Startupien kautta katse tekstiilien kiertotalouden tulevaisuuteen

24.01.2024

Tekstiiliteollisuus on murroksen edessä. Teknologian kehittyminen ja ihmisten lisääntynyt kiinnostus vastuullisuuteen ja kestävyyteen vievät tekstiiliteollisuuta yhteen suuntaan, kun samaan aikaan ultrapikamuoti ja sen saama suosio vievät tekstiilialaa aivan vastakkaiseen suuntaan.

Telavalue-hankkeessa tarkasteltiin tekstiilien kiertotalouden tulevaisuutta alan startup-yritysten kautta. Yritykset löydettiin Ellen MacArthur Foundationin Circular Startup Indexistä. Apuna yritysten tarkastelussa käytettiin PESTE-analyysiä, jonka avulla pyrittiin saamaan laajempi ja kaiken huomioonottava kuva yrityksistä ja sitä kautta tekstiilien kiertotalouden tulevaisuudesta.

Selvityksen mukaan jakamis- ja muut digitaaliset alustat ovat startup-yritysten suuressa suosiossa. Alustoilla voidaan yhdistää monenlaisia palveluita, kuten vaatteiden vuokrausta, myyntiä, huoltoa ja korjausta. Käyttäjinä näissä alustoissa on niin kuluttajia kuin vaatebrändejä.

Teknologia on tärkeä osa yrityksiä, ja esimerkiksi digitaalinen vaatekaappi on ainakin osana muutaman yrityksen konseptia, yhdessä esimerkiksi korjaus- ja huoltopalvelun kanssa. Korjaus- ja huoltopalvelut halutaan tehdä houkuttelevaksi kuluttajille mutta myös vaatebrändeille, jotta ne jälleenmyisivät tai korjauttaisivat vaatteita joko uudelleen myyntiin tai takaisin tuotteen omistajalle. Läpinäkyvyys myös koetaan tärkeäksi asiaksi tekstiilien kiertotaloudessa, sillä sen avulla vältytään viherpesulta ja kuluttajan on helpompi valita oikeasti vastuullinen yritys muiden joukosta. Esimerkiksi digitaalinen tuotepassi lisää läpinäkyvyyttä.

Mielenkiintoista oli huomata, että startupien joukossa ei juurikaan ollut vaatteiden valmistukseen tai tuotantoon keskittyviä yrityksiä, vaan ennemmin vaatteiden käyttöä ja huoltoa tarjoavia yrityksiä. Voisiko tästä päätellä, että luultavasti lähitulevaisuudessa keskitytäänkin ensisijaisesti kannustamaan kuluttajia uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen, lisäämään vaatteiden elinkaaren pituutta vaatteiden korjauksella ja huollolla sekä muokkaamaan yleisesti kuluttajien asenteita ja tottumuksia. Valmistusta ja tuotantoa ei pystytä muokkaamaan ennen kuin kuluttajien asenteet ja tottumukset saadaan muokattua. Laeilla ja säännöksillä voidaan puuttua jonkin verran pikamuodin kehitykseen, mutta niin kauan kuin kysyntää on, löytyy myös tätä hyödyntäviä osapuolia.

Pandemian aikana koetut poikkeukselliset olosuhteet saivat kaupankäynnin siirtymään nopeasti verkkoon. Tämä oli huomattavissa myös startup-yritysten toiminnassa, sillä moni yrityksistä oli perustettu pandemian aikana ja monen toiminta oli keskittynyt verkkoon. Pandemia on saattanut johtaa vaate- ja tekstiiliteollisuudessa arvoketjujen tehostamiseen, kun on kavennettu tuotevalikoimia ja siirrytty aiempaa enemmän kuluttajien kysyntää vastaavaan tuotantoon.

Kuluttaja-asenteet ovat tärkeä osa tekstiilien kiertotalouden tulevaisuutta, sillä jokainen kuluttaja voi valinnoillaan ohjata tulevaisuutta tiettyyn suuntaan. Näitä asenteita pitääkin muokata ja tuoda tekstiilialan ongelmia enemmän esiin etenkin nuorten keskuudessa. Kuluttaja voi tehdä paljon muutosta omilla valinnoillaan, sillä kysyntä vaikuttaa suoraan siihen, mihin suuntaan tekstiilialan brändit vievät tuotteitaan tai millaisen konseptin ne luovat.

Tutustu raporttiin Tekstiilien kiertotalouden tulevaisuus – Analyysi alan startup-yrityksistä

Tutstu startup-listaukseen 2023

Elina Lehtinen
Energia- ja ympäristötekniikan opiskelija, Turku AMK