Tekstiilialan uudet investointi- ja liiketoimintamahdollisuudet – virtuaalityöpaja 6.5.2021

Online 6.5.2021 9:00

Uusien tekstiilikuitujen kehityksessä on tällä hetkellä Suomessa käynnissä useita kiinnostavia kokeiluja ja teollisen tuotannon investointeja. Teknologian tutkimuskeskus VTT laatii suomalaisen tekstiilialan tulevaisuusvisiota ja sen toteuttamissuunnitelmaa Suomen Tekstiili & Muoti ry:n aloitteesta syntyneessä hankkeessa. Tervetuloa mukaan!

Tulevaisuusvisiota tehdään kokonaisvaltaisesti tekstiilialan toimintaympäristön ja investointien näkökulmasta. Yritykset ja muut sidosryhmät ovat tervetulleita mukaan työhön. Osallistuminen on  maksutonta, ja visiotyön tulokset ovat työn valmistuttua kaikkien hyödynnettävissä. Työpaja ei edellytä valmistautumista etukäteen.

ALUSTAVA OHJELMA

9.00-9.10     Welcoming words, Marja-Liisa Niinikoski, Finnish Textile & Fashion

9.10-10.10  Perspectives on new business and investments opportunities, e.g.

  • Microfactories and robotic automation – how Swedish textile and fashion industry renews its production and value chain, Cecilia Tall, Secretary General, TEKO
  • How digitalisation is reshaping industries and what it offers for the textile industry, Petri Rouvinen, Professor of Practice, VTT
  • Marimekko’s sustainability vision – Towards full transparency and leaving no trace, Elina Ibounig, Head of New Business Development & Sustainability Transformation, Marimekko
  • Changing behavior & new market opportunities for sustainability, Oskar Korkman, Co-founder, Market strategist, Alice Labs

10.10-10.15    Tauko

10.15-11.45     Työryhmätyöskentely tekstiilialan visiosta

Pohjustuksen jälkeen kaikki osallistujat pääsevät visioimaan pienryhmissä kaikkia ao. aiheita noin 25 minuutin ajan:

  • Tekstiilien arvoketju Suomeen
  • Digitalisaatio mahdollistajana
  • Kansainväliset kumppanuudet
  • Visio kuluttajan näkökulmasta

11.45-11.55     Teemaryhmien yhteenveto ja seuraavat askeleet, Taina Kamppuri, VTT

11.55-12.00    Loppusanat, Marja-Liisa Niinikoski, Suomen Tekstiili & Muoti

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu mukaan 5.5. klo 12 mennessä tästä linkistä
Kieli:
 Aloitussession kielenä on englanti, koska mukana on myös kansainvälisiä puheenvuoroja. Työpajaosuus pidetään suomeksi.

Työpaja järjestetään yhteistyössä VTT:n kanssa. Jos et pääse osallistumaan työpajaan, voit osallistua työhön vielä erilliseen kyselyn kautta. Lisätietoja Anne Ruokamolta (anne.ruokamo(at)stjm.fi).

Lue lisää tekstiilialan tulevaisuusvisiotyöstä