Syvenny Telaketjun tutkimuksen tuloksiin

29.09.2021

Telaketjulla on ollut merkittävä rooli tekstiilien kiertotalouden kehitykseen Suomessa. Telaketju on erityisesti aktiivinen toimijoiden verkosto, mutta lisäksi Telaketjun toimijat ovat tehneet yhdessä tutkimus- ja kehitystyötä erilaisissa tutkimushankkeissa jo yli viiden vuoden ajan. Telaketjun toinen tutkimusvaihe tuli Telaketju 2 -hankkeen mukana päätökseen keväällä 2021.

Telaketjun tutkimusyhteistyön ensimmäisessä vaiheessa keskityimme enemmän kierrätyksen haasteisiin ja kiertotalouden ja vastuullisuuden ymmärryksen lisäämiseen. Toisessa vaiheessa jatkoimme tätä työtä tukemalla yrityksissä tapahtuvaa kehitystä, mutta lisäksi kohdistimme tutkimustyötä myös muun muassa uusiin liiketoimintamalleihin, tuotetietoon, kuluttajien rooliin sekä tuotesuunnittelun merkitykseen kiertotaloudessa.

Tuloksista on tehty myös suomenkielinen koonti, jonka avulla voi syventyä Telaketjun eri teemoihin: tuotesuunnitteluun, vastuullisiin materiaaleihin, tuotetietoon, kuluttajiin, kestäviin liiketoimintamalleihin, tulevaisuusvisioon ja kierrätykseen. Koontiin voit tutustua täällä.

Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää

Telaketjun työ jatkuu edelleen monissa muodoissa. Esimerkiksi Circular Design Network- ja Finix-hankkeet sekä ExbandFibre-ohjelma jatkavat tutkimusta ja kehitystä tekstiilien kiertotaloudessa. Tekstiilien kiertotalouden ajankohtaisfoorumi kokoaa myös jatkossa tekstiilien kiertotaloudesta kiinnostuneet tahot yhteen ja jakaa aiheeseen liittyvät viimeisimmät uutiset kaikille kiinnostuneille.

Myös Telaketjun tutkimustyölle haetaan jatkoa kolmannen tutkimusvaiheen hankevalmisteluissa. Näistä Business Finlandin Co-Innovation-hankeaihio keskittyy tekstiilien kestävän tuotannon, käytön ja kierron arvoketjuihin, ja Sitran rahoitukseen tähtäävässä TransCIRC-aihiossa puolestaan pilotoidaan kiertotalouden liiketoimintamalleja.