Telaketjun webinaarisarja

Telaketjun webinaarisarjan tarkoitus on nostaa tietoisuuteen ja jakaa kokemuksia ajankohtaisista teemoista ja teknologioista, jotka muuttavat suomalaista tekstiiliteollisuutta. Digitaalisuus ja kiertotalous valittiin yhdessä telaketjulaisten kanssa mielenkiintoisimmiksi suuriksi teemoiksi. Näiden lisäksi on esityksiä myös muun muassa ekologisesta tuotesuunnittelusta ja tekstiilejä koskevasta lainsäädännöstä.

Sarjassa on tällä hetkellä kymmenen 45 minuutin mittaista esitystä, jotka pidetään kevään 2018 aikana. Kukin esitys alkaa asiantuntijan pitämällä johdannolla, jonka jälkeen on varattu 15 minuuttia keskustelulle. Tervetuloa kuulolle!

Webinaarit

Mitä riskienhallinnan näkökulma tarkoittaa tuotesuunnittelussa

Nyrkkisäännön mukaan tuotesuunnittelussa lyödään lukkoon 80% tuotteen kustannuksista. Tuotesuunnittelu on ratkaiseva lähtökohta tuotteen myynnin onnistumiselle. Riskienhallinta on toimintaa,......

Lue lisää

Tekstiilien keräyksen ja kierrätyksen termit ja hallinnolliset menettelyt

Tekstiilijätteiden kierrätys on otettu huomioon uudistuvassa EU:n jätedirektiivin tavoitteissa. Tällä hetkellä yhdyskunnista peräisin olevat tekstiilijätteet kerätään lähinnä sekajätteen......

Lue lisää

Eettiset kysymykset ja yritysvastuu tekstiiliteollisuudessa

Tekstiiliteollisuuden tuotanto- ja hankintaketjut levittäytyvät globaalissa maailmassa yleensä sinne, missä on halvinta. Usein tämä on yhteydessä kyseenalaisiin työoloihin ja puutteelliseen......

Lue lisää
Lataa lisää