Tekstiilien erilliskeräysvelvoite tulee – olemmeko valmiita?

29.01.2018

EU:n jätedirektiivin muutos tulee muuttamaan merkittävästi tekstiilijätteiden hyödyntämistä, koska vuoteen 2025 mennessä Euroopan maiden on järjestettävä tekstiilijätteiden erilliskeräys. Pelkkä keräys ei kuitenkaan ole kierrätystä, ja siksi on vauhdikkaasti kehiteltävä ratkaisuja tekstiilien jatkojalostukselle.

Yli kaksi vuotta käynnissä ollut Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) vastuulla oleva poistotekstiilien keräyskokeilu on tuonut paljon arvokasta tietoa poistotekstiilin hyödyntämisen mahdollisuuksista Suomessa.

Kaksi vuotta on osoittanut ainakin sen, että ihmiset ovat halukkaita lajittelemaan tekstiilit erilleen sekajätteestä. Vuoden 2017 aikana LSJH vastaanotti lähes 120 000 kiloa kotitalouksien poistotekstiiliä. Poistotekstiiliä vastaanotetaan LSJH:n jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla, ja ne lajitellaan käsin Turun seudun TST ry:n Texvex-pajalla.

Vajaa kolmannes kerätystä poistotekstiilistä on kierrätetty tai mennyt uudelleenkäyttöön, ja toinen kolmannes odottaa varastossa uudelleenkäyttöä tai käsittelyä. Yli 10 %:a kerätystä massasta on sinne kuulumatonta materiaalia eli patjoja, mattoja, alusvaatteita ja kodin pienesineistöä. 14 %:a on joko laitettu keräysastiaan pilaantuneena eli märkänä tai homeisena tai se on pilaantunut keräyksessä tai kuljetusvaiheessa. Noin 14 %:a keräykseen päätyneestä tekstiilistä on tunnistamattomia, sekoitteita tai monia eri materiaalikerroksia sisältäviä tekstiilejä.

 

 

Kierrätykseen kuulumattomat, pilaantuneet ja tunnistamattomat tekstiilit on hyödynnetty lämmön ja energian tuotannossa jätevoimaloissa. Uudelleenkäytettävä tekstiili on saatu eteenpäin joka kuukausi järjestettävissä penkojaisissa ja suoratilausten kautta. Uudelleenkäyttöön päätyvän poistotekstiilin määrä kasvaisi tilausjärjestelmää kehittämällä.

Tiedämme, miten poistotekstiilit saadaan tehokkaasti kerättyä ja olemme siihen Suomessa valmiita. Mahtavaa työtä sekä manuaalisen että automaattisen lajittelun suhteen ollaan kehitetty Suomessa ja ulkomailla, ja tekstiilikuitujen prosessointiin löytyy teknologiaa. Tällä ei kuitenkaan ole merkitystä, mikäli kuluttajilta kerättävälle poistotekstiilille ei löydy hyödyntäjää. On lähdettävä ravistelemaan uusia teollisuudenaloja kokeilemaan tuotteita, joissa on mahdollista hyödyntää poistotekstiiliä.

Telaketju haluaa olla suunnannäyttäjä ja raivata tietä tekstiilien kierrätykselle, jotta Suomessa ollaan valmiita jätedirektiivin muutokseen jo hyvissä ajoin ennen vuotta 2025. Kaikki EU-maat ovat pian saman kysymyksen edessä: mitä tehdä erilliskerätylle tekstiilijätteelle? Oikeilla ratkaisuilla Suomi on askeleen edellä muita. Yhteistyöllä rakennetaan teollisuudenalaa, jolla luodaan uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja Suomeen.

 

Teksti: Henna Knuutila, Marketta Virta, Sini Ilmonen, Inka Mäkiö