Tutkijavaihto ja yhteistyö kiertotalouden uusien liiketoimintamallien tiimoilta

29.05.2023
Kuva, jossa tutkijat tututustuvat kiertotalouden liiketoiminnan mahdollisuuksiin Boråsissa
TVCM-tutkimusryhmän kanssa tutustumassa paikallisen elinkeinoyhtiön tekstiilien kiertotalouden “do-tank”-keskukseen (Kuva: Piia Nurmi)

Lähdin tutkijavaihtoon Boråsin yliopistoon (Swedish School of Textiles) Ruotsiin toukokuussa 2023. Matka kuuluu Business Finland -hankkeemme Telavaluen tutkimustoimintaan. Hankkeessa tehdään paljon kansainvälistä yhteistyötä. Yksi tärkeä kumppani on Swedish School of Textiles Boråsissa ja siellä ”Textile Value Chain Management” (TVCM) tutkimusryhmä. Osana Swedish School of Textiles:iä TVCM kuuluu Telavaluen Science & Technology Boardiin ja sitä johtaa professori Rudrajeet Pal, joka ystävällisesti kutsui minut tutkijavaihtoon heille. Itse  työskentelen Turku AMK:n Kiertotalouden liiketoimintamallit -tutkimusryhmässä ja olemme tutkineet kiertotalouden liiketoimintaa ja erityisesti sen liiketoimintamalleja jo lähes 10 vuoden ajan.

TVCM tekee Telavaluen näkökulmasta kiinnostavaa tutkimusta:

TVCM:n tutkimus keskittyy “uusien” rakenteiden ja toimintamallien sekä niiden taustalla olevien muuttujien tutkimiseen ja kehittämiseen. TVCM tutkii niitä edellytyksiä, jotka mahdollistaisivat kestävän arvonmuodostuksen tekstiili- ja muotiyrityksissä, sekä teollisuudessa.

Tärkeitä tutkimusalueita ovat mm. digitalisaatio, kiertotalous, riskit ja joustavuus, läpinäkyvyys ja jäljitettävyys, räätälöinti, palvelullistaminen, ketteryys, organisaatioiden välinen yhteistyö, paikallinen ja optimoitu tuotanto, sekä jakelu ja logistiikka. TVCM:n tutkimus on luonteeltaan monitieteistä. Se yhdistää erilaisia tietopohjaa eri aloilta, kuten liiketaloudesta, taloustieteestä ja tekniikan alalta.

Edellä mainituissa teemoissa on valtavan paljon yhtymäkohtia Telavaluen tutkimukseen kiertotalouden uusien liiketoimintamallien näkökulmasta monialaisuuden, yhteistyön ja arvonluonnin osalta. Vierailin myös muissa erittäin mielenkiintoisissa paikoissa, kuten Loop Factoryssa ja DOTANK Centerissä, joissa pääsin näkemään kiinnostavia esimerkkejä kiertotalouden liiketoimintamallien innovaatioista.

Telavaluessa Turku AMK vetää työpakettia, jonka tavoitteena on tutkia kiertotalouden uusia liiketoimintamalleja, kuten tuote palveluna ja second hand (uudelleenkäyttö). Telavaluessa tutkitaan myös uusiutuvuutta sekä kierrätystä, mutta Turku AMK:n vetämässä työpaketissa keskitystään ns. uudempiin liiketoimintamalleihin. Tarkemmin sanoen tutkimme näiden liiketoimintamallien toimintaa käytännössä, niiden ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia, taloudellisia vaikutuksia, omistajuuden muotojen sekä yhteistyömallien muutosta. Lisäksi tutkimuskumppanimme VTT:ltä tarkastelevat näitä mm. arvonluonnin, kuluttajan roolin ja datan kautta ja LAB:n kumppanit taas muotoilun ja tuotesuunnittelun näkökulmista.

Vietin Boråsissa intensiivisen reilun viikon jakson. Opin valtavasti ja sain esitellä omaa tutkimustamme. Teemat resonoivat puolin ja toisin.

Keskeisimpiä tutkimuksellisia nostoja:

  • Second hand -liiketoiminnassa on menossa valtava murros sekä yritystasolla, yhteistyöverkostojen ja toimintamallien tasolla ja globaalisti arvoketjuissa. Kysyntä ja tarjonta kasvavat hurjaa vauhtia ja erilaisten toimintamallien kirjo on jo nyt valtavaa.
  • Kestävän kiertotalouden edistäminen alalla on tärkeää, eli meidän tulee kyetä arvioimaan eri toimintamallien sosiaalisia, ympäristöllisiä ja taloudellisia vaikutuksia. Samalla kulutuksen ja luonnonvarojen käytön on pienennyttävä.
  • Tutkittavaa kentällä riittää valtavasti ja jatkamme tutkimusyhteistyötä Boråsin kanssa.

Telavalue jatkuu vielä vajaan vuoden ajan ja tutkimustyö jatkuu kiivaana. Kesän 2023 jälkeen pääsemme julkaisemaan tuloksemme mm. kiertotalouden uusien liiketoimintamallien analyyseistä sosiaalisten vaikutusten, ympäristön sekä taloudellisten näkökohtien osalta. Lisäksi teemme kesän aikana startup-selvityksen, jossa tutkitaan, mitä voimme sanoa kiertotalouden uusista liiketoimintamalleista startup-kentän kautta. Ja näiden lisäksi pureudumme myös yhteistyön ja omistajuuden muutoksiin uusien liiketoimintamallien osalta.

Second hand -liiketoiminnan kehittämistyö jatkuu Turku AMK:ssa myös Baltic2hand-hankkeen puitteissa, jossa seuraavien kolmen vuoden ajan pääsemme yhdessä suomalaisten, ruotsalaisten, virolaisten ja latvialaisten toimijoiden kanssa tutkimaan ja kehittämään alan liiketoimintaa sekä hyväntekeväisyysjärjestöjen että alan yritysten kanssa. (Lue lisää Baltic2Hand-hankkeesta)

Tulemme ehdottomasti tekemään yhteistyötä Boråsin yliopiston Swedish School of Textilen kanssa. Kiertotalouden uusien liiketoimintamallien tutkimustyö on ajankohtaisempaa kuin koskaan.

Piia Nurmi
lehtori, Kiertotalouden liiketoimintamallit -tutkimusryhmän varatutkimusvastaava, Turku AMK

piia.nurmi@turkuamk.fi