WEBINAARIT

Telaketjun webinaarisarjan tarkoituksena on jakaa kokemuksia ajankohtaisista teemoista ja teknologioista, jotka muuttavat suomalaista tekstiiliteollisuutta. Esityksiä on muun muassa digitaalisuudesta, kiertotaloudesta ja ekologisesta tuotesuunnittelusta.

Kukin esitys alkaa asiantuntijan pitämällä johdannolla, jonka jälkeen on varattu 15 minuuttia aikaa keskustelulle. Tervetuloa kuulolle!

Tällä sivulla jaetaan myös muita tekstiileihin liittyviä kiinnostavia webinaareja.

Lue lisää

KATSO UUSIN WEBINAARI

Kokemuksia elinkaariarvioinnin työkaluista tekstiilialan näkökulmasta

Elinkaariarvioinnin avulla pystytään vertailemaan tuotteiden ympäristövaikutuksia. Sen avulla yritykset voivat tarkkailla omien tuotteidensa ympäristöjalanjälkeä ja tarvittaessa vaikuttaa......

KAIKKI WEBINAARIT

Kokemuksia elinkaariarvioinnin työkaluista tekstiilialan näkökulmasta

Elinkaariarvioinnin avulla pystytään vertailemaan tuotteiden ympäristövaikutuksia. Sen avulla yritykset voivat tarkkailla omien tuotteidensa ympäristöjalanjälkeä ja tarvittaessa vaikuttaa......

Vaikuttaminen ja vastuullisuudesta viestiminen sosiaalisessa mediassa

Viestintä sosiaalisessa mediassa on syytä ottaa haltuun, jos haluaa saada viestinsä tehokkaasti kuuluviin kohdeyleisölleen ja leviämään ihmisten keskuudessa. Sosiaalinen media tarjoaa hyvät......

Tekstiilit mikromuovien lähteenä

Tekstiileistä irtoaa mikrokuituja tuotannon, käytön ja käytöstä poiston aikana. Mikrokuitu voi päätyä ympäristöön suoraan pölynä tai pesuun käytettyjen vesien mukana. Synteettisestä......

Sertifikaatit kierrätysmateriaalisisällön verifioimiseen

Kierrätysmateriaalisisältö verifioidaan erilaisilla merkeillä. Niiden tavoitteena on todentaa kierrätetyn materiaalin määrä, seurata kierrätysmateriaalin kulkua tuotantoketjussa ja lisätä......

Kiertotalous tuotesuunnittelun näkökulmasta

Tuotesuunnittelun vaikutus kiertotalouden toteutumiseen tekstiili- ja vaatetusalalla on merkittävä. Peräti 80% tuotteen ympäristövaikutuksista määritetään jo tuotesuunnitteluvaiheessa.......

Miten kuluttajat suhtautuvat tekstiilien liiketoimintamalleihin?

Kuluttajien käyttäytymisen, tarpeiden ja preferenssien ymmärtäminen on keskeistä kiertotalouden toimivuudelle. Ilman kuluttajien osallistumista ja sitoutumista kiertotalousmekanismit eivät toimi......

Mistä tietää, onko yritys oikeasti vastuullinen? – Ilmasto-, ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutusten arvioiminen

Tekstiiliteollisuudella on valtavat ilmastovaikutukset. Globaaleissa tuotantoketjuissa tapahtuu ihmisoikeusrikkomuksia. Kuluttajat haluavat tietää ostamiensa tuotteiden olevan sosiaalisesti ja......

BioColour & FINIX: Hiilineutraali tekstiiliteollisuus – tulevaisuutta vai utopiaa?

Tekstiiliteollisuus on yksi maailman saastuttavimpia teollisuudenaloja ja muotiteollisuus tuottaa yksin kymmenesosan maailman hiilidioksidipäästöistä. Mitä vaikutuksia tekstiilien tuotannon ja......

Tekstiilien kiertotalouden ekosysteemi: Kansallisen tekstiilikierron ajurit ja esteet

Tekstiilialan siirtymä kohti kestävää kiertotaloutta on pitkäkestoinen prosessi. Eri toimijoiden väliseen vahvaan yhteistyöhön perustuva ekosysteemin rakentuminen mahdollistaa tämän......

Poistotekstiilin valtakunnallinen keräys kunnallisen jätehuollon toimesta

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) luo yhteistyössä Telaketju-verkoston ja kuntien omistamien jäteyhtiöiden kanssa poistotekstiilin keräyksen ja lajittelun kansallista konseptimallia.......