Yhteistyöllä tekstiilien kiertotaloutta

05.12.2018

Telaketjun ekosysteemissä toimijat eri taustoilta työskentelevät yhdessä tekstiilien kiertotalouden edistämiseksi ja samalla hyötyvät toisistaan. Innovaatioiden ja liiketoiminnan syntymisessä yhteistyö on yksi tärkeimmistä voimista.

Lahden ammattikorkeakoulun Lahti Circular Economy Annual Review 2018 -julkaisun artikkelissa Kirsti Cura ja Jaakko Zitting (LAMK) sekä Piia Nurmi (Turun AMK) avaavat, miten yhteistyö Telaketjun kolmen tutkimusorganisaation ja 20 yrityksen välillä on toiminut tavoiteltaessa parempaa tekstiilikierrätystä ja uusia innovaatioita.

Lue artikkeli sivulta 28 alkaen