Peräti 80% tuotteen ympäristövaikutuksista määritetään jo tuotesuunnitteluvaiheessa.......

Miten kuluttajat suhtautuvat tekstiilien liiketoimintamalleihin?

Kuluttajien käyttäytymisen, tarpeiden ja preferenssien ymmärtäminen on keskeistä kiertotalouden toimivuudelle. Ilman kuluttajien osallistumista ja sitoutumista kiertotalousmekanismit eivät toimi......

Mistä tietää, onko yritys oikeasti vastuullinen? – Ilmasto-, ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutusten arvioiminen

Tekstiiliteollisuudella on valtavat ilmastovaikutukset. Globaaleissa tuotantoketjuissa tapahtuu ihmisoikeusrikkomuksia. Kuluttajat haluavat tietää ostamiensa tuotteiden olevan sosiaalisesti ja......