Poistotekstiilien keräyskokeilu alkoi vauhdikkaasti pääkaupunkiseudulla

17.12.2019

Teksti: HSY 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY osallistuu Telaketju TEM -hankkeeseen, jonka seurauksena HSY:n Sortti-asemilla on aloitettu kolmen kuukauden pituinen poistotekstiilien keräyskokeilu. Keräyskokeilu ajoittuu 1.11.2019–31.1.2020 väliselle ajalle. Kolmen kuukauden kokeilun aikana on tarkoitus selvittää keräyksen järjestämiseen ja lajitteluun liittyviä asioita sekä kerätyn materiaalin määrää ja laatua. Kokeilun aikana asiakkaat saavat tuoda maksutta poistotekstiiliä asemille niiden aukioloaikojen puitteissa, kolme jätesäkillistä kerrallaan. HSY:lla on keräyskokeilussa mukana kolme yhteistyökumppania: Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Recci Oy ja UFF, jotka huolehtivat poistotekstiilien lajittelusta sekä keräysastioiden tyhjennyksestä Sortti-asemilta.

Tekstiilien keräysastioita.
Poistotekstiiliä kerätään Sortti-asemilla joko ulkokeräysastioilla tai hupullisilla rullakoilla.

HSY:lla on pääkaupunkiseudulla yhteensä viisi Sortti-asemaa, joista kaksi sijaitsee Helsingissä, yksi Vantaalla, yksi Espoossa ja yksi Kirkkonummella. Tieto poistotekstiilien keräyksestä on saavuttanut HSY:n asiakkaat, sillä keräys lähti käyntiin vauhdikkaammin kuin kukaan olisi osannut odottaa ja heti ensimmäisenä keräyspäivänä asiakkaat olivat liikkeellä kierrätettävien poistotekstiilien kanssa. Keräyskokeilu on herättänyt huomiota myös mediassa, sillä useat lehdet ovat kirjoittaneet artikkeleita keräyksen alkamisesta. Vauhdikas alku on ollut tietysti positiivinen asia, mutta aiheuttanut ajoittain haasteita keräyskapasiteetin kanssa.

Sortti-asemilla poistotekstiiliä kerätään perinteisiin ulos sijoitettaviin tekstiilien katukeräysastioihin tai hallitiloissa oleviin hupullisiin rullakoihin. Keräysastioita on asemilla 2-4 kappaletta, riippuen kyseisen Sortti-aseman vilkkaudesta. Asemilla kuitenkin huomattiin keräyskapasiteetin tulevan vastaan melko nopeasti, joten keräyksen aikana asemille on tuotu uusia keräysastioita, lisätty tyhjennyksien määrää ja hyödynnetty vara-astioita edellisten täyttyessä. Ajoittain poistotekstiiliä on jouduttu ohjaamaan myös sekajätteeseen keräysastioiden täyttymisen vuoksi. Keräyskapasiteetin haasteiden takia poistotekstiilin tuonti jouduttiin rajaamaan kolmeen jätesäkilliseen, jonka toivotaan hillitsevän astioiden äkillistä täyttymistä.

Tekstiilejä ja jätesäkkejä suuressa kasassa
Kivikon Sortti-asemalta kerätyt poistotekstiilit odottavat lajittelua.

Ensimmäisen kuukauden aikana poistotekstiiliä lajiteltiin huimat 10 964 kiloa. Kerätty poistotekstiili lajitellaan Lounais-Suomen Jätehuollon ohjeiden mukaisesti ja tekstiilit lajitellaan kolmeen kategoriaan: keräysohjeiden vastaiset ja pilaantuneet tekstiilit eli sekajäte, yhteistyökumppaneille myyntiin kelpaavat tekstiilit sekä tekstiilijäte, joka on tarkoitus toimittaa Turun pilot-käsittelylaitokseen. Lajittelua on seurattu yhteistyökumppaneiden tiloissa ja kerätyn materiaalin laatu on vaihdellut hieman eri Sortti-asemien välillä. Kokonaisuudessaan ensimmäisen kuukauden aikana sekajätettä on ollut 43 %, myyntikelpoisia tekstiileitä 10 % ja tekstiilijätettä 47 % kokonaismäärästä.

Pehmoleluja, laukkuja ja kenkiä sekajäteastiassa
Sekajäteastiasta löytyy muun muassa kenkiä, laukkuja, peittoja ja tyynyjä, peili sekä muuta roskaa.

Keräyksen kautta on saatu paljon hyvälaatuista tekstiilijätettä, mutta valitettavan paljon myös sekajätteeseen lajiteltavaa tavaraa. Odotetusti joukossa on ollut lajitteluohjeissa kiellettyjä tuotteita, kuten märkää ja haisevaa tekstiiliä, alusvaatteita, sukkia, peittoja ja tyynyjä. Mutta lisäksi myös muuta jätettä kuten mattoja, lasten leluja tai elektroniikkaa. Sekajätteen suuri määrä on ollut ikävä yllätys, mutta jatkossa sen toivotaan laskevan neuvonnan avulla sekä asiakkaiden paremmalla lajitteluohjeiden tuntemuksella. Ensimmäisen kuukauden jälkeen laadun voidaan sanoa hieman parantuneen, mutta lopulliset tulokset nähdään vasta kokeilun päätyttyä.

Poistotekstiilikeräyksen suosion perusteella voidaan päätellä, että pääkaupunkiseudun asukkaat ovat halukkaita kierrättämään tekstiiliä ja odottaneet sen kierrätysmahdollisuuksia. Kolmen kuukauden keräyskokeilusta tehdään HSY:lla opinnäytetyö, jonka havaintoja ja tuloksia voidaan hyödyntää miettiessä keräyksen käytäntöjä ja jatkoa. Poistotekstiilien jatkosta ei ole vielä tehty lopullisia päätöksiä mutta mikäli keräys jatkuu, se muuttuu asiakkaille maksulliseksi, jolloin hinta on 2 € per 200 litran säkki tai 10 € / m3.  Keräyksen jatkon osalta on kuitenkin vielä paljon selvitettäviä asioita, kuten keräysastiavalinnat ja lajittelun järjestäminen. Keräykseen ja esikäsittelyyn liittyvät haasteet ovat tulleet pienoisena yllätyksenä, sillä poistotekstiilin keräys vaatii melko erilaista ajatusmallia kuin muiden jätejakeiden kerääminen ja käsittely.

Poistotekstiilien lajitteluohjeet
Maarit Kiviranta
maarit.kiviranta@hsy.fi
+358 40 8333 254

Telaketjun blogissa julkaistaan verkostoon kuuluvien yritysten ja organisaatioiden ajatuksia tekstiilien kiertotaloudesta ja työstä sen edistämiseksi.