Kokemuksia elinkaariarvioinnin työkaluista tekstiilialan näkökulmasta

17.12.2020

Elinkaariarvioinnin avulla pystytään vertailemaan tuotteiden ympäristövaikutuksia. Sen avulla yritykset voivat tarkkailla omien tuotteidensa ympäristöjalanjälkeä ja tarvittaessa vaikuttaa siihen.

Esityksen jälkeen tiedät

  • mikä on PEF
  • mitkä seikat vaikuttavat tekstiilialan elinkaariarvioinnin työkalun valintaan
  • mitä aspekteja liittyy elinkaariarvioinnin problematiikkaan.

Alustuksen pitäjät

Esityksen pitävät Kaisa Ahonen, Minna Ainonen, Enni Arvez, Aleksi Leppänen, Elina Lundén ja Sofia Malin. He ovat energia- ja ympäristötekniikan opiskelijoita LAB-ammattikorkeakoulusta sekä Turun ammattikorkeakoulusta.

Yhteystiedot

Inka Mäkiö
inka.makio@turkuamk.fi

Voit katsoa esityksen diat myös täältä.

Esitys pidettiin 17.12.2020. Videon pituus on 23 min.