Mitä on poistotekstiili?

02.03.2018

 

Kuluttajalle tekstiilien kierrätyksen termistö voi olla aikamoinen suo: Mitä tarkoitetaan poistotekstiilillä? Entä mitä eroa on tekstiilien uudelleenkäytöllä ja kierrätyksellä? Suomen ympäristökeskuksen erikoissuunnittelija Hanna Salmenperä vastaa pulmallisiin kysymyksiin.

Kuka olet ja mitä teet?

Olen Hanna Salmenperä ja työskentelen Suomen ympäristökeskuksessa erikoissuunnittelijana. Päätehtäväni liittyvät jätteisiin, kierrätykseen ja jätteen synnyn ehkäisyyn, joiden parissa teen erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä.

Olet hiljattain laatinut selvityksen koskien poistotekstiileihin kytkeytyviä juridisia ja hallinnollisia tulkintoja sekä menettelyitä. Mikä oli yllättävin asia, joka selvitystyössä nousi esiin?

Yllättävintä oli ehkä se, miten haasteellista työ oli. Helppoja vastauksia ei ole eivätkä asiat ole kiveen hakattuja. Poistotekstiileihin liittyvä termistö kehittyy edelleen, ja uusiakin tulkintoja on todennäköisesti tehtävä. Voi hyvin olla, että kentältä nousee kysymyksiä, joihin eivät nämä nyt laaditut ohjeistukset tarjoakaan ratkaisuja.

Mitä tarkoitetaan poistotekstiilillä?

Poistotekstiili on omistajalleen tarpeetonta tekstiiliä, joka sisältää sekä käyttökelpoiset, uudelleenkäytettävät tekstiilit että tekstiilijätteet eli käytöstä poistetut tekstiilit.

Mitä on tekstiilien uudelleenkäyttö? Onko uudelleenkäyttöä se, jos t-paidan leikkaa räteiksi? Tai jos ompelee lakanasta kauppakassin?

Uudelleenkäytöllä tarkoitetaan sitä, että käytetään vaatteita tai tekstiilejä niiden alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan tai uusien tuotteiden osina. Tämän määritelmän laadimme osana Telaketju-hanketta. Määritelmän mukaan siis myös esimerkiksi vaatteiden ja kankaiden käyttö uusien tuotteiden osana on uudelleenkäyttöä. Esimerkiksi jos valmistaa käytetyistä verhokankaista kangaskasseja, se on uudelleenkäyttöä.

Miten paljon tekstiilijätettä syntyy Suomessa vuosittain?

Syken tutkimushankkeen mukaan vuonna 2012 jätehuoltoon päätyi yhteensä yli 58 miljoonaa kiloa tekstiilejä eli 10,8 kg / henkilö. Saman selvityksen mukaan vientiin meni samana vuonna 8 miljoonaa kiloa tekstiilejä, jotka oli tarkoitettu uudelleenkäytettäviksi.

Miten kuluttaja tunnistaa, mikä on uudelleenkäyttöön kelpaavaa ja mikä on tekstiilijätettä?

Yksiselitteistä vastausta ei ole. Se mikä toiselle on käyttökelpoista, ei toiselle sitä ole. Pääsääntö on, että uudelleenkäyttöön kelpaava tekstiili on ehjä, puhdas ja käyttökelpoinen.

On todella tärkeää, että pyrimme löytämään kierrätysratkaisuja, mutta vielä merkittävämpää on edistää tekstiilien uudelleenkäyttöä. Tutkimusten ja selvitysten perusteella todella suuri osa poistotekstiileistä olisi uudelleenkäytettävissä.

Mitä eroa on uudelleenkäytöllä ja kierrätyksellä?

Tämä on tärkeä kysymys, sillä tämä linkittyy siihen, miten lainsäädäntöä sovelletaan ja minkälaisia menettelyjä tarvitaan. Uudelleenkäyttöä on tuotteen tai sen osan käyttäminen uudelleen sellaisenaan, eikä tuote ole vielä tässä vaiheessa jätettä. Kierrätys sen sijaan on sitä, että vaatteen tai tekstiilin materiaali käytetään hyödyksi uuden tuotteen raaka-aineena käsittelemällä sitä esimerkiksi mekaanisesti tai kemiallisesti.

Kierrätetäänkö Suomessa tekstiilejä tällä hetkellä? Mitä poistotekstiilille tällä hetkellä tapahtuu?

Mekaanista kierrätystä tehdään melko vähän. Kemiallisesta kierrätyksestä on käynnissä erilaisia tutkimus- ja selvityshankkeita, joilla tähdätään kaupalliseen toimintaan. Suurin osa rikkinäisistä tekstiileistämme menee nyt sekajätteen joukkoon ja ne hyödynnetään energiana.

Miten tekstiilejä kerätään uudelleenkäyttöä varten?

Tunnetuimpia toimijoita ovat hyväntekeväisyysjärjestöt. Näillä järjestöillä on hyvä keräysverkosto jo olemassa. On myös yksityisiä toimijoita, jotka keräävät jotain spesifiä materiaalia uudelleenkäyttöön.

Velvoittaako lainsäädäntö keräämään tekstiilijätettä?

Lainsäädäntö ei vielä velvoita keräämään tekstiilijätettä, mutta näköpiirissä on jätedirektiivin uudistus, jonka mukaan erilliskeräys tekstiileille tulisi pakolliseksi vuoteen 2025 mennessä. Vielä ei ole selvyyttä, mikä on riittävä erilliskeräyksen taso: onko se yksi keräyspiste kunnassa vai merkitseekö se todella merkittävää keräysverkostoa.

Minkä yhden asian haluaisit sanoa kuluttajille poistotekstiileihin liittyen?

Osa kuluttajista potee vähän tuskaakin siitä, kun halua kierrättää olisi, mutta ratkaisua ei vielä ole tarjolla. Kannattaa olla malttavainen ja seurata julkista keskustelua, sillä muutos on tulossa. Uskon, että kuluttajat ovat kyllä valmiita lajittelemaan poistotekstiiliä sitten, kun tekniset ratkaisut kierrätykseen ovat olemassa. On myös hyvä muistaa, että nykyään tekstiilit voidaan hyödyntää energian tuotannossa eivätkä ne päädy enää entiseen tapaan kaatopaikoille.

Mikä on mielestäsi paras keino vähentää tekstiilijätettä?

On todella tärkeää, että pyrimme löytämään kierrätysratkaisuja, mutta vielä merkittävämpää on edistää tekstiilien uudelleenkäyttöä. Tutkimusten ja selvitysten perusteella  todella suuri osa poistotekstiileistä olisi uudelleenkäytettävissä. Merkityksellistä on hankkia kestäviä vaatteita, kuluttaa kohtuullisesti ja hyödyntää vaatteiden korjauspalveluita. Ja tietysti toimittaa tekstiilit uudelleenkäyttöön, vaikka naapureille tai kavereille, ei sen tarvitse aina mennä järjestäytyneen keräyksen kautta.

Poistotekstiili pähkinänkuoressa

  • Poistotekstiili on sekä uudelleenkäytettävää tekstiiliä että tekstiilijätettä eli käytöstä poistettuja tekstiilejä.
  • Uudelleenkäyttö on tuotteen tai sen osan käyttämistä uudelleen samaan tarkoitukseen kuin mihin se alun perin on suunniteltu. Uudelleenkäyttöä on myös tekstiilituotteiden, kuten kankaiden, käyttö uusien tuotteiden materiaalina.
  • Tekstiilin kierrätys on mekaanista, kemiallista tai termistä käsittelyä uusien tuotteiden raaka-aineeksi.
  • Uudelleenkäyttöön kelpaava tekstiili on ehjä, puhdas ja käyttökelpoinen.
  • Mekaaninen kierrätys on tekstiilin kudoksen rikkomista kuiduksi ja syntyneen kuidun käyttämistä erilaisten uusiokuitutuotteiden, kuten täytemateriaalien ja imeytystuotteiden, valmistukseen tai uudestaan tekstiilituotteisiin soveltuvan langan raaka-aineeksi.
  • Kemiallinen kierrätys on kuitujen raaka-aineen kierrättämistä uusien kuitujen raaka-aineeksi liuotuksen tai muiden kemiallisten prosessien kautta.
  • Terminen kierrätys on pääosin synteettisten kuitujen kierrätystä sulakehräyksen avulla takaisin kuiduiksi.
Lähde: Hanna Salmenperä 2017. Poistotekstiileihin kytkeytyvät juridiset ja hallinnolliset tulkinnat sekä menettelyt. SYKE.

Teksti: Marketta Virta


Teksti on osa Nyt puhutaan tekstiileistä -blogisarjaa, jossa otetaan suurennuslasi käteen ja syvennytään tekstiileihin.