Suunnittelijan opas kiertotalouden mukaiseen vaatesuunnitteluun on nyt julkaistu

24.05.2021

LAB-ammattikorkeakoulussa on syksystä 2019 kevää­seen 2021 tutkittu tuotesuunnittelun roolia tekstiilien ja vaatteiden kiertotaloudessa Telaketju 2 – Liiketoimintaa tekstiilien kiertotaloudesta -hankkeessa. Suunnittelijan opas kiertotalouden mukaiseen vaatesuunnitteluun on luotu tämän tutkimustyön pohjalta avaamaan suun­nittelijalle ja tuotesuunnittelusta kiinnostuneille sitä, kuinka mittava merkitys suunnittelijan päätöksillä on tekstiilien ja vaatteiden kiertotalouden toteutumisessa. Opas kokoaa tiivistetysti yhteen kiertotalouden mu­kaisen vaatesuunnittelun keskeisimmät periaatteet ja tarjoaa suunnittelijalle perustiedot kohti kiertotalou­den mukaista vaatesuunnittelua.

Vaatesuunnittelijan pöydällä tapahtuvien päätösten seuraukset vaikuttavat tuotteen jokaiseen elinkaaren vaiheeseen. Ellen MacArthur Foundationin mukaan suunnitteluvaiheessa lukitaan peräti 80 % tuotteen ympäristövaikutuksista (Ellen Mac Arthur Foundation, 2017). Suunnittelija voi valita materiaalin, tuotannon, viimeistelyt, yksityiskohdat sekä värjäyksen niin, että mahdollisimman hyvä lopputulos vastuullisuuden ja kiertotalouden näkökulmasta toteutuu. Kokonaisvaltainen vastuullisuus on vaatesuunnittelun näkökulmasta kuitenkin haastavaa saavuttaa. Vaikka suunnittelun osuus tuotteen ympäristövaikutuksista on merkittävä, eivät yrityksille työskentelevät suunnittelijat työskentele tyhjiössä. Suunnittelijoilla ei näin ollen aina ole mahdollisuuksia vaikuttaa esimerkiksi vastuullisia valintoja ohjaaviin yrityksen toimintamalleihin.

Vaatesuunnittelijan työnkuva on muuttunut enenevissä määrin kokoaikaiseksi itsensä kouluttamiseksi alati kehittyvällä toimialalla. Tätä muutosta voivat jarruttaa suunnittelijan omat tai yrityksen sisäiset tavat toimia. Suunnitteluprosessia kehittämällä voidaan kuitenkin vaikuttaa tähän 80 prosentin osuuteen päästöjen syntymisestä ja edistää tuotannon siirtymistä kiertotalouskeskeiseksi. (Ruokamo & Uunimäki, 2021, 7)

Vastuullisuus ja kiertotalous haastavat vaatesuunnittelijan osaamista

Ongelmana vastuullisen vaatesuunnittelun toteutumisessa on, että suunnittelijoilla on usein puutteelliset tiedot tuotannon eri vaiheista ja esimerkiksi alati kehittyvistä kierrätysprosesseista sekä niiden vaatimuksista (Karell & Niinimäki 2019, 1002). Tämä tiedonkulun katkos vaikeuttaa vastuullista ja kiertotalouden mukaista suunnittelua ja tuotteen myöhempää lajittelua ja kierrätystä. Tähän tarpeeseen on Telaketju 2 -hankkeessa koottu suunnittelijan kiertotalousopas vaatesuunnittelijoille. Oppaan ovat kirjoittaneet ja koonneet LAB-ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntija Annariina Ruokamo ja Telaketjun harjoittelija, LABin puettavan muotoilun opiskelija Mirka Uunimäki. Graafisen ilmeen oppalle on luonut LAB-ammattikorkeakoulun graafikko-opiskelija Iida-Maria Remes. Opas on tiivis koonti kiertotalouden mukaisen suunnittelun perusperiaatteista. Se käy läpi käytännönläheisesti tuotesuunnitteluprosessissa kiertotalouden kannalta huomioitavia seikkoja ja esittää muutamia yksinkertaisia työkaluja suunnitteluprosessin edistämiseksi vastuullisuuden näkökulmasta.

Telaketju 2 -hankkeessa toteutettu Suunnittelijan opas kiertotalouden mukaiseen suunnitteluun. Kuva: Iida-Maria Remes

Kohtaavatko yrityksen arvot, vastuullisuusstrategia ja suunnitteluprosessit toisensa?

Suunnitteluprosessi sisältää usein sekä tietoisia että tiedostamattomia tapoja toimia. Näiden kaavojen muokkaaminen kohti kiertotalouden mukaista suunnittelua on haastavaa, jollei epäkohtia havaita tai niitä ei olla valmiita muuttamaan. Ensimmäinen askel on pohtia, vastaavatko tuotteiden suunnitteluprosessit tai lopputuotteet yrityksen arvoja ja strategiaa tai olisiko niitä syytä päivittää.

Suunnittelijan avuksi voidaan tuoda myös konkreettisia työkaluja, jotka kytkevät suunnittelijan työn osaksi yrityksen strategiaa. Telaketjun Suunnittelijan opas kiertotalouden mukaiseen vaatesuunnitteluun esittelee tällaiseksi suunnittelijan valintoja ohjaavaksi työkaluksi Designer’s Check-listin, eli suunnittelijan muistilistan. Suunnitteluprosessin havainnointi, seuranta ja arviointi muistilistan avulla auttaa prosessin pysymistä ruodussa. Muistilista ohjaa suunnittelijaa sisällyttämään yrityksen arvot ja strategian osaksi suunnitteluprosessia. Näin yrityksen valitut vastuullisuus- ja kiertotaloustavoitteet kulkevat mukana suunnittelijan operatiivisessa arjessa. Opas on julkaistu LAB-ammattikorkekoulun toimesta toukokuussa. Tutustu oppaaseen täällä.

Oppaassa esitelty Designer’s Check-list, eli suunnittelijan muistilista, auttaa suunnittelijaa noudattamaan yrityksessä laadittua vastullisuusstrategiaa ja määriteltyjä arvoja. Kuva: Iida-Maria Remes

Tutustu oppaaseen klikkaamalla tästä!

 

Annariina Ruokamo

Ruokamo on ammatiltaan vaatesuunnittelija, jolla on yli kymmenen vuoden kokemus vaatetusalan vastuullisuudesta ja joka työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana ja projektipäällikkönä. Lisäksi hän opettaa puettavan muotoilun koulutusohjelmassa sekä avoimessa ammattikorkeakoulussa vastuulliseen vaateteollisuuteen ja suunnitteluun liittyviä kursseja. Annariina on työskennellyt Telaketju 2 -hankkeessa tuotesuunnittelun asiantuntijana ja toiminut Suunnittelijan oppaan kirjoittajana ja toimittajana.

 

Lähteet:

Ellen Mac Arthur Foundation, 2017. What is the circular economy?

Karell, E. & Niinimäki, K. 2019. Addressing the Dialogue between Design, Sorting and Recycling in a Circular Economy. The Design Journal. Vol. 22 (sup1), 997-1013

Ruokamo, A. & Uunimäki, U. 2021. Suunnittelijan opas kiertotalouden mukaiseen vaatesuunnitteluun. Lahti: LAB-ammattikorkeakoulu

Telaketju-hankkeen nettisivut