TELAKETJU-VERKOSTOSSA MUKANA

Tekstiilien kiertotaloutta rakentavat niin tekstiilialan yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot kuin jätelaitoksetkin. Lue, miksi yritykset ovat mukana Telaketju-verkostossa!

Lue lisää

Telavaluessa mukana olevat yritykset ja organisaatiot

Metsä Spring on Metsä Groupin innovaatioyhtiö. Metsä Group näyttää biotalouden suuntaa. Tuotteidemme raaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Liiketoiminnassamme keskitymme metsäteollisuuden kasvualoihin: puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Innovaatioyhtiö Metsä Spring investoi osaamista ja varoja kestävää metsäbiotaloutta uudistaviin konsepteihin tavoitteena tukea Metsä Groupin liiketoimintaekosysteemin kasvua pitkällä aikavälillä. Metsä Spring kehittää uutta pohjoiseen puuhun perustuvaa Kuura-tekstiilikuitua ja osallistuu Telavalue-hankkeeseen tukeakseen tekstiilien kiertotalouden ja tekstiiliekosysteemin kehittymistä Suomessa.

Katariina Kemppainen
VP, Group R&D
Katariina.kemppainen@metsagroup.com
0503752212

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen.

Telavaluessa tavoitteemme on löytää mahdollisuuksia tukea tekstiilien kierrätykseen liittyvää liiketoimintaa erilaisilla kemian ratkaisuilla, jotka voivat liittyä esimerkiksi materiaalien valkaisuun, kuidun esi- ja jälkikäsittelyyn, mikrobiologian hallintaan sekä vedenpuhdistukseen.

Satu Ikävalko
Manager R&D Microbiology and Biotechnology
satu.ikavalko@kemira.com

Touchpoint on kotimainen ekologisten työvaatteiden sekä kiertotalouspalveluiden edelläkävijä. Luomme vastuullisempia toimintamalleja yhdessä yhteistyöyritysten ja organisaatioiden kanssa, ja haastamme asiakkaamme sekä kumppanimme omaksumaan kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja.

Touchpoint on mukana Telavalue-hankkeessa tavoitteenaan työvaatteiden kiertotalousmallin kansainvälistäminen. Uskomme, että hankkeeseen osallistuminen tuo meille ymmärrystä mm. kansainvälisistä arvoketjuista sekä liiketoiminta- ja konseptimahdollisuuksista.

Minja Kokkonen
Director of Business Development

minja.kokkonen@touchpoint.fi
+358 50 325 7005

Rester on globaalisti johtava edelläkävijä tekstiilikierrätyksen arvoketjujen rakentamisessa. Rester tarjoaa tekstiilien kierrätysratkaisuja, joilla poistotekstiilit ja tuotannon sivuvirrat voidaan jalostaa uusiokuiduksi ja laadukkaaksi raaka-aineeksi. Prosessin aikana tekstiilit avataan mekaanisesti kuiduiksi. Rester-kierrätyskuitua voidaan käyttää monilla eri aloilla vaihtoehtona neitseelliselle raaka-aineelle.

Telavalue-hankkeessa Rester on mukana, koska haluaa olla osa tutkimushankkeita, joissa varmistetaan raaka-aineen sekä jatkojalosteiden korkean laatutaso sekä innovaatioaste.

Kirsi Jaakkola
R&D Manager
+358 50 5370838
kirsi@rester.fi

Pure Waste on suomalainen tekstiilikierrätyksen pioneeri. Valmistamme ja myymme 100-prosenttisesti kierrätysmateriaalista valmistettuja kankaita ja vaatteita. Pure Wasten inspiraation lähteitä ovat pohjoismainen, syvälle iskostunut kierrätyskulttuuri, sekä puhtaat järvet ja metsät – olemmehan kasvaneet ainutlaatuisen, suomalaisen luonnon ympäröiminä.

Me Pure Wastella haluamme muuttaa tekstiiliteollisuutta ekologisempaan suuntaan, joten haastamme itseämme pohtimaan kestävämpiä ratkaisuja niin tuotannon, myynnin kuin logistiikankin päivittäisiin toimintoihin. Kyseenalaistamme tekstiiliteollisuuden normeja ja perinteisiä toimintatapoja – voisiko asiat sittenkin tehdä toisin?

Jukka Pesola, perustajaosakas
jukka@purewaste.com
p. 050 502 1219

Image Wear on Suomen johtava työvaatevalmistaja. Innovatiivinen alansa edelläkävijä valmistaa työvaatteita kaikille toimialoille.

Perheyrityksen lyhyen ja pitkän aikavälin liiketoimintastrategiassa otetaan huomioon toimintamme vaikutukset ympäristöön, sekä lisäksi sosiaaliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Image Wear on mukana luomassa parempia työpäiviä tuotteidensa käyttäjille, asiakkailleen ja henkilökunnalleen. Yritys kehittää ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja ja tavoittelee hiilineutraalia toimintaa.

Ympäristön kannalta tärkeintä on tuotteen pitkä elinkaari – mitä kauemmin tuote on alkuperäisessä käytössä, sitä vähemmän jätettä syntyy. Image Wear on kehittänyt erilaisia palveluita tuotteiden eliniän pidentämiseksi sekä elinkaarensa päässä olevien työvaatteiden kierrättämiseksi uusiksi tuotteiksi. Yritys osallistuu Telavalue-hankkeeseen tukeakseen tekstiilin kierrätystä Suomessa. Omassa tutkimushankkeessaan Image Wear kehittää uusia kierrätysratkaisuja käytöstä poistuneille työvaatteille.

Kati Tukiainen
Vastuullisuusjohtaja
+358 40 178 4950
kati.tukiainen@imagewear.fi

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi – ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillä ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa.

Tavoitteenamme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa. 17 000 ammattilaistamme työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

Valmet on mukana Telavaluessa, koska kestävä kehitys on strategiamme ja toimintamme ytimessä. Haluamme edistää kiertotaloutta ja ympäristötehokkuutta koko arvoketjussa, johon sisältyy myös Valmetin teknisten tekstiilien liiketoiminta: huovat, viirat ja suodatinkankaat.

Mika Lahtinen
Director, Research and Development
mika.m.lahtinen@valmet.com
+358504707873

Saimas Spinnery Oy on Puumalaan avautuva edistyksellinen kehräämö, jonka kaikkea toimintaa leimaavat vastuullisuus sekä ympäristö- ja eläinystävällisyys. Kattava tietotaitomme, kokemuksemme kansainvälisestä neulekentästä ja tuorein tekniikka nostavat suomalaisen villalankatuotannon uudelle tasolle. Tavoitteena on, että kuluttaja tietää aina, mistä ja missä puikoilla oleva lanka on syntynyt.

Telavalue-hankkeessa olemme kiinnostuneita oppimaan poistotekstiilien jälleenkäytön mahdollisuuksista ja olla siten mukana ratkaisemassa tekstiilijäteongelmaa. Konekapasiteettimme voi osaltaan palvella tekstiilikierrätyksen toimialaa. Haluamme kehittää uusia vastuullisia ja kestäviä tuotteita markkinoille ja jakaa erityisesti eläinkuitujen tuntemustamme muiden hanketoimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on kokeilla ja tutkituttaa tekstiilijakeen pesemistä myös muuten kuin kemiallisesti.

Pia Söderlund
+358400314783
pia@saimasspinnery.com

Fiare on kasvava ohjelmistoyritys, jossa 80 ammattilaista tarjoaa joustavaa palvelua, taitoa ja huippuosaamista. Toimistomme sijaitsevat Helsingissä, Lontoossa, Isossa-Britanniassa ja Rajkotissa, Intiassa.Fiaren pitkä kokemus menestyksekkäiden markkinapaikkojen luomisesta on luonut pohjaa uuteen rooliin kiertotaloudessa nivomalla yhteen tekstiiliteollisuuden keskeiset toimijat. Fiaren tekstiilikiertotalouden markkinapaikka on B2B-alusta, jonka tavoitteena on saattaa yhteen yritykset, joilla on käytöstä poistettuja tekstiilejä tai sivuvirtoja, ja yritykset, jotka mahdollistavat materiaalien kierrätyksen ja uudelleenkäytön.Fiaren markkinapaikka antaa varhaisille omaksujille mahdollisuuden saada kokemusta siitä, miten heidän käytöstä poistettuja tekstiilejään voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen kuitu- ja kuitukangastuotteisiin. Se tarjoaa tuotemerkeille ja vähittäiskauppiaille mahdollisuuden ottaa ympäristöön, talouteen ja yhteiskuntaan liittyvät kysymykset osaksi liiketoimintaansa.Kirsi Johanssonkirsi.johansson@fiare.com+358 40 7452 100www.fiare.com

Fortum Bio2x kehittää uudenlaista biojalostamokonseptia, jossa raaka-aineena käytetään vähän hyödynnettyjä biomassoja, kuten olkea. Lignoselluloosabiomassa on tarkoitus hankkia paikallisesti biojalostamojen läheltä, kestävästi saatavilla olevista lähteistä. Organosolv-fraktiointitekniikan avulla biomassa muunnetaan korkealaatuisiksi biomateriaaleiksi, joilla on hyvä materiaalitehokkuus ja pieni ympäristöjalanjälki. Bio2X aloitti tutkimusprojektina Fortumissa vuonna 2014 ja on tällä hetkellä siirtymässä kohti kaupallista mittakaavaa kahdella biojalostamoprojektilla, joista toinen on Intiassa ja toinen Euroopassa. Tähän asti biojalostamokonsepti on todistettu pilottimittakaavassa, ja Chempoliksen pilottilaitos Suomessa tuottaa näytteitä teolliseen testaukseen ja prosessien kehittämiseen.

Telavaluessa meitä kiinnostaa erityisesti uudenlaisten biopohjaisten kuitujen kierrätettävyys ja mahdollisuus seostaa kierrätettyjä kuituja olkipohjaisten kuitujen kanssa.

Sari Asikainen
Head of product development
sari.asikainen@fortum.com
+358 500 205 136

Mirka Oy on kansainvälinen yritys ja osa suomalaista perheomisteista KWH-yhtymää, jonka tuotannosta noin 97 % menee vientiin ja tuotteita myydään yli 100 maassa. Mirkan liikeidea on tarjota maailmanluokan ratkaisuja pintakäsittelyyn ja tarkkuushiontaan. Asiakkaan tarpeet ovat toimintamme keskiössä. Asiakaslähtöisen työn sekä toimintojen ja asiantuntemuksen jatkuvan kehittämisen avulla pystymme tarjoamaan räätälöityjä järjestelmiä ja kaupallisia ratkaisuja. Niiden pohjana on laaja valikoima teknisesti ensiluokkaisia hioma- ja kiillotustuotteita sekä innovatiivisesti suunniteltuja koneita. Mirkan ainutlaatuinen tekstiilipohjainen verkkohiontakonsepti mahdollistaa täysin pölyttömän hionnan, jonka seurauksena on laadukkaampi lopputulos ja terveellisempi työympäristö.

mirka.com

Reima on maailman johtava toiminnallisten lastenvaatteiden merkki Suomesta. Tarjoamme laajan valikoiman vaatteita, kenkiä ja asusteita aktiiviseen ympärivuotiseen käyttöön 0–12-vuotiaille lapsille. Vastuullisuusajattelumme keskiössä on valmistaa kestäviä ja laadukkaita tuotteita, joiden design kestää aikaa. Viime vuosina olemme huomattavasti lisänneet vastuullisten materiaalien määrää kaikissa mallistoissamme ja etsimme jatkuvasti yhä ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja. Olemme lisäksi erittäin sitoutuneita edistämään kiertotaloutta vaateteollisuudessa, minkä vuoksi olemme mukana myös Telavalue-hankkeessa. Kun tuotteemme on kulutettu loppuun, toivomme, että ne kierrätetään joksikin uudeksi. Toivosimme projektin antavan meille lisää tietoa ja osaamista tekstiilien kiertotaloudesta ja kierrätyksestä ja siitä, miten voimme materiaali- ja designvalinnoillamme edesauttaa suljetun kierron toteutumista.

Matilda Kosunen
R&D Manager
matilda.kosunen@reima.com
+358407739852

Suomen Tekstiili & Muoti ry on tekstiili- ja muotialan etujärjestö. Tärkein tavoitteemme on suomalaisen tekstiili- ja muotialan kestävä kehittyminen ja globaali menestyminen.

Olemme mukana Telavalue-hankkeessa, sillä haluamme edistää tekstiilien kiertotaloutta ja aktiivisesti tukea uuden kannattavan teollisuudenalan syntymistä Suomeen.

Emilia Gädda
Johtava asiantuntija, vastuullisuus ja kiertotalous
+358 41 545 8142
emilia.gadda@stjm.fi

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) tavoitteena on ratkaista kotitalouksien tekstiilinkierrätys Suomessa. LSJH on rakentanut yhdessä kuntien jätelaitosten kanssa kansainvälisesti edistyksellisen poistotekstiilien keräys- ja prosessointimallin. Yhtiö tuottaa ympäri Suomea kerätystä poistotekstiilistä kierrätyskuitua kiertotalouslaitoksella Paimion Green Field Hubissa. LSJH suunnittelee rakentavansa Turun Topinpuistoon täyden mittakaavan poistotekstiilin jalostuslaitoksen, jossa pystytään käsittelemään suomalaisten kotitalouksien tekstiilien lisäksi poistotekstiiliä myös muista Itämeren maista.

LSJH etsii kaikille lajittelemilleen poistotekstiileille parhaat kiertotalouden mukaiset kierrätysratkaisut. Yhtiön tuottamaa kierrätysraaka-ainetta hyödynnetään muun muassa kemiallisissa, mekaanisissa ja termisissä kierrätysprosesseissa. Poistotekstiiliraaka-aine on jo kiertänyt esimerkiksi uusiksi vaatteiksi ja kodintekstiileiksi, huonekalujen täytteeksi ja eristemateriaaliksi. LSJH etsii jatkuvasti uusia yhteistyökumppaneita ja asiakkaita, jotta kaikelle kotitalouksien poistotekstiilille löydetään jalostus- ja toimitusketjut eri teollisuuden aloilta.

LSJH on mukana Telavaluessa luomassa Suomeen uusia tekstiiliekosysteemejä ja kiertotalouden mukaisia ratkaisuja yhteistyössä hankekumppaneiden kanssa. LSJH:n perustehtävänä on toimia kunnallisena jätehuoltoyhtiönä, mutta yhtiöstä on kasvanut tehtäväänsä suurempi kiertotaloustoimija; poistotekstiilien kiertotalouden eteen tekemänsä pioneerityön lisäksi LSJH toimii sekä veturina että yhteistyökumppanina useissa muissa innovatiivisissa kiertotalouden edistämishankkeissa.

Hankkeeseen liittyvät tiedustelut:
Anna Garton
Asiakkuusvastaava
+358 40 186 6215

Mediayhteydenotot:
Sanne-Mari Laaksonen
Viestinnän asiantuntija
+358 40 867 0172
sanne-mari.laaksonen@lsjh.fi

Kiertotalouden mukaisen muodin ja tekstiilituotteiden pidemmän käyttöiän toteuttamiseksi COVEROSS® aloittaa räätälöidyt funktionalisointi- ja värjäyspalvelut pienille määrille. Tätä paikallista kiertotalousprosessia voidaan soveltaa uusiin ja käytettyihin vaatteisiin ja kodintekstiileihin sekä varastotuotteisiin.

COVEROSS® tukee seuraavan sukupolven paikallista kestävää arvoketjua, jossa tuotteita voidaan valmistaa suoraan kiertotaloudenmukaisista ja kierrätetyistä langoista, värjätä ja uudelleenvärjätä sekä funktionalisoida ja uudelleen funktionalisoida COVEROSS®-teknologialla.

Pyrimme toteuttamaan tätä ympäristöystävällistä ja kiertotalouden mukaista tekstiiliprosessia Suomessa ja Euroopassa yhdessä tekstiiliteollisuutta muuttavien brändi- ja arvoketjukumppaneiden kanssa.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -HSY on Suomen suurin ympäristöalan julkinen toimija. Tuotamme jäte- ja vesihuoltopalveluita yli miljoonalle pääkaupunkiseudun asukkaalle, vastaamme ilmanlaatutiedosta, tuotamme paikkatietoa seudun kehityksestä ja edistämme ilmastotyötä. Teemme yhdessä maailman kestävintä kaupunkiseutua.

HSY kerää kunnallisena jätehuoltotoimijana Pääkaupunkiseutulaisten asukkaiden poistotekstiilejä kauppakeskuksissa ja Kierrätyskeskusten yhteydessä olevilla keräyspisteillä. HSY kehittää keräys- ja esilajittelumahdollisuuksia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

hsy.fi/tekstiili

Leena Tuominen
Projektipäällikkö, Jätehuollon kehittäminen (t&k)
leena.tuominen@hsy.fi
+358505336627

Tekstiilien kiertotalous linkittyy keskeisesti VTT:n strategiaan. VTT:n rooli on koordinoida Telavalue-hanketta ja vahvistaa hankkeessa strategista osaamistaan tekstiilien kiertotalouteen ja kierrätykseen liittyen. Tutkimusta ja prosessikehitystä teemme muun muassa selluloosapohjaisten kuitujen kierrätettävyyden ja termoplastisten tekokuitujen sulaprosessoinnin osalta. Tavoitteenamme on tukea tekstiilikiertojen suomalaisen liiketoiminta ekosysteemin muodostumista ja yrityksiä roolia siinä sekä KV-markkinoilla.

Pirjo Heikkilä
Erikoistutkija ja projektipäällikkö
pirjo.heikkila@vtt.fi
0406891443

Turun AMK on 10 000 osaajan yhteisö tekniikan, terveyden, liiketalouden ja taiteen aloilta. Teemme käytännönläheistä tutkimusta, jonka tulokset voi ottaa heti käyttöön. Soveltava tutkimuksemme palvelee sekä opetusta että alueemme työelämää ja laajemmin yhteiskuntaa.

Tarvitsemme kestävämpää tekstiilien kulutusta, johon esimerkiksi uudet kiertotalouden liiketoimintamallit voivat tuoda ratkaisun. Olemme mukana Telavaluessa tutkimassa muun muassa tekstiilien liiketoimintamallien kestävyyttä ja tuemme yrityksiä kiertotaloussiirtymässä.

Piia Nurmi
Tutkimusvastaava ja projektipäällikkö
piia.nurmi@turkuamk.fi

Telaketjun toisessa vaiheessa mukana olleet yritykset ja organisaatiot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt=""

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HSY logo

Telaketjun ensimmäisessä vaiheessa mukana olleet yritykset