Lainsäädäntö tekstiilikiertotaloudessa

Telaketju-hankkeen yhtenä tavoitteena on selkeyttää poistotekstiileihin liittyvää lainsäädäntöä. Suomen ympäristökeskuksen kanssa yhteistyössä tuotettiin toimintaohjeet poistotekstiilikentälle. Tässä kuvassa selkeytetysti toimintaohjeet erilaisen tekstiilin keräyksen ja maastaviennin osalta. Laajempi Hanna Salmenperän raportti löytyy linkistä.

Vastuujako

Kunnan vastuulle kuuluvat kotitalouksien tekstiilijätteet sekä julkisen toiminnan yhdyskuntajätteet, sekä yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden ja koulutuslaitosten yhdyskuntajätteet.

Jätteen haltijan omalle vastuulle kuuluvat asumisen jätettä vastaavat tekstiilijätteet yksityisistä toiminnoista kuten kaupasta, palveluista ja teollisuudesta.

Lue koko raportti tästä