Telaketjun webinaarisarja

Telaketjun webinaarisarjan tarkoitus on nostaa tietoisuuteen ja jakaa kokemuksia ajankohtaisista teemoista ja teknologioista, jotka muuttavat suomalaista tekstiiliteollisuutta. Digitaalisuus ja kiertotalous valittiin yhdessä telaketjulaisten kanssa mielenkiintoisimmiksi suuriksi teemoiksi. Näiden lisäksi on esityksiä myös muun muassa ekologisesta tuotesuunnittelusta ja tekstiilejä koskevasta lainsäädännöstä.

Kukin esitys alkaa asiantuntijan pitämällä johdannolla, jonka jälkeen on varattu 15 minuuttia keskustelulle. Tervetuloa kuulolle!

Webinaarit

Miltä tulevaisuus näyttää? – Systeemitason muutos tekstiilien kiertotalouteen

Esitys tarkastelee tekstiilien kiertotaloutta tulevaisuusnäkökulmasta ja antaa katsauksen yleisiin suuntauksiin ja vaikuttajiin, jotka joko mahdollistavat tai estävät kiertotalouteen......

Lue lisää

Miten tekstiilikierrätyksestä kannattavaa liiketoimintaa Suomessa

Tekstiilijätteen hyödyntäminen kiertotaloudessa on vähäistä niin maailmanlaajuisesti kuin Suomessa. Manuaaliseen ja automaattiseen lajitteluun löytyy tai on kehitteillä uusia ratkaisuja, ja......

Lue lisää

Tekstiilejä koskeva toimintaympäristö ja lainsäädäntö

Tekstiili- ja muotialalla kiertotalouskäytännöt kehittyvät vauhdilla niin Suomessa kuin maailmalla. Kierrätyksen ja materiaalien hyödyntämisen lisäksi tuotteisiin liittyvät palvelut......

Lue lisää

Mitä riskienhallinnan näkökulma tarkoittaa tuotesuunnittelussa

Nyrkkisäännön mukaan tuotesuunnittelussa lyödään lukkoon 80% tuotteen kustannuksista. Tuotesuunnittelu on ratkaiseva lähtökohta tuotteen myynnin onnistumiselle. Riskienhallinta on toimintaa,......

Lue lisää

Tekstiilien keräyksen ja kierrätyksen termit ja hallinnolliset menettelyt

Tekstiilijätteiden kierrätys on otettu huomioon uudistuvassa EU:n jätedirektiivin tavoitteissa. Tällä hetkellä yhdyskunnista peräisin olevat tekstiilijätteet kerätään lähinnä sekajätteen......

Lue lisää

Eettiset kysymykset ja yritysvastuu tekstiiliteollisuudessa

Tekstiiliteollisuuden tuotanto- ja hankintaketjut levittäytyvät globaalissa maailmassa yleensä sinne, missä on halvinta. Usein tämä on yhteydessä kyseenalaisiin työoloihin ja puutteelliseen......

Lue lisää

Ennakoiden kohti onnistunutta tekstiilien kiertotaloutta

Tekstiilien kiertotalous avaa merkittäviä mahdollisuuksia ekologisen kestävyyden, yhteiskunnan ja liiketoiminnankin edistämiselle. Näiden mahdollisuuksien onnistunut hyödyntäminen kuitenkin......

Lue lisää

Avoimesta datasta hyötyä kiertotalouden yrityksille – esimerkkejä Suomesta ja maailmalta

Avoimella datalla tarkoitetaan julkishallinnolle, yrityksille ja yksityishenkilöille kertynyttä julkista digitaalista tietoa, joka avataan organisaation ulkopuolelle vapaasti hyödynnettäväksi.......

Lue lisää

Lohkoketjut – mitä ne ovat ja miten ne voivat muuttaa tekstiiliteollisuutta?

Lohkoketjuteknologia on innovaatio, jolla on mahdollisuus mullistaa liiketoiminnan perusmekanismeja. Finanssipuolelta alkanut disruptio leviää nyt laajasti ja nopeasti muillekin teollisuudenaloille.......

Lue lisää

Miten digitaalisuus mullistaa tekstiilialan?

Digitaalisuus muuttaa kaikkia teollisuuden aloja sekä kuluttajien käyttäytymistä. Lähitulevaisuudessa merkittäviä muutoksia on tulossa tekstiili-, vaate- ja muotialalle muun muassa......

Lue lisää