Kemiallinen kuitukierrätys

Demon tavoitteena oli tutkia regeneroiduista selluloosapohjaisista kuitumateriaaleista koostuvien jätetekstiilien kemiallista kierrätettävyyttä ja kierrätetyn materiaalin ominaisuuksien muutoksia kierrätyssyklien jälkeen.

Tekstiilijätteet käsiteltiin kemimekaanisin menetelmin näytteiden ominaisviskositeetin säätämiseksi, sekä epäpuhtauksien poistamiseksi. Joko viskoosia, lyocellia, selluloosa karbamaattia, tai näiden seoksia puuvillan kanssa liuotettiin ioniseen liuottimeen [EMIM][OAc] liuoksien valmistamiseksi ilmarakokehrättäväksi. Sopivat selluloosapitoisuudet näytteille arvioitiin suorittamalla liuoksille analyysit viskometrialla ennen lopullisten kehruuliuosten valmistamista. Kehräys toteutettiin vesihauteessa, jonka jälkeen valmiit kuidut lähetettiin analysoitavaksi. Kehrätyt kuidut liuotettiin uudelleen samaan ioniseen liuottimeen, uudelleenkehrättäväksi seuraavassa kierrätyssyklissä.

Regeneroituja selluloosakuituja, kuten esimerkiksi viskoosia ja lyocelliä, sisältävät jätetekstiilit voidaan sopivien esikäsittelyiden avulla kierrättää kemiallisesti hyödyntäen ionisia liuottimia ja ilmarakokehruuta, vaikka lähtömassan ominaisviskositeetti olisikin hyvin matalalla (110 ml/g) tasolla. Puuvillan seostus regeneroituja kuituja sisältävän jätetekstiilin kanssa näyttäisi heikentävän kehrättävyyttä. Kierrätettyjä kuituja voidaan mahdollisesti käyttää erilaisisten tekstiilien ja kuitukankaiden valmistuksessa, riippuen kierrätettyjen kuitujen lopullisesta vahvuudesta.

Prosessi

Lisätiedot:

Simo Hannula
simo.hannula@vtt.fi