← Palaa edelliselle sivulle

Telaketju AIKO

Varsinais-Suomen Liiton Lounais-Suomen Jätehuollolle (LSJH) myöntämä AIKO-rahoitus tukee kotimaisen poistotekstiilin jalostuslaitoksen ensimmäisen vaiheen toteutusta Varsinais-Suomeen sekä myöhempien vaiheiden suunnittelua. AIKO-rahoitus mahdollistaa poistotekstiilijalosteiden markkinakartoituksen sekä laitoksen liiketoimintasuunnitelman laatimisen. Hankkeesta saadaan tukea laadukkaan lajittelun kehittämiseen siten, että jalostettavat materiaalit saadaan mahdollisimman hyvin vastaamaan poistotekstiiliä hyödyntävien yritysten tarpeita. Hankkeen kokonaisbudjetti on 73 000 euroa. Vuoden mittainen hanke käynnistyy toukokuun 2018 aikana.

Jalostuslaitosta kehitetään Varsinais-Suomessa tiiviissä yhteistyössä valtakunnallisen Telaketju-verkoston ja poistotekstiiliä hyödyntävien yritysten kanssa. Telaketju-verkoston aiemmissa hankkeissa on kehitetty poistotekstiilin keräystä, lajittelua sekä kiertotalouteen perustuvia liiketoimintamalleja laajan valtakunnallisen yhteistyön voimin. Seuraava askel on poistotekstiilin jalostuslaitos, joka tarjoaa teollisuudelle kotimaassa jalostettuja raaka-aineita uusien kierrätystuotteiden kehittämiseen.

Koordinointi: Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, Sini Ilmonen.

Ohjausryhmä: Suomen Kiertovoima KIVO ja jäsenlaitokset, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Turun ammattikorkeakoulu Oy, Lahden ammattikorkeakoulu Oy, Suomen Tekstiili & Muoti ry


Tutustu myös muihin hankkeisiin:

Telaketju Tekes
Telaketju YM
Telaketju TEM