Kansainvälisessä yhteistyössä on voimaa

20.10.2023

Tässä blogitekstissä käsitellään World Circular Economy Forumin antia kansainvälisen yhteistyön näkökulmasta. Tapahtumassa yhtenä tärkeänä aihealueena oli tekstiilien kiertotalous, josta syntyi paljon avointa keskustelua muiden osallistujien kanssa. Telavalue-hanke nousi keskusteluissa useasti esille muiden tekstiiliaiheisten hankkeiden ohella. 

Teksti on julkaistu alun perin LAB Focus -blogissa

Luonnonvarojen ylikulutus, ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ovat kaikkien yhteisiä ongelmia. Jotta niitä pystyttäisiin ratkomaan, tulee tietoa ja osaamista jakaa yli valtio- ja maanosarajojen. Yhteistyön luominen alkaa verkostoitumisesta, jonka erinäiset kansainväliset tapahtumat mahdollistavat.

LAB-ammattikorkeakoulun kiertotalousosaaminen herätti kiinnostusta

Kansainvälinen World Circular Economy Forum (WCEF) järjestettiin tänä vuonna Helsingin messukeskuksessa 30.5–2.6.2023. Tapahtuman järjestäjinä toimivat Sitra sekä Nordic Innovation yhdessä kansainvälisten yhteistyökumppaneidensa kanssa. (WCEF 2023.) Linkki WCEF-tapahtuman englanninkielisille verkkosivuille.

LAB-ammattikorkeakoululla oli oma esittelypiste päätapahtuman EXPO-alueella, jossa keskityttiin kiertotalousteemoihin teknisten sekä bioperäisten materiaalikiertojen, kestävien yhteisöjen ja hiilineutraalin yhdyskunnan näkökulmasta. Esillä olivat etenkin nämä kolme hanketta: 5R Refinery, ETKATEX Etelä-Karjalan poistotekstiilit kiertoon sekä Tekstiilit kiertoon 2.0 (LAB-ammattikorkeakoulu 2023a; LAB-ammattikorkeakoulu 2023c; LAB-ammattikorkeakoulu 2023d). Hankkeiden lisäksi tapahtuman osanottajille esiteltiin LABin kiertotalouslaboratorion toimintaa ja testausmahdollisuuksia (LAB-ammattikorkeakoulu 2023b). Esillä olevan tarjontansa avustuksella LABin edustus sai avattua keskustelua monien eri toimijoiden kanssa.

Viisi henkilöä seisoo esittelypisteen edessä katsoen kameraan. Taustalla näkyy LABin esittely roll-up.
Kuva 1 Kuvassa vasemmalta oikealle LABin WCEF-tiimi Enni Arvez, Petja Rinne, Mari Eronen, Annakaisa Elo ja Niko Rintala (Kuva: Annakaisa Elo).

Päätapahtuma oli kaksipäiväinen ja LABin työntekijät olivat mukana molempina päivinä vaihtelevalla kokoonpanolla. Päivät sisälsivät EXPO-alueen lisäksi luentoja kiertotalouteen linkittyvistä aiheista. Kirjoittajat edustivat LABia toisena päivänä, jolloin yhtenä pääaiheena oli tekstiilien sekä muotiteollisuuden kiertotalous. Päivän aikana esittelypisteelle tulikin paljon tekstiilien kiertotaloudesta kiinnostuneita osanottajia. Yleisesti keskusteluissa nousi esille Suomen edelläkävijyys materiaalien kierrätyksessä sekä tarve jakaa hyviä käytänteitä, edistää tutkimusta sekä rakentaa yhteistyötä koulutusorganisaatioiden ja yritysten kanssa.

Kiertotalouden mukaisen ajattelutavan jalkauttaminen on tärkeää

Koska Suomi aloitti tekstiilien erilliskeräyksen etuajassa (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2018/851 11 §, kohta 1; Valtioneuvoston asetus jätteistä 978/2021), olivat monet kiinnostuneita kuulemaan kokemuksista. Yhtä lailla tekstiilien kuin muovien ja biomassojen erilliskeräystä ja kierrätysasteen kohottamisen yleisiä käytänteitä puitiin pisteellä jokaisen mantereen edustajien kanssa. Tapahtuman vierailijakunta oli erittäin moninainen ja keskusteluista opittiin puolin ja toisin. Vaikka tapahtumaan kuuluikin luentoja, oli kohtaamisten anti hedelmällisempi moninaisuutensa takia.

Keskusteluissa tuli esille, miten tuotantotalouden keskittymissä kiertotalous on huomioitu ja minkälaisia arjen haasteita integroinnissa on ollut. Kutsuja tuli myös vieraileviksi luennoitsijoiksi toisiin tapahtumiin. Tapahtuman aikana luodut verkostot on hetimmiten otettu käyttöön ja tiedon jakoa yli rajojen on aloitettu mm. kansainvälisillä webinaareilla. Esittelypisteellä keskusteltiin eritoten oppilaitosten, mutta myös teollisuuden, edustajien kanssa siitä, miten kiertotaloutta kannattaisi huomioida eri koulutasojen kohdalla, jotta jo tulevaisuuden ammattilaiset omaksuisivat kiertotalouden mentaliteetin. Haasteeksi osoittautui uusien tapojen omaksuminen ja tiedon välittäminen suurelle yleisölle, minkä vuoksi juuri WCEF:n kaltaisia tapahtumia tarvitaan jatkossakin.

Kirjoittajat

Niko Rintala työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun kiertotalouslaboratorion ja -hankkeiden kehitysinsinöörinä ja materiaalitekniikan asiantuntijana.

Enni Arvez työskentelee Tekstiilit kiertoon 2.0 -hankkeen asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/851. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto. EUR-Lex. Viitattu 19.6.2023. 

LAB-ammattikorkeakoulu. 2023a. ETKATEX Etelä-Karjalan poistotekstiilit kiertoon -projekti. Viitattu 19.6.2023. 

LAB-ammattikorkeakoulu. 2023b. Kiertotalouslaboratorio. Viitattu 19.6.2023.

LAB-ammattikorkeakoulu. 2023c. 5R Refinery -projekti. Viitattu 19.6.2023.

LAB-ammattikorkeakoulu. 2023d. Tekstiilit kiertoon 2.0 -projekti. Viitattu 19.6.2023.

Valtioneuvoston asetus jätteistä 978/2021. Finlex. Viitattu 19.6.2023.

WCEF. 2023. Viitattu 15.6.2023.

Linkit

Linkki 1. WCEF. 2023. Viitattu 15.6.2023.