Telaketjussa mukana

“Haluamme tuoda kiertotalousosaamista koko organisaation käyttöön, jotta tuotteen kierrätettävyys voitaisiin huomioida jo tuotantovaiheessa. Haluamme yrityksenä kantaa vastuun tuotteen koko elinkaaresta, sillä myymme hygieniatuotteita joiden käyttöikä on rajattu.”
“Telaketju-hankkeessa ollaan tekemässä ja kehittämässä jotain sellaista missä haluamme olla ehdottomasti mukana ensimmäisten joukossa. Lähdimme myös hakemaan verkostoitumista ja lisätietoa.”
“Telaketjussa tehdään sitä samaa, mitä me olemme tehneet vuodesta 2003 eli tekstiilien uusiokäyttöä. Tämä on meille mahdollisuus koota yhteen tällä hetkellä hajanaista tietoa sekä luoda yhteistyöverkostoja.”
“Haluamme tulevaisuudessa edesauttaa teollisen tekstiilinkierrätyksen syntyä Suomeen. Tavoitteen saavuttamiseksi Suomeen on rakennettava tekstiilinkierrätyksen ekosysteemi, ja me haluamme olla tulevaisuudessa ekosysteemin yksi osa kierrättämässä kemiallisesti selluloosakuituja.”
“Haluamme olla mukana luomassa uutta teollisuudenalaa Suomeen.”
“Tekstiilit on potentiaalisin materiaalivirta kotitalouksien yhdyskuntajätteen joukossa, joka voidaan uutena jakeena saada materiaalikierrätykseen. Tekstiilien kierrätyshaasteen ratkaisemiseksi tarvitaan laajaa yhteistyötä, siksi lähdimme rakentamaan Telaketju-verkostoa.”
“Kiertotalouden prosessit ovat meille tuttuja ja meillä on laitetoimittajien kanssa yhteistyötä, jossa tavoittelemme teollista mittakaavaa tulevaisuudessa. Tavoitteena on myös kasvattaa liiketoimintaa.”
“Tavoitteenamme on uuden tuotteen kehitys, sillä tekstiilinkierrätys aiheena resonoi vahvasti muotiteollisuudessa. Primäärituotteenamme oleva puukuitu soveltuu muoti- ja kosmetiikkamarkkinoille. Puukuidun teknologiaplatformia voitaisiin soveltaa myös tekstiileille ja sitä kautta vahvistaa kiertotaloutta.”
“Haluamme olla mukana tekemässä Suomesta poistotekstiilin kierrätyksen kärkimaata, verkostoutua muiden alan yritysten kanssa ja oppia enemmän poistotekstiilin käyttömahdollisuuksista niin omassa, kuin muiden toimijoiden prosesseissa.”
“Haemme verkostoitumista, uutta tietoa tekstiilikierrätyksen saralta sekä haluamme pysyä kehityksen kärjessä.”
“Haluamme olla eturintamassa kehittämässä ja luomassa kotimaista kierrätystekstiilien lajittelun ja mekaanisen käsittelyn toimintaympäristöä.”
“Haluamme löytää hyödyntämiskeinon energiajätteeseen päätyvälle materiaalille. Sekä kasvattaa ja löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kartoitamme mahdollisuuksia hyödyntää kierrätysmateriaalia omissa tuotteissamme.”
“Mukaan lähdettiin, sillä hankkeen toiminta tukee omaa pesulaliiketoimintaa.”
“Lähdimme tutkimaan kierrätysmateriaalien hyödyntämismahdollisuuksia omissa tuotteissamme.”
“Lähdimme mukaan hankkeeseen koska työvaatesektorilla syntyy paljon poistotekstiiliä ja meille on tärkeää, että kiertotalouden mahdollisuudet kohtaavat asiakkaiden tarpeet. Verkostoituminen hankkeessa avaa maisemaa kiertotalouden tämänhetkisiin ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin.”
“Lähdettiin kehittämään uutta liiketoimintaa.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Meille on tärkeää olla mukana tekstiilien keräys- ja käsittelyjärjestelmän kehittämisessä sekä tarjoamassa asukkaillemme mahdollisuus saada turhat tekstiilit hyödynnykseen nykyistä paremmin. Tavoitteenamme on nostaa alueemme kotitalouksien kierrätysaste 60%:iin vuoteen 2025 mennessä. Tekstiilikierrätyksen tehostuminen auttaa osaltaan tämän tavoitteen saavuttamisessa."

"Olemme edelläkävijöitä ympäristöhyödyn varmistamisessa ja kiertotalouden palveluinnovaatioiden kehittämisessä. Haluamme kehittää tehokkaita toimintamalleja materiaalivirtojen hallintaan ja siksi olemme mukana Telaketju-hankkeessa. "

”Rauman seudun jätehuoltolaitoksesta lenkin Telaketjuun järjettömän innon lisäksi tekee se, että on hienoa olla mukana luomassa Suomeen näin isoa ja tärkeää asiaa kuin kierrätystekstiilien lajittelu- ja käsittelytoimintaa.”

”Telaketjussa olemme mukana, koska haluamme olla kehittämässä kiertotaloutta Suomessa kuntayhtiöiden yhteistyössä.”

”Haluamme olla mukana vastaamassa kuntalaisten haluun kierrättää tekstiilimateriaalia ja yhteistyöllä muiden toimijoiden kanssa on mahdollisuus luoda Suomeen toimiva tekstiilinkierrätysjärjestelmä.”

”Koska sillä on väliä – Vi gör skillnad”

”Tekstiilinkierrätys on iso mahdollisuus. Panostamme siihen että tulevaisuudessa loppuunkäytetyt tekstiilit voidaan ohjata kiertoon ja uuden tuotteen materiaaliksi, kotimaassa.”

”Lakeuden Etappi on aktiivinen toimija alallaan ja selvittää kaikkia kiertotalouden mahdollisuuksia päästäkseen kierrätystavoitteisiin. Yhtiö haluaa olla mukana edistämässä tekstiilin kierrätystä Suomessa ja siksi mukana myös Telaketju-hankkeessa.”

”Tekstiilijätteen kierrätys kiinnostaa ja meiltä kysytään aiheesta paljon. Haluamme lisätä yhdyskuntajätteen materiaalihyötykäyttöä, ja juuri samalla asialla on myös Telaketju-hanke – siksi olemme mukana!”

”Tavoitteenamme on saavuttaa mahdollisimman korkea kierrätysaste. Etsimme koko ajan mahdollisuuksia kierrättää uusia jätelajeja ja tekstiili olisi yksi potentiaalinen. Telaketju kartoittaa ja testaa näitä mahdollisuuksia ja siksi olemme mukana.”

"Kiertokaari on mukana Telaketju TEM –hankkeessa, koska valtakunnallinen ratkaisu jäännöstekstiilin keräämiseksi ja käsittelemiseksi tarvitsee meitä kaikkia. Lopputuotteen arvo-odotukset ovat sellaiset, että se kattaa keräily- ja kuljetuskulut tuotantolaitokseen. Suuret odotukset siitä, että saadaan toimivat markkinat ja tarpeeksi korkea-arvoisia lopputuotteita korvaamaan nyt neitseellisestä materiaalista tehtyjä asioita."

"Yhteisömme vastuullisena toimijana haluamme olla kehittämässä poistotekstiilien keräystä toiminta-alueellamme. Koemme tekstiilien uusiokäytön ja kierrätyksen tärkeänä osana tulevaisuuden kiertotaloutta ja laaja toimintaverkostomme mahdollistaa kattavan poistotekstiilien keräyksen."

"Mukanaolollamme mahdollistamme sen, että tavallinen ihminen pystyy omalta osaltaan myös harvaanasutulla seudulla toimimaan puhtaamman Suomen ja maailman hyväksi."

"Haluamme olla ajan hermolla tekstiilijätteen kierrätyksen edistämisessä."

"Toimintamme keskeisiä tavoitteita on saada isompi osa materiaaleista kierrätykseen. Tekstiilien materiaalihyötykäyttö on nykytilanteessa haastavaa; suuri osa tekstiileistä päätyy sekajätteen mukana energiahyötykäyttöön. Haluamme olla mukana ratkaisemassa haastetta ja saada tekstiilit oikeasti kiertämään."

"Haluamme olla mukana ratkaisemassa tekstiilien kierrätyshaastetta. Haluamme vähentää käyttökelpoisten materiaalien polttamista ja osaltamme mahdollistaa tekstiilimateriaalien uusiohyötykäyttöä."

"Sammakkokangas Oy on mukana Telaketju-hankkeessa, koska tekstiilijätteen pienet kierrättämismahdollisuudet puhuttavat kuluttajia. Lisäksi EU:ssa on tehty päätös tekstiilijätteen erilliskeräyksestä vuoteen 2025 mennessä. Näistä syistä johtuen Sammakkokangas Oy haluaa olla mukana selvittämässä ja kehittämässä tekstiilikeräyksen ja -kierrätyksen mahdollisuuksia Suomessa."

"Kiertokapulassa edistämme kiertotaloutta vastuullisilla ympäristöteoilla yhdessä kumppaniemme kanssa.
Haluamme olla mukana kehittämässä tekstiilien kierrätystä, mikä osaltaan edistää kiertotaloutta. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on paras tapa kehittää tekstiilien jatkokäsittelyä."

"Päämissiomme on jätteen määrän vähentäminen, joten olemme luonnollisesti mukana. Tekstiilijäte pitää saada muutettua mahdollisimman nopeasti ongelmasta innovatiivisiksi uusiksi tuotteiksi ja uudeksi jakeeksi materiaalikierrätykseen.”

"Tulevaisuutta on tehokas ja eteenpäin vievä Telaketju -hanke, joka taitaa poistotekstiilien hyödyntämisen raaka-aineena kotimaassa."

"Olemme mukana, koska tekstiilijäte on kierrätettävä jätelaji, kunhan se saadaan erilliskerättyä puhtaana hyödynnettäväksi. Tämä projekti vastaa tähän tarpeeseen, kun selvitetään miten tämä onnistuu taloudellisesti ja järkevästi."