Tekstiilien kestävän kierron solmuja avataan yhteistyöllä Telaketju 2 -hankkeessa

19.12.2019

Business Finlandin rahoittaman Telaketju 2 -hankkeen hankekonsortio on nyt valmis. Hankkeen
vaikuttavuutta ja ajankohtaisuutta kuvaa laaja ja monipuolinen osallistujajoukko. Lopullisen
hankekonsortion muodostaa 31 toimijaa eri toimialoilta. He ovat sitoutuneet viemään Suomen
kiertotaloustyötä tekstiilien saralla eteenpäin.

Telaketju-verkoston yritykset kattavat koko tekstiilien arvoketjun: mukana on muun muassa kierrätetyn materiaalin hyödyntäjiä, poistotekstiilin kerääjiä, tekstiilien vuokraajia ja korjaajia sekä neuvontaa antavia yrityksiä ja organisaatioita.

Telaketju 2 -hankkeessa tehdään erilaisia nopeita kiertotalouskokeiluja sekä prosessointi- ja tuotedemoja, joiden tarkoituksena on mallintaa tulevia tekstiilien kiertotalouden arvoketjuja. Kuluttajien osallistaminen on olennainen osa tekstiilien kiertotalousratkaisujen liiketoimintaedellytyksiä, ja siihen pyritään niin kuluttajatutkimuksen kuin kuluttajille suunnatun viestinnän avulla. Liiketoimintaedellytyksiä pyritään parantamaan myös tukemalla sekä ekosysteemin muodostumista, että jatkotutkimustarpeita.

Telaketju-verkoston yrityksille ja organisaatioille tehdyllä kyselyllä kartoitettiin, mitä ja miten tekstiilien kiertoon liittyviä asioita halutaan Telaketjussa viedä eteenpäin. Kyselyn mukaan kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan haasteita on muun muassa poistotekstiilin suuret käsittelykustannukset, aidon ja kannattavan liiketoiminnan löytäminen sekä ihmisten asenteiden muuttaminen kestävää liiketoimintaa mahdollistavaksi. Mukana olevat yritykset ja organisaatiot haluavat tulevaisuudessa vahvistaa erityisesti kuluttajaviestintää, vaikuttaa lainsäädäntöön ja lisätä kierrätysmateriaaleista valmistettujen tuotteiden myyntiä tai hyödyntää kierrätettyä materiaalia valmistuksessa.

Kyselyyn vastanneiden yritysten ja organisaatioiden mukaan kiertotalouden mukaiseen liiketoimintaan siirtyminen vaatii erityisesti materiaalimuutoksia ja teknologiainnovaatioita. Kyselyn mukaan muutos edellyttää myös asiakkaiden ja kuluttajien asennemuutosta, avoimuutta ja kumppanuuksia, kierrätyskuitujen hyödyntäjiä sekä rahoitusta.

Tällä hetkellä uudelleenkäytetyn tai kierrätetyn materiaalin käyttö on melko suurta tai erittäin merkittävää kahdeksassa kyselyyn vastanneessa yrityksessä tai organisaatiossa (n = 17). Muun muassa saatavuus, turvallisuus, laatu ja materiaalien ominaisuudet sekä kuluttajien ja tuottajien negatiiviset mielikuvat tuovat haasteita uudelleenkäytetyn tai kierrätetyn materiaalien hyödyntämiselle. Kyselyn mukaan kierrätettyä materiaalia käytettäessä on tärkeää saada tietoa erityisesti materiaalin koostumuksesta ja puhtaudesta sekä sen historiasta, kuten mistä materiaali on kerätty, kuka sen on prosessoinut ja onko se teollisuuden ylijäämää vai kuluttajilta kerättyä poistotekstiiliä.

Telaketju-verkoston jäsenillä teetetty kysely tuo arvokasta tietoa siitä, minkälaisia haasteita tekstiilien kestävän kierron toteutumiselle on. Haasteita ratkotaan Telaketjussa tehtävällä tutkimuksella ja yhteisellä työllä.

Telaketju tuottaa arvokasta tietoa tekstiilien kestävän tuotannon, käytön ja kierron edistämiseksi. Ole kuulolla: tilaa uutiskirje ja seuraa toimintaa Facebookista ja Instagramista.