Terveiset Telavalue-hankkeesta

13.02.2023

Telaketjun julkisen tutkimuksen kolmas Business Finlandin rahoittama Telavalue-hanke ylitti puolenvälin helmikuun alussa. Tutkimustyö etenee kovaa vauhtia ja myös kokeellinen työ kierrätyksen ja valmistuksen demonstraatioiden osalta on pääosin käynnistynyt.

Yritysten kanssa on mietitty tulevaisuuden arvoketjuja ja tutkijoiden toimesta pureudutaan siihen, millaisia arvoja ja vaikutuksia voidaan saada muuttamalla tekstiilituotantoa kiertotalouden mukaiseksi ja paikallisemmaksi – esimerkiksi globaalista arvoketjusta eurooppalaiseksi. Vastaavasti olemme visioineet tulevaisuuden tekstiilien uudelleenkäyttöä edistäviä ja tuote palveluna -liiketoimintamalleja, sekä selvitämme näiden arvoa ja vaikutuksia. Olemme myös selvittäneet jäljitettävyyden, läpinäkyvyyden ja tuotetietojen roolia tekstiiliteollisuudessa, tavoitteena määrittää ja arvioida vähimmäismallia datalle, joka vastaa tulevaisuuden kiertotalouden tarpeisiin.

Tekstiilien valmistuksen osalta olemme keskittyneet laatuun. Laatuvaatimusten selvittämisen lisäksi tutkimme tekstiilituotteiden eliniän odotetta, laadun parantamista erilaisilla käsittelyillä ja valmistusprosesseissa, erityisesti keskittyen siihen, kuinka tuotteiden laatu voidaan varmistaa kierrätysraaka-aineita käytettäessä. Vastaavasti pyrimme keskittymään laadun varmistamiseen tekstiilien lajittelussa, esikäsittelyssä ja kierrätyksessä. Näihin osioihin liittyen olemme tehneet teoreettisempaa selvitystyötä, mutta näihin vaiheisiin liittyvä kokeellinen työ tulee olemaan Telavalue-hankkeessa merkittävässä osassa erityisesti hankkeen loppupuolella. Prosessikokeiluiden ja -kehityksen lisäksi olemme jo alkaneet ideoimaan demonstraatioita, joita pyrimme toteuttamaan mahdollisimman laajasti hankkeen aikana. Demonstraatioita tullaan toteuttamaan läheisessä yhteistyössä Telavalue-yritysten kanssa, mutta joiltain osin myös yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Merkittävimmät kansainväliset yhteistyökumppanimme olemme kutsuneet Science & Technology Boardiin, jonka toiminta käynnistyi syksyllä 2022.

Toimija-analyysistä on julkaistu digitaalinen kartta ja kierrätysteknologioista tehtävä selvitys ilmestynee maaliskuussa. Kaiken kaikkiaan projektin tavoitteiden toteutumisnäkymät ovat hyvät ja paljon muita tuloksia saadaan julkaistua vuoden 2023 aikana. Hanke jatkuu tammikuuhun 2024 ja loppuraportti on odotettavissa kevään 2024 aikana.

Terveisin,
Pirjo Heikkilä
VTT:n erikoistutkija ja projektipäällikkö
Telavalue-hankkeen koordinaattori