Poistotekstiilimateriaalin lajittelututkimukset

Turun ammattikorkeakoulu toteutti Remeolle kaksivaiheisen lajittelututkimuksen, jossa tarkasteltiin poistotekstiilitonnin materiaalijakaumaa sekä syksyn että kevään keräyksistä. Lajittelututkimuksessa käytiin läpi tonni saapunutta poistotekstiiliä, lajiteltiin se pesulapun mukaan materiaaleittain niin, että jokaisesta eri materiaalikoostumuksesta tehtiin oma jakeensa. Tunnistamattomat tekstiilit lajiteltiin omaan kategoriaan ja monikerrostekstiilit omaansa. Keräysohjeen ulkopuoliset ja ei tekstiilit lajiteltiin pois varsinaisista tunnistettavista jakeista. Tekstiilit myös mitattiin suurimman ja pienimmän kappaleen kartoittamiseksi. Jakovaiheen jälkeen pesulapuista tunnistetut tekstiilit siirtyivät vielä infrapuna- tunnistukseen materiaalin varmistamiseksi.

Noin kolmasosa tekstiilistä jäi molemmissa lajittelukokeissa tunnistamatta ja jotta tämän materiaali saataisiin myös vastuullisesti hyödynnettyä, sen tunnistamiseksi tarvitaan uutta konenäköä. Lajittelukokeissa ei huomioitu uudelleenkäytettävän tekstiilin osuutta.

Lue lisää täältä!