Työpaja: Tekstiilien suljetun kierron testbed Suomeen 16.11.

Online 16.11.2021 9:00

VTT tekee parhaillaan yhteistyössä Suomen Tekstiili & Muoti ry:n kanssa esiselvitystä tekstiilien suljetun kierron testbedin rakentamiseksi Suomeen. Testbedillä tarkoitetaan helposti saatavilla olevaa pilotointi- ja testausympäristöä, jossa yhden luukuun kautta olisi mahdollisuus päästä suunnittelemaan ja toteuttamaan tekstiilien kierrätysratkaisujen kokeiluja sekä pilotointia ohjelmisto-laitteisto-osaamis-testaus-palvelu-ympäristössä.

Tekstiilien suljetun kierron testbedin tarjoaman on tarkoitus perustua yrityksissä sekä alan oppi- ja tutkimuslaitoksissa olemassa oleviin ja mahdollisien uusien investointien kautta hankittaviin resursseihin. Yksittäinen testbedin toimeksianto voisi kohdistua tekstiilien suljettuun kiertoon tai sen valittuihin osiin mukaan lukien myös yksittäiset yksittäisten teknologiat ja testaukset.

Yrityksillä tulee olemaan merkittävä rooli mahdollisen testbedin rakentamisessa asiakkaana sekä resurssien ja palveluiden tarjoajana. Lisäksi yrityksillä on mahdollisuus ottaa roolia myös testbedin pyörittämisessä, sekä testbedin ja mahdollisten uusien investointien rahoittamisessa.

Kutsumme yrityksiä tiistaina 16.11. klo 9–11 Teamsin välityksellä järjestettävään työpajaan määrittämään tarvittavaa pilotointi- ja testausympäristöä sekä toimijoiden mahdollisia rooleja kokonaisuudessa.

Työpajan lisäksi yritysten näkemyksiä kartoitetaan myös online-kyselyn ja haastatteluiden perusteella.

Ilmoittaudu mukaan tai kysy lisätietoa esiselvitystyön projektipäällikkö Pirjo Heikkilältä, sähköpostitse pirjo.heikkila@vtt.fi ja puhelimitse 040 689 1443.