Kuhinaa tekstiilien kiertotalouden ympärillä yritystreffeillä

21.04.2020

Lounais-Suomen Jätehuollon poistotekstiilihallilla Turussa järjestettiin verkostoitumistapahtuma maaliskuussa. Eri yritykset pääsivät luomaan kumppanuuksia ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä hakemaan tietoa poistotekstiileistä ja niistä valmistettavista uusiomateriaaleista. Tapahtuma olikin kerännyt hyvän määrän osallistujia, joka viestitti poistotekstiilien kiertotalouden kehityksen ajankohtaisuudesta.

Legoista tehty pienoismalli, jossa erilaisia jalostuslaitoksen laitteita
Lego-pienoismalli Paimion poistotekstiilin jalostuslaitoksesta.

Paimioon avattava Lounais-Suomen jätehuollon poistotekstiilien jalostuslaitospilotti on ollut otsikoissa maaliskuun alussa ja siitä kerrottiin myös tapahtuman alkuesityksissä. On mielenkiintoista nähdä, miten jalostuslaitos saadaan käyntiin ja millaista liiketoimintaa sen ympärille kehittyy. Tulevalla jalostuslaitoksella voitaisiin käsitellä Suomen poistotekstiilien lisäksi ulkomailta tulevaa tekstiiliä, ja alustavaa yhteistyötä onkin jo suunniteltu Ruotsin, Norjan, Tanskan sekä Baltian maiden kanssa. Puhetta oli myös materiaalivirroista, tekstiilien laadusta ja nykyaikaisista kierrätysratkaisuista. Kiinnostavaa tässä oli se, kuinka paljon haastavampaa kuluttajapoistotekstiilin uudelleenkäyttö ja kierrätys on verrattuna teollisuuden ja organisaatioiden tuottamaan tekstiilijätteeseen. Tämä johtuu siitä, että tekstiiliteollisuuden sivuvirtojen ja organisaatioiden poistotekstiilien koostumus ja puhtaus tunnetaan paremmin.  Kehitteillä olevat tunnistus- ja käsittelyteknologiat tulevatkin olemaan suureksi avuksi jalostuslaitospilotissa tekstiilien lajittelussa.

Opiskelijan näkökulmasta oli hienoa huomata, miten kiinnostuneita yritysten edustajat olivat tämän alan koulutuksesta, ja siitä, millaisissa projekteissa opiskelijat olivat olleet mukana. Keskustellessa yritysten toimijoiden kanssa kävi ilmi, että monia kiinnostaisi olla osana poistotekstiilien kiertotaloutta, mutta osa ei vielä tiennyt millä keinoin. Yritykset kannustivat opiskelijoita ottamaan rohkeasti yhteyttä eri yrityksiin ja kysymään, saako heidän yrityksensä kautta tehdä esimerkiksi opinnäytetyön poistotekstiilien kiertotalouden kehittämisen tiimoilta. Opiskelijayhteistyö nähtiin arvokkaana osana tätä hanketta.

Lue koko teksti TS Maailmanparantajat -blogista

Minna Ainonen ja Aleksi Leppänen
Opiskelija-assistentit, Turun ammattikorkeakoulu