Toimiva keräysketju pitää poistotekstiilit puhtaina

23.11.2020

Kosteus ja lika ovat tärkeimpiä kotitalouksilta kerätyn poistotekstiilin puhtauteen vaikuttavia tekijöitä. Likaantumista tai kastumista ja niiden aiheuttamaa pilaantumista on mahdollista estää hyvillä käytännöillä koko keräysketjussa: kotitalouksissa, keräysastioissa, kuljetuksissa ja lajittelussa. 

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) pitkä kokemus poistotekstiilin keräyksessä ja lajittelussa on antanut meille paljon osaamista siitä, miten tätä herkästi pilaantuvaa materiaalia tulisi käsitellä parhaiten. Olemme keränneet kuluttajien ja kotitalouksien poistotekstiiliä toimialueellamme jo vuodesta 2016 lähtien.

Käynnistämme pilottivaiheen käsittelylinjaston Paimiossa ensi vuoden kesällä. Linjastolla kerätty ja lajiteltu poistotekstiili jalostetaan kierrätyskuiduksi yhteistyökumppaniemme hyödynnettäväksi. Käsittelylinjastolle syötettävän tekstiilin tulee olla puhdasta, jotta tuotettu kierrätyskuitu vastaa hyödyntäjien korkeisiin laatukriteereihin.

Poistotekstiilin puhtauteen vaikutetaan jo kotitalouksissa

Selkeät lajitteluohjeet auttavat asukkaita ymmärtämään ,mikä materiaali kuuluu poistotekstiilin keräykseen ja mikä ei. Neuvonnalla ja viestinnällä vaikutetaan siihen, kuinka paljon keräykseen päätyy ei-toivottuja likaisia ja märkiä tekstiilejä tai keräykseen kuulumattomia materiaaleja.

Asukkaita ohjeistetaan tuomaan omat poistotekstiilit keräykseen siististi suljetussa muovipussissa. Näin materiaali pysyy varmimmin kuivana ja siistinä koko keräysketjun ajan. Jos keräykseen päätyy esimerkiksi homeista tekstiiliä, omassa pussissaan eristettynä se ei pilaa koko astian sisältöä niin herkästi.

Jo kotitalouksissa suoritetulla huolellisella ja tarkalla lajittelulla voidaan osaltaan varmistaa, että poistotekstiili on puhdasta ja kuivaa. Tämä vähentää hukkaa ja esilajittelun työtaakkaa.

Poistotekstiilin pitää pysyä kuivana keräysastioissa ja kuljetuksissa

Keräysvälineiden ja -astioiden tulee pitää poistotekstiilit mahdollisimman kuivina. LSJH:n käyttämät metalliset tekstiilikeräysastiat ovat toimineet hyvin ja aiheuttaneet suhteessa kaikkein vähiten kosteusongelmia. Myös keräyspaikka on syytä valita siten, että vältetään suoraa altistumista kosteudelle. Astiat voivat olla sateelta suojassa esimerkiksi katoksen alla tai jopa sisätiloissa.

alt=""
LSJH:n metallinen tekstiilikeräysastia, tuttavallisesti “keräyspömpeli”.

Keräysastioiden tasaisella tyhjennysrytmillä ehkäistään tekstiilien pitkäaikaista altistumista kosteudelle ja muille epäpuhtauksille. Ilmankosteuden lisääntyessä syksyisin tyhjennysväli voisi olla aiempaa lyhyempi. Esimerkiksi syväkeräyssäiliöiden osalta tyhjennykset tulee tehdä kuivalla kelillä, ettei kerätty poistotekstiili pilaannu tässäkään keräysketjun vaiheessa.

Kerätystä poistotekstiilistä lajitellaan pois kaikki epäpuhtautta aiheuttavat materiaalit

Kolmivaiheisella poistotekstiilin lajittelulla varmistetaan mahdollisimman puhdas ja laadukas kierrätykseen ohjattava materiaali. Lajittelun vaiheita ovat:

  • Esilajittelu, jossa poistetaan pilaantuneet, kosteat, homeiset ja vahvasti haisevat tekstiilit sekä keräykseen kuulumattomat materiaalit. Tämä on tekstiilin puhtauden kannalta tärkein lajitteluvaihe.
  • Jatkolajittelu, jossa todetaan tekstiilin soveltuvuus uudelleenkäyttöön tai materiaalikierrätykseen.
  • Materiaalilajittelu, jossa tunnistetaan tarkasti tekstiilikuidun laatu.

Lajitteluun ja sen eri vaiheisiin voi tutustua näppärästi myös LSJH:n Poistotekstiilin lajittelu -videosarjalla.

Lajittelu tehdään kuivassa, lämpimässä ja hyvin valaistussa tilassa. Tilan ja työpisteen siisteys pitää tekstiilin puhtaana lajittelun aikana. Lajiteltu poistotekstiili pakataan ja varastoidaan kuivassa ja lämpimässä. Hyviä pakkausvaihtoehtoja ovat suursäkit, rullakoihin sijoitetut jätesakit tai kelmutetut paalit, joiden avulla poistotekstiili pysyy puhtaana kuljetuksissa ja jalostukseen toimittamiseen asti.

Teemme jatkuvasti töitä, että kuluttajien poistotekstiilin keräyksen ja lajittelun työtavat olisivat entistä parempia ja materiaali pysyisi mahdollisimman puhtaana. Jos sinulla on kysyttävää poistotekstiilin keräykseen ja lajitteluun tai niihin liittyviin puhtauskysymyksiin, ota rohkeasti yhteyttä!

Oskari Pokela
projektisuunnittelija
Lounais-Suomen Jätehuolto
oskari.pokela@lsjh.fi
040 7260 861