Ympäristövaikutusten arviointi kahdelle arvoketjuskenaariolle

28.02.2023

Telavalue-hankeessa tehtiin tuotteen ympäristövaikutusten arviointi kahta eri arvoketjuskenaariota käyttäen. Arviossa käytettiin esimerkkinä harmaata collegepaitaa. Työssä käytetyt arvoketjut ovat hypoteettisia ja laskennassa käytetyt arvot ovat oletuksia tai peräisin kirjallisuudesta. Oletukset ja rajaukset on esitetty liitteessä.

Toisessa skenaariossa tuote valmistettiin lineaarista arvoketjua käyttäen, neitseellisistä materiaaleista. Kiertotalouden mukaisessa arvoketjussa raaka-aineena käytetään kierrätettyä puuvillaa ja lyocellia. Myös muun muassa kuljetustavat ja valmistusmaat muuttuivat skenaarioiden välillä.

Alustavaksi tuloksesi saatiin arvio tuotteen hiilijalanjäljestä, kahdella eri tavalla valmistettuna. Kokonaishiilidioksipäästöt ovat kiertotaloudenmukaisessa arvoketjussa pienemmät. Suuri päästövähennys tulee, kun tuotteen värjäysprosessi vältetään kiertotaloudenmukaisessa mallissa.

Kuidunvalmistuksen päästöt pienenevät noin puoleen. Biogeenistä hiilitasapainoa ei voitu arvioida tässä tutkimuksessa. Kiertotaloudenmukaisessa mallissa kokonaiskuljetusetäisyys on pienempi, mutta rekkakuljetusten osuuden kasvu nostaa kuljetuksen päästöjä. Kuljetuksen osuus kummassakaan skenaariossa ei ole merkittävä.

Työn tuloksena voidaan myös todeta, että kyseisissä arvoketjuissa on useita eri muuttujia, joita työssämme ei ole huomioitu ja niiden ympäristövaikutusten arviointia tulisi jatkaa.

Tutustu tuloksiin täällä