Telaketjun raportit ja selvitykset

Telaketju hankkeen riskien hallinnan raporttiin on koottu jäsennelty kokonaiskuva tunnetuista erityyppisistä haasteista ja riskeistä. Tämä riskitieto auttaa tekstiilien kierrätystoimintaan mukaan tulevia ja alalla jo mukana oleviakin toimijoita ennakoimaan ja varautumaan haasteisiin, jotka heitä odottavat

Tekstiilit varmasti kiertoon – Haasteet ja riskien hallinta tekstiilien kierrätyksessä

Telaketju-hankkeessa tehdyssä selvityksessä pureudutaan vastuullisiin tuotteisiin ja palveluihin. Miksi yrityksen kannattaa ottaa vastuullisuus huomioon?

Vastuullisuus julkisissa tekstiilihankinnoissa


Muualla tehdyt raportit ja selvitykset

Suomen tekstiili ja muoti ry:n julkaisussa suomalaiset tekstiili- ja muotialan yritykset kertovat, miten materiaalit ja tuotteet voidaan säilyttää mahdollisimman pitkään kierrossa uusien innovaatioiden ja liiketoimintamallien avulla:

Kiertotalouden kärjessä II – Ratkaisuja tekstiilien kiertoon

Ellen MacArthur Foundationin raportti muodin tulevaisuudesta:

A new textiles economy: redesigning fashion’s future

Kaksi pohjoismaisen ministerineuvoston julkaisua, pohjoismaiden johtavista kierrätystekstiilibrändistä sekä tekstiilien kierrätyksestä:

Textile-to-textile recycling: Ten Nordic brands that are leading the way sekä Stimulating Textile-to-Textile Recycling

Kotimainen Metropolia ammattikorkeakoulun Kiertovillasta kasvuun -hankkeen loppuraportti:

Kiertovillasta kasvuun : Villan kierrätyksen ja kierrätysvillatuotteiden toimitusketju ja liiketoimintamahdollisuudet