Ennakoiden kohti onnistunutta tekstiilien kiertotaloutta

09.02.2018

Tekstiilien kiertotalous avaa merkittäviä mahdollisuuksia ekologisen kestävyyden, yhteiskunnan ja liiketoiminnankin edistämiselle. Näiden mahdollisuuksien onnistunut hyödyntäminen kuitenkin edellyttää, että tunnistetaan ja hallitaan toimintaan liittyvät haasteet sekä osataan hyödyntää vahvuuksia. Tässä webinaarissa esitellään tekstiilien kiertotalouden käytännön toteuttamisessa todennäköisesti eteen tulevia haasteita sekä edesauttavia tekijöitä. Webinaari toimii myös johdantona myöhemmin järjestettävälle saman teeman työpajalle.

Keskeiset kohdat

  • Odotusten ja haasteiden moniulotteisuus – onnistumisen edellytysten koko kenttä
  • Tekstiilien kiertotalouden isoja kysymyksiä: mahdollisuuksia ja uhkia
  • Käytännön haasteita ja edesauttavia tekijöitä kierrätyksen eri vaiheissa ja eri näkökulmista
  • Keskustelu

Alustuksen pitäjä

Jouko Heikkilä, DI, tutkija, on työskennellyt Teknologian tutkimuskeskus VTT:ssä vuodesta 1987. Hänen tutkimuksensa on kohdistunut turvallisuuden johtamisen ja riskienhallinnan menettelytapojen ja välineiden kehittämiseen erityisesti motivaation, organisaation ja johtajuuden näkökulmasta. Kehittämistyön piirissä on ollut lukuisia eri toimialoja. Riskien hallinta käsittää kaikki ne toiminnan osa-alueet, jotka on vaikuttavat onnistumiseen. Hän on vetovastuussa tekstiilien kiertotalouden kokonaisprosessin riskienhallinnan kehittämisestä Telaketju-hankkeessa.

Jouko Heikkilä
Teknologian tutkimuskeskus VTT
PL 1300, 33101 Tampere
p. +358 40 715 3478
jouko.heikkila@vtt.fi

Videolla on alustusta 0–31 min. Keskusteluosuus alkaa kohdasta 31 min.

Voit katsoa esityksen diat myös täältä.

Webinaari pidettiin to 8.2.2018.