Telaketju on tekstiilin kierrätystä edistävä yhteistyöverkosto. Hankkeessa kehitetään poistotekstiilin keräystä, lajittelua, jatkojalostusta ja kiertotalouteen perustuvia liiketoimintamalleja. Telaketjussa kehitetään kotimaiseen osaamiseen perustuvaa ekosysteemiä, jossa monialaisella yhteistyöllä luodaan uutta, vahvaa teollisuutta.

Telaketju on jatkoa vuoden 2016 Tekstiili 2.0 -pilottihankkeelle, jossa käynnistettiin poistotekstiilien keräys ja lajittelu Varsinais-Suomen alueella. Hanketta vetivät Turun ammattikorkeakoulu ja Lounais-Suomen Jätehuolto. Pilottihankkeessa huomattiin varsin pian, että Suomessa on valtavasti kiinnostusta kehittää tekstiilin kiertoa koko elinkaaren osalta. Telaketju-nimi on lyhennys Tekstiilin keräys, lajittelu ja hyödyntämisverkostosta.

Telaketjun toimintaan on saatu tukea ympäristöministeriöltä ja Tekesiltä. Ympäristöministeriö on myöntänyt tukea tekstiilien keräyksen ja lajittelun kokeiluhankkeelle. Mukana olevista yrityksistä osa haki rahoitusta Tekesiltä prosessien, liiketoiminnan ja tuotekehityksen kehittämiseen Telaketjun sateenvarjon alla. Yritysten omien projektien lisäksi Tekes rahoittaa julkista hanketta, jossa selvitetään poistotekstiilin kiertoa. Tarkoitus on rahoittaa monien eri rinnakkaishankkeiden avulla Telaketjun eri osia kansallisesti ja paikallisesti.

Telaketjua koordinoivat Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja VTT. Telaketju on monitahoinen kokonaisuus, jossa tarvitaan monia eri toimijoita. Mukana on poistotekstiilin kerääjiä ja jalostajia, esiprosessointia ja automatisoitua lajittelua kehittäviä tahoja, lopputuotteita hyödyntäviä yrityksiä, sosiaalista työtä järjestävien työkeskuksia, jätelaitoksia, hyväntekeväisyysjärjestöjä ja kaupunkeja. Yhteistyön moninaisuus on niin kattavaa, että se on huomattu kansainvälisissä kiertotalousverkostoissakin.

Telaketju-kokonaisuuden lähtökohtia ovat

Etusijajärjestyksen toteutuminen tekstiilien hyödyntämisessä

Työllistävä vaikutus ja uuden liiketoiminnan syntyminen Suomeen

Avoimuus ja tekstiilijätteen hyödyntämisen vahvistaminen kotimaassa