Tekstiilien keräyksen ja kierrätyksen termit ja hallinnolliset menettelyt

09.03.2018

Tekstiilijätteiden kierrätys on otettu huomioon uudistuvassa EU:n jätedirektiivin tavoitteissa. Tällä hetkellä yhdyskunnista peräisin olevat tekstiilijätteet kerätään lähinnä sekajätteen mukana ja ne hyödynnetään energiana. Hyväntekeväisyysjärjestöt keräävät käyttökelpoista vaatetta ja kodintekstiiliä. Poikkeamiset näistä järjestelmistä voivat vaatia uusia tulkintoja muun muassa keräyksessä tarvittaviin menettelyihin liittyen. Tässä webinaarissa esitellään Telaketju-hankkeen tuloksia liittyen tekstiilijätteitä koskeviin termeihin sekä keräyksessä ja maastaviennissä sovellettaviin jätelainsäädännön menettelyihin. Lisäksi esitellään tarkastelua liittyen tekstiilijätteen jätehuollon vastuunjakoon.

Keskeiset kohdat

  • Mitkä ovat uudet EU:sta tulevat tavoitteet?
  • Mitä termejä suositellaan käytettäväksi tekstiilien keräyksessä ja kierrätyksessä?
  • Milloin tekstiilien keräystoimintaan tarvitaan jätelainsäädännön ilmoitusmenettely?
  • Miten tekstiilijätehuollon vastuunjako tulisi hoitaa?
  • Miten menetellään poistotekstiilien maastaviennissä?

Alustuksen pitäjät

Sirje Stén toimii erityisasiantuntijana Ympäristöministeriön materiaalitalous –ryhmässä. Hänen tehtäväkenttäänsä kuuluvat jätehuollon valtakunnallinen suunnittelu, seuranta ja tilastointi, yhdyskuntajätehuolto, tekstiilijätteet, roskaantuminen ja jätemaksut, jätealan ympäristövaikutusten arviointi sekä elinkaariarviot.

Hanna Salmenperä työskentelee erikoissuunnittelijana Suomen ympäristökeskuksen jätteet ja kiertotalous -ryhmässä. Hänellä työskentelee jätteisiin, kierrätykseen, kiertotalouteen ja jätteen synnyn ehkäisyyn liittyvien hankkeiden parissa. Hänen erikoisalaansa ovat jätepolitiikan ohjauskeinot ja ohjauskeinojen vaikutusten arviointi. Hänellä on kokemusta valtakunnallisesta ja alueellisesta jätesuunnittelusta sekä muiden jätealan strategisten ohjelmien laadintatyöstä.

Sirje Stén
Ympäristöministeriö
sirje.sten@ym.fi
Puh: +358 295 250 276

Hanna Salmenperä
Suomen ympäristökeskus
hanna.salmenpera@ymparisto.fi
Puh: +358 295 251 605

Videolla on alustusta 0–22 min. Keskusteluosuus alkaa kohdasta 22:40.

Webinaari pidettiin ti 13.3.