Tutkijavaihto ja sosiaalisen elinkaariarvioinnin salat

03.07.2023

Osana Telavalue-hanketta avautui mahdollisuus lähteä kahdeksi viikoksi tutkijavaihtoon Manchester Metropolitan University:n. Vaihdon agendalla oli paitsi MMU:n kollegoihin tutustuminen niin myös tai etenkin sosiaalisen elinkaariarvioinnin salojen opettelu.

Olen ollut mukana Telavalue-hankkeessa Turku AMK:n vetämässä työpaketissa, jossa tutkitaan kiertotalouden uusia liiketoimintamalleja, kuten tuote palveluna ja uudelleenkäyttö. Olen tutkinut uusia kiertotalouden mukaisia liiketoimintamalleja sosiaalisesta näkökulmasta. Pääsin syventämään osaamistani sosiaalisesta arvioinnista, sillä vierailuani emännöi Dr. Carly Flecher, joka opettaa ympäristö- ja sosiaalista elinkaariarviointia MMU:ssa. Hän on myös mukana EU-rahoitteisissa projekteissa Bio-plastics Europe (jossa tehdään yhteistyötä myös Kiertotalouden liiketoimintamallit -tutkimusryhmämme kanssa) ja Transform-CE. Työpisteenäni kahden viikon vaihdon aikana toimi MMU:n osasto PrintCity, joka keskittyy nimensä mukaisesti pääasiassa 3D-mallintamiseen ja –tulostukseen. Voit tutustua osaston henkilökuntaan täällä.

Onneksemme saimme Carlyn kanssa tehdä töitä yhteistyössä manchesterilaisen yrityksen kanssa, kiitos MMU:n Alan Dempseyn, joka yhdisti meidät. Yritys oli ollut yhteydessä MMU:hun jo aikaisemmin keväällä ja osoittanut kiinnostusta sosiaalista elinkaariarviointia kohtaan parantaakseen jo hyvällä mallilla olevaa vastuullisuuttaan edelleen. Heillä oli kokemusta ympäristövaikutusten elinkaariarvioinnista, joten prosessi oli sinänsä tuttu. Sosiaalinen elinkaariarviointi perustuu samoille standardeille kuin ympäristöä koskevakin. Arvioinnin prosessi on samanlainen, ainoastaan arvioitavat asiat eroavat.

Langan kehräystä
Puuvillalangan kehräystä, Science & Industry Museum

Puuvillalankaa
Puuvillalankaa, Science & Industry Museum

 

Manchester on täydellinen kohde tekstiileistä kiinnostuneelle henkilölle. Kaupunkihan on aikoinaan ollut tekstiilin tuotannon mekka. Etenkin puuvillan tuotanto on sidoksissa Manchesterin historiaan. Tätä historiaa pääsee ihastelemaan aikamatkan avulla Manchesterin Science & Industry Museossa, jossa tekstiileille on annettu merkittävästi painoarvoa.

Edelleen MMU:ssa koulutetaan myös tulevia muotisuunnittelijoita, jotka jatkavat Manchesterin tekstiiliteollisuuden pitkää perintöä. Pääsin kurkistamaan opiskelijoiden näkemykseen tulevaisuuden tekstiiliteollisuudesta MMU:n School of Arts:in kevään loppunäyttelyssä. Perinteiden kunnioittaminen näkyi tulevien suunnittelijoiden kädenjäljessä mm. perinteisten ja jo vähän unohtuiden tekniikoiden hyödyntämisen kautta.

Kaiken kaikkiaan tutkijavaihto Manchesterissa oli opettavainen ja ennen kaikkea silmiä avartava. Palaan innolla takaisin Turkuun ja normaaliin työympäristöön jakamaan ajatuksia ja oppeja tiimiläisten ja muiden kiinnostuneiden kanssa. Ehkä tulevaisuudessa meilläkin Turku AMK:ssa opetetaan sosiaalista elinkaariarviointia ympäristövaikutusten arvioinnin lisäksi.

Lue lisää tekstissä mainituista projekteista:

Eerika Heinonen
projektityöntekijä, Kiertotalouden liiketoimintamallit -tutkimusryhmä, Turku AMK