Tekstiilien suljetun kierron testbed-toimintaa Suomeen?

18.11.2021

VTT tekee parhaillaan yhteistyössä Suomen Tekstiili & Muoti ry:n kanssa esiselvitystä Tekstiilien suljetun kierron testbedin rakentamiseksi Suomeen. Testbedillä tarkoitetaan helposti saatavilla olevaa pilotointi- ja testausympäristöä, jossa yhden luukuun kautta olisi mahdollisuus päästä suunnittelemaan ja toteuttamaan tekstiilien kierrätysratkaisujen kokeiluja sekä pilotointia ohjelmisto-laitteisto-osaamis-testaus-palvelu-ympäristössä (katso kuva alla).

Tekstiilien suljetun kierron testbedin tarjoaman on tarkoitus perustua yrityksissä sekä alan oppi- ja tutkimuslaitoksissa olemassa oleviin ja mahdollisien uusien investointien kautta hankittaviin resursseihin. Yksittäinen testbedin toimeksianto voisi kohdistua tekstiilien suljettuun kiertoon tai sen valittuihin osiin mukaan lukien myös yksittäiset teknologiat ja testaukset.

Yrityksillä tulee olemaan merkittävä rooli mahdollisen testbedin rakentamisessa asiakkaana sekä resurssien ja palveluiden tarjoajana. Lisäksi yrityksillä on mahdollisuus ottaa roolia myös testbedin pyörittämisessä sekä testbedin ja mahdollisten uusien investointien rahoittamisessa. Yrityksien roolista käytävän keskustelun pohjaksi olemme luoneet vision testbedistä, joka esiteltiin 16.11. pidetyssä työpajassa.

Nyt myös sellaisilla yrityksillä, jotka eivät olleet mukana työpajassa, on mahdollisuus tutustua testbed konseptiin sekä miettiä omaa rooliaan. Pirjo Heikkilältä (pirjo.heikkila@vtt.fi, 040 689 1443) voi pyytää linkin online-kyselyyn tai ilmoittautua haastateltavaksi aiheeseen liittyen.

Esiselvitys valmistuu ennen joulua, joten kysely ja haastattelut toteutetaan marras-joulukuun vaiheen molemmin puolin (viimeistään 8.12. mennessä). Esiselvityksestä tulee julkinen raportti, mutta sen julkaisu tapahtunee 2022 puolella.