Vaatesuunnittelijoiden pöydällä ratkaistaan myös ympäristövaikutuksia

25.05.2020

“Kierrätettävyyden huomioiminen on vastuullisen ja kestävän vaatesuunnittelun uusin tulokas. Tuotesuunnitteluprosessissa kierrätettävyys on kuitenkin vain yksi osa-alue suunnittelijan vastuusta, sillä noin 80 prosenttia tuotteen kaikista ympäristövaikutuksista ratkaistaan myös suunnittelijan pöydällä. Vaatesuunnittelijan vastuulla on suunnitella kierrätettävä tuote, joka palvelee ensisijaisesti käyttötarkoitustaan – muutoin sen tuottaminen on turhaa.

– Suunnittelijan olisi hyvä pysähtyä pohtimaan suunnitteluprosessin jokaista valintaansa. Esimerkiksi jos suunnitellaan tuotetta toteutettavaksi kierrätykseen kelpaamattomasta sekoitemateriaalista, tulisi sen käytölle löytyä hyvät perusteet. Tällaisia painavia perusteita ovat muun muassa sekoitemateriaalin vaikutus tuotteen kestävyyteen eli käytön asettamien vaatimusten huomioiminen suunnittelussa. Osaava suunnittelija kuitenkin lopulta suunnittelee vaatteen tarpeeseen ja käyttöön, kulutusta kestäväksi, kestävää muotia tutkiva LAB-ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntija Annariina Ruokamo painottaa.”

Uutinen on julkaistu 8.5. LAB-ammattikorkeakoulun nettisivuilla. Lue koko uutinen täällä.

Telaketjussa tehdään muotoilijan opasta, jonka on tarkoitus auttaa suunnittelijaa parempien valintojen tekemisessä. Myös Turun AMK:n tutkimustyö uusien liiketoimintamallien tulevaisuudesta linjaa tuotteen käyttöiän pidentämisen yhteksi tärkeimmäksi keinoksi kiertotalouden edistämiseksi. Arvon säilyttäminen on vaikeaa, mikäli kiertotaloutta ei ole otettu huomioon jo tuotesuunnitteluvaiheessa.