← Palaa edelliselle sivulle

Telaketju YM

Keräyksen ja lajittelun kokeiluhankkeen tavoitteena on kehittää Suomeen kattava poistotekstiilin keräys- ja lajittelujärjestelmä sekä nostaa yhdyskuntajätteen kierrätysastetta tehostamalla poistotekstiilin prosessointia kierrätystä ja uudelleenkäyttöä varten. Alueellisten kokeilujen avulla pyritään löytämään parhaat ratkaisut Telaketjun eri vaiheisiin keskittyen tekstiilijätteen keräämiseen, lajitteluun ja prosessointiin.

Kokeiluhanke vastaa olennaisiin poistotekstiilin keräykseen ja lajitteluun liittyviin haasteisiin ja tukee hyvien käytäntöjen käyttöönottoa ja niiden levittämistä valtakunnallisesti. Tavoitteena on, että kehitettävien ratkaisujen myötä Suomi saa vientituotteiksi niin kierrätyksen kokonaiskonseptin kuin suomalaista teknologiaa ja robotiikkaa sekä uusia lopputuotteita ja tekstiiliraaka-aineita.

Kokeiluhanke kestää vuoden 2018 loppuun, ja sen kaikki tulokset ovat julkisia. Rahoittajat ja kokeilujen koordinaattorit muodostavat johtoryhmän. Hanke muodostuu kolmesta kokeilusta.

Rahoittajina:

Ympäristöministeriö, Suomen Kiertovoima KIVO, Lännen tekstiilihuolto, Turun kaupunki, Ekokem, Suomen Tekstiili & Muoti ry sekä kokeilujen osalliset omarahoituksella.

Ensimmäisessä kokeilussa kehitetään kolmea kokonaisuutta, joista ensimmäinen pureutuu viestintään ja tekstiilikierrätyksessä käytettävän termistön ja lainsäädännön selkiyttämiseen. Viestinnässä tärkeimpänä kohderyhmänä ovat kuluttajat, ja kokeilussa luodaan somestrategia sekä kuluttajien näkökulmia avaava blogisarja. Viestinnän asiantuntijana toimii Valonia, Turussa toimiva kestävän kehityksen ja energia-asioidenasiantuntija- ja palveluorganisaatio. Termistön ja lainsäädännön selvittäminen on Suomen Ympäristökeskuksen vastuulla. Tarkoituksena on tuottaa selkeät ohjeet tekstiiliä kerääville organisaatioille ja yrityksille. Molempia tehtäviä tehdään tiiviissä yhteistyössä Telaketjun Tekes-kokonaisuuden kanssa.

Koordinoi:

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, Sini Ilmonen.
Mukana Valonia, Syke ja Turun ammattikorkeakoulu.

Toisessa kokeilussa selvitetään syntypaikkalajittelun mahdollisuuksia ja tutkitaan viestinnän ja neuvonnan vaikuttavuutta asukkaiden kierrätyskäyttäytymiseen. Turussa järjestetään muutaman asuinalueen kokoinen keräys, jossa poistotekstiiliä voi tuoda oman kerrostalon pihalle, UFF:n lajittelupisteen viereen, asukkaiden yhteiseen jätepisteeseen tai kauppakeskuksen yhteyteen. Lajittelussa tutkitaan, kuinka paljon keräysastioihin laitetaan myyntikuntoista tekstiiliä, joka oikeastaan kuuluisi hyväntekeväisyysjärjestöjen laatikoihin. Lisäksi selvitetään materiaalikiertoon sopivaa poistotekstiilin määrää ja laatua, sekä toisaalta keräykseen kuulumattomien asioiden, kuten patjojen, kirjojen, työkalujen ja joulukoristeiden, määrää. Keräysvälinekokeilua tehdään myös Rauman jätehuollon ja Itä-Uudenmaan Rosk’n’rollin kanssa.

Koordinoi:

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, Miia Jylhä.
Mukana UFF, Ekopartnerit ja Akseli kiinteistöpalvelut.

Kolmannessa kokeilussa kartoitetaan tekstiililajittelijan koulutuksen mahdollisuutta Suomessa. Kokeilussa on mukana erilaisia tekstiililajittelua tekeviä tahoja. Telakoulu-nimellä kulkevassa kokeilussa pilotoidaan tekstiililajittelijan koulutusta ja tutkitaan käsinlajittelun osuutta ja merkittävyyttä poistotekstiilin esikäsittelyssä. Telakoulussa kartoitetaan myös tekstiililajittelun opinnollistamista toisen asteen oppilaitoksissa. Turun ammattikorkeakoulu on mukana kaikissa kokeiluissa avustamassa tarpeen mukaan ja linkittämässä toimintaa Tekes-kokonaisuuteen.

Koordinoi:

Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus, Pia Engström, Helsinki.
Mukana Fida International, Pirkanmaan kierrätys- ja työtoiminta ry:n Nextiili-paja ja Turun seudun TST ry:n Texvex-paja.


Tutustu myös muihin hankkeisiin:

Telaketju Tekes
Telaketju TEM
Telaketju AIKO