Verkoston kuulumisia: Kohti kokeiluja ja  testauksia! 

15.01.2020

Iso joukko Telaketjun yrityksiä ja kaikki hankkeen tutkimuslaitokset kokoontuivat Tampereelle joulukuussa suunnittelemaan yhteisiä Telaketjussa tehtäviä kiertotalouskokeiluja ja prosessointi- ja tuotedemoja.

Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa kirjattiin ylös erilaisia mahdollisuuksia kokeiluille, mutta vasta yritysten tarpeet ja kokeiluhalut määrittelevät sen, mitä oikeasti toteutetaan. Kokeilujen kautta Telaketjun yritykset saavat tiivistettyä yhteistyötä ja kartoitettua malleja, jotka toimivat tai eivät toimi.

Kaikki yritykset pääsivät kertomaan tulevaisuuden suunnitelmistaan ja odotuksistaan. Osalla suunnitelmat olivat varsin selviä, ja tapaamisesta haettiin yhteistyö- ja tutkimuskumppaneita. Toisilla oli alustavia ideoita ja kiinnostuksen kohteita, joita jalostettiin yhteisiksi suunnitelmiksi.

Osalle yrityksistä tekstiilien kiertotalous on jo tuttua, mutta osa Telaketjun yrityksistä on vasta aloittamassa kiertotalouden hyödyntämistä liiketoiminnassaan. Tekstiilien kierrätys vaatii sekä uudenlaista liiketoimintaa että tekstiilituotteiden kierrättämisen prosesseja.

Päivän aikana haettiin erilaisia vaihtoehtoja kiertotalouden toteuttamiseen ja linkitettiin yrityksiä yhteistyöhön, jotta koko kiertotalouden arvoketju saadaan toteutettua.

Kokeiluideoita lähes parikymmentä

Erilaisia materiaalien ja liiketoimintamallien kokeiluja ideoitiin lähes parikymmentä. Ideoista kiteytyi suunnitelmia muun muassa tuotteen seurattavuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi, materiaalien tunnistamiseksi ja jatkojalostukseen sekä tuotesuunnitteluun ja tuotteen palvelullistamiseeen.

Suunnitelmat laitetaan kaikki muhimaan ja niitä ryhdytään toteuttamaan. Kokeilujen tulokset saattavat johtaa toimivaan lopputulokseen tai hyviin jatkokysymyksiin. Myös epäonnistumiset kokeiluissa ovat hyviä tuloksia ja lisäävät osaamista sekä yrityksissä että tutkimuslaitoksissa.

Parasta päivässä oli kuulla yritysten suunnitelmista ja päästä tutustumaan ihmisiin. Telaketjun kaltaisessa isossa verkostossa ihmisten välinen luottamus ja avoimuus on ensiarvoisen tärkeää, eikä se pääse kehittymään muuta kuin asioita yhdessä tekemällä ja ideoita jakamalla.

Inka Mäkiö ja Henna Knuutila
Turku AMK

Eetta Saarimäki
VTT