Poistotekstiilin jalostuslaitoksen verkkosivut on julkaistu

31.03.2021
Telaketju TEM 2018-2020

Poistotekstiilin jalostuslaitokselle on julkaistu omat verkkosivut. Sivustolta löytyvät muun muassa ohjeet poistotekstiilikeräyksen ja lajittelun järjestämiseen, jalostuslaitoksen valmistumista seuraava aikajana sekä laajasti tietoa poistotekstiilin kierrätyksestä kiinnostuneille tahoille.

Sivusto on tarkoitettu ensisijaisesti poistotekstiilikierrätyksen rakentamiseen osallistuville sidosryhmille, mutta laajasta tietopankista löytyy tietoa jokaiselle asiasta kiinnostuneelle.

– Olemme rakentamassa aivan uutta valtakunnallista kierrätysratkaisua verrattain uudelle jätejakeelle eli poistotekstiilille. Tästä syystä halusimme luoda poistotekstiilin jalostuslaitokselle oman viestintäalustan, jotta se isona kokonaisuutena saisi tarvitsemansa tilan, kertoo Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) viestintäasiantuntija Tuomas Alijoki.

Poistotekstiilin jalostuslaitos mahdollistaa kotitalouksien tekstiilien kierrätyksen Suomessa. Poistotekstiilin keräykselle ja lajittelulle luodaan yhtenäinen valtakunnallinen toimintamalli, jonka avulla poistotekstiilille etsitään parhaat mahdolliset kierrätysratkaisut.

– Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä tekstiilialan yritysten ja muiden Suomen jätelaitosten kanssa. Yhteistyönä tehtävässä kehityshankkeessa korostetaan viestinnän avoimuutta, johon verkkosivusto vastaa. Sivuja seuraamalla yhteistyökumppanien ja asukkaiden on helppo pysyä tietoisina siitä, mitä poistotekstiilin jalostuksessa tapahtuu, Alijoki jatkaa.

Sivustolla on seuraavaksi tarkoitus esitellä Paimioon rakentuvan poistotekstiilin lajittelun pilottilinjaston toimintaa sekä tuoda esille yritysten kanssa tehtyjen kokeilujen tuloksia.

Tutustu jalostuslaitoksen sivuihin