Kuitukankaita mekaanisen avausprosessin hienokuiduista

Demon tavoitteena oli hyödyntää mekaanisen avausprosessin lyhyttä hienokuitua kuitukankaissa.

Kahdesta LSJH:n mekaanisen avauslinjaston hienokuitufraktiosta, selluloosaseos ja tekokuituseos, tehtiin kuitukankaita käyttämällä ilma- ja vaahtorainausta rainan muodistamiseen. Rainat sidottiin joko lisäämällä bi-co-kuituja tai sellukuituja rainoihin.

Molemmat hienokuitufraktiot olivat prosessoitavissa ilma- ja vaahtorainaustekniikoilla.

Prosessi

Lisätiedot:

Taina Kamppuri
taina.kamppuri@vtt.fi