Kierrätysmateriaalien markkinat kasvussa

21.05.2021

Vuonna 2018 maailmanlaajuiset tekstiilimarkkinat olivat lähes 600 miljardia dollaria. Vuosittaisen kasvun arveltiin olevan tulevina vuosina 9,5 %.1 Kierrätystekstiilien markkinoiden osuus on myös kasvussa. Erään arvion mukaan markkinat ovat kasvaneet vuosittain 19 % vuosien 2014–2019 aikana saavuttaen 5 miljardin dollarin arvon vuonna 20202. Toisaalta markkinoiden on arvioitu nousevan 8 miljardiin dollariin vuoteen 2026 mennessä3. Muun muassa lisääntynyt ympäristötietoisuus ja raaka-aineiden määrän ehtyminen ja ajavat muutokseen ja lisäävät tarvetta kierrätysmateriaaleille2.

Mekaaninen kierrätys eli revitystä tekstiilistä saatavien kuitujen kierrätys4 on edelleen yleisin kierrätysmenetelmä. Kuituraaka-aineiden kierrätys esimerkiksi kemiallisten prosessien avulla on varsinkin puuvillan osalta vielä pääosin pilotointivaiheessa. Tulevaisuuden kehityksen odotetaan suuntautuvan kemiallisiin prosesseihin ja esimerkiksi sekoitemateriaalien kierrätykseen5.

Telaketjun markkinaselvityksessä käytiin läpi 104 kierrättäjää ja/tai kierrätysmateriaalin tuottajaa (kuva 1). Markkinaselvityksessä keskityttiin selvittämään tekstiilikierrätyksen markkinoiden kokoa ja kasvuennusteita, teknologioiden saatavuutta sekä kaupallisia toimijoita ja kuitujen saatavuutta.

Kuva 1. Yleiskuva markkinaselvityksessä läpikäydyistä 104 kierrättäjästä/tuottajasta luokiteltuna kierrätysmenetelmän ja materiaalin, sijainnin ja koon mukaan.

Toimijat on koottu erilliseen tiedostoon, jonka pääset lukemaan klikkaamalla tästä. Listaan tutustuessa on otettava huomioon, ettei se ole kattava lista kaikista toimijoista. Lista ei myöskään ole päivittyvä tietopankki alan toimijoista. Koska tietoja on kerätty myös toissijaisista lähteistä, tiedoissa voi olla virheitä tai puutteita.

Tutustu myös Kierrätyksen markkinaselvitys -diasettiin.

Marketta Virta ja Pirjo Heikkilä

Lisätiedot: pirjo.heikkila@vtt.fi

1 The Business Research Company (2019) Textile Manufacturing Global Market Briefing 2019
2 IMARC Group (2020) Textile Recycling Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2020-2025
3 Allied Analytics LLP (2020) Recycled Textile Market by Type and End-user Industry  
4Lisätietoa kierrätysmenetelmistä esimerkiksi Telaketjun aiemmista julkaisuista: Tekstiilien kierrätysmenetelmät -tietoisku, Tekstiilimateriaalien soveltuvuus kierrätykseen ja Tekstiilijätteestä raaka-ainetta -tietoisku
5Fibersort (2020a) Fibersort – Recycled Post-Consumer Textiles, An Industry Perspective