Uikkareita ja pikkareita merten muovijätteistä – hyvä vai paha?

17.02.2023
Kuva: Pexels

Yhä enemmissä määrin yritykset pyrkivät hyödyntämään kierrätettyjä materiaaleja tuotannossaan. Koska muovista valmistetut vaatteet kuluttavat luonnon uusiutumattomia resursseja, tekstiiliteollisuudessa yritetään ratkaista ongelmaa käyttämällä materiaalina muovia, joka on kerätty merestä. Merimuovista valmistettujen vaatteiden kohdalla asiaan liittyy kuitenkin ongelmia, vaikka ajatus merien puhdistamisesta onkin houkutteleva. Lähdimme selvittämään, mitä nämä merestä peräisin olevat muovit varsinaisesti ovat, miten niitä valmistetaan ja mitkä yritykset niitä käyttävät tuotteissaan. Otimme myös yhteyttä näihin yrityksiin, jotta saisimme heränneisiin kysymyksiin vastauksia.

Mitä merimuovilla varsinaisesti tarkoitetaan?

Merimuovin määritelmä on melko laaja ja sillä voidaan tarkoittaa muovia, joka on kerätty merestä, rannoilta, rannikoilta, joista ja suistoista. Jotkut yritykset katsovat, että myös se muovi, joka on vaarassa päätyä mereen, luetaan merimuoviksi. Ongelmaksi tässä muodostuu se, että monet tuotemerkit tarjoavat pinnallista tietoa materiaalinsa koostumuksesta sekä hankinnasta. Asiaa hankaloittaa myös se, että alalla ei ole olemassa sertifiointielintä, jolla olisi valtuudet määritellä merten muovikuidun koostumusta tai tarkistaa valmistajien esittämiä väitteitä. Merimuovia on myös lähes mahdotonta kerätä ja valmistaa sellaisessa mittakaavassa, joka tukisi kaupallista kysyntää. (Sudetic 2020.)

Kuva: Pexels

Econyl ja Repreve

Selvitystä varten etsimme lähtökohtaisesti suomalaisia yrityksiä, jotka kertovat valmistavansa vaatteita merestä kerätystä muovista. Useimmat kierrätysmuovista valmistavat yritykset tuottavat ulkoilu-, urheilu- ja alusvaatteita sekä uima-asuja. Näitä ovat muun muassa The Other Danish Guy, Halla x Halla, Luhta ja Lilja the label. Tunnetuista kainsainvälisistä yrityksistä tutkittiin muun muassa Napapijriä, H&M:ää, Uniqloa ja Adidasta, ja heidän mallistojaan.

Saimme selville, että raaka-aineena yritykset käyttävät Econylia ja Reprevea, jotka ovat kauppanimiä kierrätysmuovitekstiileille. Econylin raaka-ainelähteitä ovat vanhat matot, kalastusverkot, erityiset Take Back -projektit ja teollisuusprosessijäte (kuva 3). Materiaali on samanlaista kuin uusi nylon ja sitä voidaan kierrättää yhä uudelleen ja uudelleen. (Econyl.) Repreve valmistaa Repreveä ja Repreve Our Ocean (Premium Collection) -polyesterilankoja. Raaka-aineena Repreve käyttää teollisuusjätteitä ja kierrätyspulloja. Puolestaan Repreve Our Ocean valmistetaan pulloista, jotka ovat suuressa riskissä joutua mereen. (Repreve.)

Econylin materiaalin koostumus

Miten vanhasta muovista saadaan uutta lankaa?

Muovipullosta vaatteeksi. Moni saattaa miettiä, miten tämä on mahdollista. Econyl on selittänyt toimintaa neljän vaiheen kautta. Tavoitteena on, että kaikki Econyliä sisältävät tuotteet palaavat elinkaarensa päättyessä takaisin Econyl-prosessin ensimmäiseen vaiheeseen, pitäen kiertoa yllä.

Econylin valmistuksen prosessi.

Repreve Our Ocean muovipullot kerätään käsin 50 km säteellä rannikosta, alueilta, joilla ei ole kunnollista jäte- tai kierrätysjärjestelmää. Repreven prosessi on alla olevan kuvan mukainen.

Repreven valmistuksen prosessi.

Yrityksiltä epämääräsiä vastauksia

Otimme yhteyttä Repreveen ja kysyimme paljonko Our Ocean -materiaalista on merestä kerättyä muovia ja kuinka suuri osuus kerätään maalta. Kysyimme lisäksi teollisuusjätteen osuudesta ja mistä sitä kerätään. Emme saaneet vastausta yhteydenottopyyntöihimme.

Kun olimme tehneet taustatyön tuotteiden materiaalien koostumuksista, lähetimme tiedusteluja vaatteita valmistaville yrityksille. Useimpien yritysten nettisivuilla kerrotaan isoilla teksteillä pontevasti tuotteiden olevan valmistettu merestä kerätystä muovista, joita korostetaan meriaiheisilla kuvilla, mutta tarkemman ja pienemmän präntin alla lukee materiaalin muutkin lähteet, kuten teollisuusjäte. Tiedustelujen taustalla halusimme saada tietää, mitä yritykset itse kertovat tuotteidensa materiaalilähteistä ja kuinka paljon siitä on merestä kerättyä muovia. Vastauksina saimme muun muassa linkkejä suoraan lankavalmistajien nettisivuille. Osa yrityksistä ei myöskään vastannut yhteydenottohin useista viesteistämme huolimatta.

Kuva: Pexels

Kannattaako merimuovipikkareita ostaa?

Asia ei ole mustavalkoinen, mutta seuraavia seikkoja kannattaa pitää mielessään, kun seuraavan kerran miettii ostavansa kierrätysmuovisia vaatteita.

Kierrätysmuovista tehtyjen vaatteiden ansiosta tarvitaan vähemmän neitseellistä materiaalia tuotannossa. Tämän avulla myös energiaa säästyy. Näiden lisäksi tuotanto luo työpaikkoja, kun merten ja rannikoiden puhdistustyöhön tarvitaan käsipareja. (Colerato 2018.)

Lähtökohtaisesti uusia tuotteita valmistavat voittoa tavoittelevat yhtiöt, jotka haluavat kuluttajien ostavan vaatteitaan, eli ne luovat painetta kulutukselle. Vaatteet eivät useimmiten ole 100 % muovista tehtyjä vaan ne sekoitetaan muihin materiaaleihin, mikä vaikeuttaa vaatteen kierrätystä. Muovipohjaiset vaatteet irrottavat joka pesukerralla mikromuoveja, jotka päätyvät vesistöihin ja sitä kautta ravintoketjun kautta myös meihin. Valmistajat eivät varsinaisesti toimi kiertotalouden mukaisesti, sillä muovipullot vaatteiden materiaaleina vievät raaka-aineita pois juomateollisuuden kierrosta. Markkinoinnin takana saattaa esiintyä viherpesua ja harjaantumattoman kuluttajan voi olla hankala tunnistaa sitä. Myytävissä tuotteissa merestä kerätyn materiaalin osuus on pieni, vaikka markkinoinnilla ollaan saatu luotua erilaista mielikuvaa. Ostamalla näitä tuotteita ei siis varsinaisesti tue merten puhdistustyötä.(Colerato 2018.)

 

Riikka Ojala & Elsi Laine
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat,
Kiertotalouden liiketoimintamallit -tutkimusryhmä

 

Lähteet

Colerato, M. 2018. Recycled PET Is Not a Solution for Sustainability in Fashion. Luettu: 24.10.2022

Econyl. Luettu: 18.10.2022

Got bag. Luettu: 21.10.2022

Tiedustelu. 2022. Sähköpostiviestiketju Alice Leonardin ja Riikka Ojalan välillä 21.10.2022-07.11.2022. Saatu sähköpostina Aquafilin edustajalta A. Leonardilta 07.11.2022.

Repreve. Luettu: 21.10.2022

Sudetic, A. 2020. Ecocult. Luettu: 15.11.2022

Weavelabel. Luettu: 21.11.2022