Telavalue-hankkeen kuulumisia

28.09.2023

Telavalue-hanke on edistynyt vauhdikkaasti 2023 alkupuolella. Olemme päivittäneet viime talvena julkaistua toimijakarttaa saamamme palautteen ja ehdotuksien pohjalta. Työ liittyen tulevaisuuden arvoketjujen vaikutusarviointiin ja arvolupauksen kuvaukseen on pitkällä. Uusien liiketoimintamallien tutkimus on edennyt odotuksien mukaan ja tähän saadaan vielä lisätietoa kuluttajatutkimuksesta, minkä jälkeen pääsemme pian tekemään yhteenvetoa ja loppuanalyysiä. Näiden alustavia tuloksia on jo julkaistu Telaketju-nettisivuilla. Lue esimerkiksi tuloksia Telaketjun blogista ja katso Telaketjun webinaareja. Kiertotalouden datatarpeita olemme tutkineet TEXroadin kanssa, ja näitäkin tuloksia pääsemme pian julkaisemaan.

Kokeellisessa osuudessa on tehty kehruukokeita kierrätetyille kuiduille ja testattu erilaisia viimeistyksiä. Kokeita on tehty osaltaan myös CITEVElle Portugaliiin ja Boråsiin Ruotsiin suuntautuneissa tutkimusvaihdoissa. Kierrätyskuidun laatuun sekä laadun parantamiseen liittyen on toteutettu myös opinnäytetöitä, jotka tullaan julkaisemaan syksyn aikana.

Sen sijaan selluloosapohjaisten kuitujen kemiallisen (eli liuotuksen kautta tapahtuvaan) kierrätykseen ja termoplastisten tekstiilimateriaalien termo-mekaaniseen (eli sulattamisen kautta tapahtumaan) kierrätykseen liittyvässä kokeellisessa työssä meillä on ollut hieman viivytyksiä. Jatkamme kuitenkin työtä ja olemme näiden osien valmistumista ajatellen hakeneet hankkeelle puoli vuotta jatkoaikaa. Tuloksia ja demoja tullaan julkaisemaan lähikuukausina, ja ensi vuoden alkupuolella.

Hanke etenee hyvin ja meillä on nyt jatkoajan myötä kaikki edellytykset asetettujen tavoitteiden toteutumiselle.

Pirjo Heikkilä
VTT:n johtava tutkija