Tekstiilien kiertotalouden ekosysteemi: Kansallisen tekstiilikierron ajurit ja esteet

06.05.2020

Tekstiilialan siirtymä kohti kestävää kiertotaloutta on pitkäkestoinen prosessi. Eri toimijoiden väliseen vahvaan yhteistyöhön perustuva ekosysteemin rakentuminen mahdollistaa tämän siirtymän. Muutos vaatii vankkaa ymmärrystä ekosysteemin kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä. Tämän vuoksi aihetta on syytä tarkastella laaja-alaisesti huomioiden teknologiset, liiketoiminnalliset, organisaatiolliset, lainsäädännölliset, kielelliset, visuaaliset ja psykologiset näkökulmat.

Esityksen jälkeen tiedät

• millaisia toimijatyyppejä esiintyy suomalaisessa tekstiilikierron ekosysteemissä

• mitkä tekijät mahdollistavat tekstiiliekosysteemin kehitystä

• mitkä tekijät luovat hidasteita tekstiilien kierrolle ja siirtymälle kohti kiertotalouden mukaista tekstiilialaa.

Alustuksen pitäjä

Eeva Pohls on tekstiiliteknologian ja ympäristötekniikan opintojaan Tampereen yliopistolla viimeistelevä maisterivaiheen opiskelija. Hän työskentelee Tampereen yliopiston CITER – Center for Innovation and Technology Research -tutkimusryhmässä kiertotaloutta edistävän CICAT2025-hankkeen puitteissa, ja tekee parhaillaan ekosysteemitutkimusta tekstiilien kiertotalouden sekä ravinnekierron parissa.

Eeva Pohls
Tampereen yliopisto
+358 44 2584 416
eeva-leena.pohls@tuni.fi      

Voit katsoa esityksen diat myös täältä.

Videon pituus 44:50. Esitys pidettiin 30.4.2020.

Photo by Clemens van Lay on Unsplash