Tekstiilien tunnistusteknologiaa teollisessa mittakaavassa

26.03.2018

Lahden ammattikorkeakoulusta osallistuttiin belgialaisen Valvan Baling Systems:n1 ja hollantilaisen Circle Economy2 -yhteisön järjestämään Fibersort Demo Day -tilaisuuteen Amsterdamissa 14.3.2018. Päivän aikana kuultiin hankkeen sidosryhmien näkemyksiä tekstiilien kierrätyksen nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä sekä kerättiin osallistujien ideoita muun muassa teknologiasta ja tuotesuunnittelusta työpajatyyppisissä ryhmissä. Lisäksi tilaisuudessa esiteltiin Fibersort-hankkeessa kehitettyä tekstiilien tunnistusteknologiaa, joka lajittelee tekstiilit kuitulajien mukaan NIR-spektroskopian avulla. Valvan Baling Systems:lla on 50 vuoden kokemus kuituteollisuuden materiaalinkäsittelyjärjestelmistä, ja yritys on kehittänyt puoliautomatisoituja lajittelulinjastoja käytetyille tekstiileille jo 20 vuoden ajan. Fibersort-linjasto on yrityksen ensimmäinen IR-optiseen tunnistukseen perustuva automaattinen lajittelulaitteisto.

Fibersort-lajittelulinjasto. Hihnan alkupäässä manuaalinen syöttö ja kuitujen optinen tunnistus NIR-analysaattorin avulla. Linjasto pudottaa tunnistetut tekstiililajit omiin rullakoihin paineilman avulla.

Fibersort-järjestelmä on opetettu tunnistamaan 14 eri tekstiililajia, sisältäen muun muassa puhtaan puuvillan, polyesterin, villan ja akryylin sekä näiden eri sekoitteita. Järjestelmä kykenee lajittelemaan noin 1200 kg:aa tekstiilijätettä tunnissa ja vaatii kaksi kokoaikaista operaattoria linjaston syötössä ja materiaalin käsittelyssä. Fibersort vastaanottaa esilajiteltua tekstiilijätettä, josta on poistettu myyntikelpoiset vaatteet, monikangasrakenteita sisältävät kappaleet, likaiset ja märät tekstiilit sekä keräykseen kuulumattomat materiaalit, kuten kengät. Kaikesta syötetystä tekstiilivirrasta (jäljelle jäävä 25 %) järjestelmä kykenee tunnistamaan 40 %:a jatkojalostusta varten. Valvan Baling Systems kehittää aktiivisesti linjaston syöttöautomatiikkaa ja talteen saatavien tekstiililajien osuutta. Fibersort-järjestelmään voidaan vaivatta yhdistää konenäkösensoreita esimerkiksi värien mukaista lajittelua varten. Hankkeen suurimpana asiakkaana ja yhteistyökumppanina toimii kuituja kierrättävä Procotex4.

Procotexin värilajiteltuja ja avattuja kuituja

Tapahtuman yhteydessä nousi esille useita keskustelua herättäneitä ongelmakohtia tekstiilimarkkinoiden nykytilan kestävyydessä. Esimerkiksi vaatebrändien verkkokauppojen ilmainen palautusmahdollisuus on lisännyt huomattavasti tekstiilijätteen määrää, sillä palautusten käsittely ja uudelleenmyynti eivät useimmiten ole kannattavaa liiketoimintaa. Lisäksi monimutkaistuvat kuitusekoitteet tekstiileissä hankaloittavat sekä materiaalintunnistusta että prosessointia uusiksi tuotteiksi. Tekstiilien tehokkaammista merkintä- ja yksilöintimenetelmistä RFID-tagit ja painettavat viivakoodit herättävät mielenkiintoa tekstiilejä kierrättävässä teollisuudessa, mutta esimerkiksi Valvan ei näe sitä ensisijaisena kehityshankkeena. Helposta, tehokkaasta ja valmiiksi olemassa olevasta tunnistusteknologiasta huolimatta tagi-perustaisen tunnistuksen ei voida katsoa olevan pesulappuja luotettavampaa, ja sirutuksen laajamittainen käyttöönotto vaatisi huomattavan määrän sääntelyä ja valvontaa. Tehokkaampana resurssitehokkuutta lisäävänä tekijänä nähdään verotukselliset tai tuottajavastuuseen perustuvat keinot tukea kierrätysteollisuutta sekä taloudelliset kannustimet kierrätyskuitujen hyödyntämiseen.

Circle Economy -yhteisö ja Fibersort-projekti etsivät uusia yhteistyökumppaneita edistämään lajittelujärjestelmän kaupallistamista ja täten kierrätettyjen kuitujen saatavuutta ja markkinaosuutta. Teknologiakehityksen lisäksi tavoitteena on luoda dokumentaatiota muun muassa markkinoiden tarpeista, säädösten asettamista rajoitteista, materiaalien laatuvaatimuksista, potentiaalisista liiketoimintamalleista ja eurooppalaisesta tekstiilikierrätysverkostosta. Lisätietoja hankkeesta ja yhteistyömahdollisuuksista hankkeen verkkosivuilta3 sekä projektipäälliköltä: Traci Kinden, traci@circle-economy.com.

1 http://www.valvan.com/
2 https://www.circle-economy.com/
3 http://www.nweurope.eu/projects/project-search/bringing-the-fibersort-technology-to-the-market/undefined
4 http://en.procotex.com/index.php

Teksti ja kuvat:
Jaakko Zitting
TKI Projektisuunnittelija
Lahden ammattikorkeakoulu