Telakoulu: Osaamista tekstiilin lajitteluun  -tekstiilinlajittelijakoulutus

Kokeilu sisälsi työpaketit: koulutuspilotti, lajittelupilotti ja opinnollistaminen. Se toteutettiin Ympäristöministeriön tuella vuosina 2017–2018

Toteuttajat:

  • Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, koordinaattori
  • Fida International ry
  • Turun seudun TST ry/ tex vex
  • Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry/ Nextiili-paja
  • Turun ammattikorkeakoulu
LAJITTELUPILOTIT

Tekstiilien käsinlajittelun luotettavuutta testattiin lajittelupiloteilla. Kaikissa osallistujaorganisaatioissa tehtiin kolme päivän mittaista lajittelutestiä. Eri lajittelupiloteissa pesulappujen tai näppituntuman perusteella eri materiaaleiksi luokitellut materiaalit testasi Lahden AMK. Yhteensä piloteissa lajiteltiin 9868 kiloa, josta poimittiin ja lähetettiin tarkastukseen noin 300 näytettä. Tunnistuksessa käytettiin infrapunaspektroskopiaa.

Pilottien perusteella voidaan sanoa, että käsinlajittelussa kannattaa keskittyä uudelleenkäyttöön ohjautuviin tekstiileihin, jolloin tekstiilien taloudellinen tuotto ja luonnonvarasäästöt saadaan maksimoitua. Kokenut ja/tai koulutettu lajittelija tunnistaa massan joukosta myyntikuntoiset tuotteet ja arvokkaan vintagen, mikä koneelle on mahdotonta. Toisaalta eri materiaalien tunnistaminen on käsinlajittelussa hidasta ja osin epäluotettavaa.

KOULUTUSPILOTTI

Telakoulussa rakennettiin ja testattiin prototyyppiä verkkopohjaiselle tekstiililajittelijan koulutukselle. Jatkossa lajittelijoiden osaamisen ja lajittelutuloksen on oltava tasalaatuista kautta maan. Näin saadaan erilliskerätystä tekstiilistä arvokas uudelleenkäytettävä osa talteen.

Kun koulutus sisältää tietoa myös tekstiilien ympäristövaikutuksista ja uudelleenkäytön monista hyödyistä, se tuo mielekkyyttä ja lisämotivaatiota lajittelutyöhön.

Ainutlaatuista koulutuspilotissa on, että se tehtiin ja testattiin neljän lajittelutoimijan yhteistyönä ja se vastaa lajittelutyön todellisiin arjen tarpeisiin huomioiden erilaiset oppijat. Koulutuspilotti järjestettiin kaksi kertaa. Ensimmäisen pilotin jälkeen koulutusta parannettiin käyttäjäpalautteen mukaisesti.

Esimerkki koulutuspilotista

Tekstiilit ja kuluttajat (Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ryNextiili-paja)

Mitä on vastuullinen ja ekologinen tekstiilien kuluttaminen? Miten kuluttaja voi toimia vähentääkseen tekstillien ympäristövaikutuksia? Hyvä tietopaketti kaikille tekstiilinen ostajille ja käyttäjille! Materiaali on osa Telaketju-projektissa laadittua tekstiililajittelijan koulutuspakettia.

 

Telakoulun videot:

OPINNOLLISTAMINEN

Ympäristöhuollon ammattitutkinnon perusteita uusittiin vuoden 2018 aikana. Telakoulukin kommentoi tutkinnon perusteita ja vuodesta 2019 alkaen myös tekstiililajittelijan osaaminen tulee osaksi Ympäristöhuollon ammattitutkinnon osiota ”Materiaalien talteenotto ja hyödyntäminen”.

Näin ollen tekstiililajittelijan osaamista voi jatkossa opiskella ammatillisen tutkinnon osana. Koulutuskumppanina kokeilussa oli Suomen ympäristöopisto (Sykli).

Tämä on merkittävä saavutus ja avaus laajemminkin kierrätysasteen nostamista ja kiertotalouteen siirtymistä ajatellen. On tärkeää, että lajitteluosaaminen on tasalaatuista koko maassa, jotta jatkojalostajat voivat luottaa toimitettuun materiaaliin. Tutkinnon osan liittäminen vahvasti käytännön kiertotaloustyöhön myös vastaa ammatillisen koulutuksen reformin ja koulutussopimuksen tarpeisiin.