Tekstiilien kierrätyksen riskit ja haasteet

12.11.2018

Tekstiilien kierrätys on todennäköisesti yhtä vanha toimenpide kuin tekstiilien valmistuskin. Järjestelmällisenä toimintana tekstiilien kierrätystä ollaan kuitenkin juuri nyt vahvasti kehittämässä. Tältä osin voidaan sanoa, että tekstiilien kierrätys on myös uutta ja merkittävästi kehittymässä. Siksi tekstiilien kierrätyksen riskien hallintaa on syytä lähestyä uusien riskien hallinnan menettelytavoin.

Telaketju-hankkeen riskien hallinnan raporttiin on koottu jäsennelty kokonaiskuva tunnetuista erityyppisistä haasteista ja riskeistä. Tämä riskitieto auttaa tekstiilien kierrätystoimintaan mukaan tulevia ja alalla jo mukana oleviakin toimijoita ennakoimaan ja varautumaan haasteisiin, jotka heitä odottavat.

Tutustu raporttiin