Potentiaalisten sosiaalisten vaikutusten arviointia

27.01.2023

 

Osana Telavalue-hankkeen osioita, jossa tehdään kiertotalouden mukaisten arvoketjujen tutkimusta, tehtiin syksyllä 2022 selvitystä kiertotalouden mukaisen arvoketjun sosiaalisista vaikutuksista. Työtä kehysti UNEP:in julkaisu Guidelines for Social Life Cycle Assessment of Products and Organisations (2020). Tämä työ toimi pohjana myöhemmin tehtävälle arvolupausanalyysille.

Tämän työn lopputuloksena voi todeta, että kiertotalouden mukainen arvoketju mahdollistaa monia positiivisia vaikutuksia sosiaalisesta näkökulmasta tarkasteltuna, kuten lähituotannon ja sitä tukevan lainsäädännön, sekä neitseellisten raaka-aineiden käytön poistumisen, mutta myös avaa uusia riskimahdollisuuksia, jotka tulisi huomioida arvoketjua rakentaessa, kuten taloudelliset vaikutukset kuluttajiin sekä vaikutukset perinteisiin tuotantomaihin.

Työn kohderyhmänä toimii tekstiileihin keskittyvät toimijat, jotka ovat siirtymässä kohti kiertotalouden mukaista arvoketjua.

 

Mikäli esitys ei näy upotettuna, voit ladata tulosesittelyn tästä.

Tästä voit ladata taulukon, johon tutkimuksen tulokset perustuvat