Nyt puhutaan tekstiilistä!

Telaketju-blogi ja videosarja poistotekstiilistä

Vuoden 2018 aikana toteutettu kampanja tähtäsi tuomaan laajaa tekstiilien kiertotalousteemaa laajemman yleisön tietoisuuteen. Tavoitteena oli edistää asennemuutosta tekstiilien kulutukseen ja kierrätykseen liittyen sekä lisätä tekstiilituotteiden arvostusta. Kuluttajille haluttiin selkeyttää poistotekstiilin käsitettä, kierrätystä sekä jatkojalostusten mahdollisuuksia. Tekstiilikierron eri vaiheissa mukana olevien toimijoiden ja laajan yhteistyöpohjan esittely nähtiin myös keskeiseksi viestiksi. Sarja suunniteltiin yhdessä Lounais-Suomen Jätehuollon, Turun ammattikorkekoulun ja Valonian kesken ja se tehtiin osana ympäristöministeriön rahoittamaan Telaketjun kokeiluhanketta. Blogi- ja videosarjan nimeksi valikoitui Nyt puhutaan teksiileistä! Blogit päätettiin rakentaa asiantuntijahaastatteluiden ympärille.

Lyhyiden somevideoiden pointtina oli tiivistää kunkin blogiosan teema alle kahden minuutin puhuttuun ja tekstitettyyn videoon. Liikkuvan kuvan sijaan videot päätettiin rakentaa still-kuvien ja simppeleiden grafiikkaelementtien avulla. Blogi- ja videosarjan kohderyhmäksi valikoituivat aikuiset kuluttajat, 25–65 -vuotiaat. Viestin toivottiin tavoittavan kohderyhmää maanlaajuisesti ja sukupuolesta riippumatta. Videot käsikirjoitettiin yhdessä ja toteutuksen hoiti Valonia.

Blogikirjoitusten teemat ja haastateltavat valikoitiin niin, että teemaa saataisiin esiin mahdollisimman monipuolisesti. Turun AMK suoritti haastattelut. Uhkakuvien maalailun sijaan lähestymistapa antaa toivoa paremmasta ja kannustaa myös kuluttajia toimimaan omassa arjessaan kestävästi ja kiinnittämään asiaan huomiota. Videot pyrittiin tekemään rennolla ja helposti lähestyttävällä otteella.

Viestintää varten laadittiin lisäksi oma somestrategia, johon listattiin vastuutahot, tavoitteet ja muistilista somekanavissa viestimistä varten.

 

Katso blogit tästä:

Osa 1. Mitä on poistotekstiili?

Osa 2. Erilaiset tekstiilimateriaalit

Osa 3. Tekstiilien kestävä valmistus

Osa 4. Tekstiilien huolto

Osa 5. Keräys ja lajittelu

Osa 6. Kansallinen yhteistyö

Osa 7. Tekstiilien kestävä tulevaisuus