Kansallinen yhteistyö

23.11.2018

Telaketju on tulossa päätökseensä. Mitä kaikkea Telaketjussa on tehty ja miten työtä tekstiilien kiertotalouden edistämiseksi jatketaan Telaketjun jälkeen? Haastateltavana Henna Knuutila Turun ammattikorkeakoulusta.

Kuka olet ja mitä teet?

Olen Henna Knuutila, työskentelen Turun ammattikorkeakoulussa lehtorina ja projektipäällikkönä.

Mitä Telaketjussa on tehty, jotta kiertotalous toteutuu tekstiilien osalta?

Telaketjussa on rakennettu koko arvoketjua kuluttajaviestinnästä ja keräyksestä aina lopputuotteisiin saakka. Arvoketjua on pyritty rakentamaan samanaikaisesti monien eri toimijoiden kanssa. Telaketjussa on tehty erilaisia selvityksiä, kokeiluja, suunnitelmia ja tutkimuksia sekä annettu viestintää, valistusta, ohjausta ja koulutusta niin kuluttajille kuin mukana oleville yrityksillekin.

Minkälaisia toimijoita mukana on ollut?

Mukana on ollut toimijoita kuluttajaviestinnästä ja kuluttajatekstiilin keräyksestä aina lopputuotteiden valmistajiin, niin julkisia toimijoita kuin isoja ja pieniä yrityksiäkin. Heterogeeninen joukko on ollut mukana rakentamassa tekstiilien kiertotaloutta ja niin pitää ollakin. Jatkossa tarvitaan vielä lisää niitä, jotka ovat prosessoimassa tekstiilikuituja, sillä siihen tarvittavaa osaamista ja teknologiaa tarvitaan lisää.

Miten Telaketjun työ jatkuu vai jatkuuko?

Telaketjussa kerrytetty osaaminen jatkuu yrityksissä. Hyväksi todettua viedään eteenpäin, ja tutkimuksissa ja kokeiluissa syntyneitä mahdollisuuksia lähdetään kehittämään isommalla konsortiolla tai yrityksen sisällä. Kun on huomattu, että jokin juttu ei toimi, ei kannata enää sen suhteen lyödä päätä seinään.

Maailma ei kuitenkaan ole vielä valmis Suomessakaan tekstiilin kierrätyksen osalta. Valmistelemme tällä hetkellä Telaketjun jatkohanketta, jossa on tarkoitus viedä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa eteenpäin. Jatkohankkeessa keskitytään varmasti eri asioihin kuin ensimmäisessä vaiheessa, ja mukaan tulee tuttuja yrityksiä Telaketju-hankkeesta, mutta myös paljon uusia. Luultavasti moni Telaketjussa olleista yrityksistä hyödyntää saatuja oppeja omilla tahoillaan.

Mikä matkan varrella on yllättänyt?

Matkan varrella on yllättänyt halukkuus ja kyky tehdä yhteistyötä. Alkuvaiheessa yllätti se, ettei ratkaisuja tekstiilin kierrätykselle ole Euroopan laajuisesti. Meillä ei vielä ole yhtä yritystä tai yrityskonsortiota, joka veisi poistotekstiilin jalostuslaitosta eteenpäin. EU:n erilliskeräysvelvoite vuodelle 2025 tulee nopeasti eikä meillä ole Euroopassa käsittelykapasiteettia lähellekään sille määrälle, joka tulee kerättäväksi.

Myös jatkuva kulutuksen kasvu ja kuluttajien tietämättömyys yllättivät. Osa kuluttajista on ottanut selvää tekstiilien kierrätyksestä itse, mutta enemmistö ei vielä tiedä, mitä keräyslaatikoihin viedylle tekstiilille tapahtuu.

On tärkeää selvittää who made my clothes, mutta yhtä tärkeää on kysyä myös who recycles my clothes.

Miten Telaketju on näkynyt ympäri Suomea?

Telaketju näkyy ja kuuluu ympäri Suomea sosiaalisessa mediassa, jossa meillä on paljon tykkääjiä ja seuraajia. Telaketjulla on hyvät nettisivut, joissa pääsee tutustumaan Telaketjussa tehtyihin tutkimuksiin, selvityksiin, seminaareihin ja webinaareihin. Telaketjun tuotoksiin pääsee kiinni, vaikkei itse olisikaan mukana hankkeissa.

Telaketju on näkynyt erilaisissa tilaisuuksissa, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Lisäksi olemme olleet esillä erilaisissa lehdissä: valtakunnallisissa ja paikallisissa sanomalehdissä, talousalan lehdissä ja eri ammattialojen lehdissä, Opettaja-lehdessäkin. Naistenlehdissä Telaketju ei ole näkynyt, mutta muuten olemme näkyneet hyvin niissä medioissa, joissa meidän pitääkin olla esillä, tietysti aina vähän eri kärjellä.

Mitä maailmalla tiedetään Telaketjusta?

Maailmalla tiedetään, että suomalainen kierrätys ja osaaminen on hyvää ja että tänne pyritään rakentamaan yhteistyöllä lajittelua ja jalostusta. Myös suomalainen sellukuitututkimus tunnetaan maailmalla. Koska meillä on hyvää koulutusta ja teknologista osaamista, meiltä odotetaan myös ratkaisuja tekstiilien kiertotaloushaasteeseen – ei välttämättä koko pakettiin, mutta johonkin osa-alueeseen.

Mikä on kuluttajan osuus tekstiilien kierrätyksen onnistumisessa?

Tekstiilien kiertotalouden onnistumisessa on tärkeää, että kuluttajat ymmärtävät tekstiiliteollisuuden ongelmat. Tekstiilejä pitäisi hankkia vain tarpeeseen, ja niiden laatuun täytyy kiinnittää huomiota. Kuluttajien on sisäistettävä, että käyttöiän pidentämisellä vähennetään myös tuotteen ympäristövaikutuksia.

Vaadi läpinäkyvyyttä ja ole kiinnostunut tekstiilin alkuperästä ja ympäristövaikutuksista. On tärkeää selvittää who made my clothes, mutta yhtä tärkeää on kysyä myös who recycles my clothes. Ota selvää, mitä tekstiilille tapahtuu sen jälkeen, kun sen laittaa keräyslaatikkoon, ja selvitä tarkkaan myös lajittelukriteerit. Kun on tietoinen siitä, millaista kuitua on helppo kierrättää, voi jo ostopäätöstä tehdessä vaikuttaa siihen, pääsevätkö omat tekstiilit kiertoon vai eivät.

Iso merkitys on myös tuotesuunnittelulla: tuotteesta pitää tehdä mahdollisimman helposti kierrätettävä ja pitkäikäinen. Myös poliittisilla toimilla pitää osoittaa, ettei kertakäyttökulttuuri voi jatkua. Verovähennysten kautta esimerkiksi erilaiset palvelut, kuten huolto ja ompelu, saadaan mahdolliseksi kaikille.


Teksti on osa Nyt puhutaan tekstiileistä! -blogisarjaa, jossa otetaan suurennuslasi käteen ja syvennytään tekstiileihin.