Rikkinäinen vaate – jätettä vai raaka-ainetta?

02.03.2020

Tällä hetkellä suurin osa poistotekstiileistä päätyy sekajätteeseen ja sitä kautta energiahyödynnykseen. Mikäli vaate on ehjä, puhdas ja käyttökelpoinen, joku saattaisi vielä haluta sen käyttöönsä. Silloin vaate kannattaa ohjata uudelle omistajalle sellaisenaan. Tämä on ympäristön kannalta paras ratkaisu hyödyntää tekstiilien valmistukseen kuluneet resurssit [1].

Kirpputorit, nettikirpputorit ja vaatteiden lahjoitus perheen sisällä tai ystävien kesken ovat helppoja tapoja saada itselle turhat vaatteet jatkokäyttöön, mikäli oma taito tai aika eivät riitä vaatteiden tuunaamiseen, korjaamiseen tai muokkaamiseen uusiksi tuotteiksi. Uudelleenkäyttöön soveltuvien poistotekstiilien keräystä ja lajittelua tekevät myös hyväntekeväisyysjärjestöt, kierrätyskeskukset ja muut toimijat [2].

Jos vanha vaate tai lakana on rikki tai likainen, se ei kuulu edellä mainittuihin keräyksiin, joista ohjataan vaatteita uudelleenkäyttöön. Tällaiset tekstiilituotteet kuuluvat joko poistotekstiilikeräykseen tai sekajätteeksi.

Käyttökelvottomia tekstiilituotteita eli tekstiilijätettä kerätään jo Suomessa mutta toistaiseksi melko rajallisesti. Keräys on käynnissä muun muassa pääkaupunkiseudulla sekä Turun ja Rauman seuduilla [3–5]. Muualla keräyspisteitä on satunnaisesti. Esimerkiksi Tampereella toimii tekstiilikierrätyksen Nextiili-paja. Jos keräystä ei omalla alueella ole tarjolla, on rikkinäisten ja likaisten tekstiilien oikea paikka sekajäte, jolloin ne poltetaan ja niistä saadaan talteen energiaa.

Tekstiilien erilliskeräys on tulossa

EU-komissio on päättänyt, että tekstiilit otetaan mukaan erilliskeräyksen piiriin EU-maissa vuoteen 2025 mennessä. Koska Suomessa halutaan olla tässä suhteessa edelläkävijöitä, aiotaan keräys käynnistää jo pari vuotta aiemmin [6]. Tämä vaatii keräyspisteiden ja keräilyreittien suunnittelua ja koko keräyskonseptin luomista [2] (kuva).

Keräyskonseptin luominen on yksinkertaista verrattuna muuhun tarvittavaan kehitykseen. Erilliskerätyn jätejakeen ohjaaminen polttoon ei ole hyväksyttävää, jolloin samalla kun aloitetaan erilliskeräys, tarvitaan myös teknologiaa ja infraa tekstiilien tunnistamiseen, lajitteluun ja hyödyntämiseen [7].

Kaavio, jossa esitellään eri poistotekstiilityppien käsittelyprosessit
Yhteenveto eri poistotekstiilityypeille esitetyistä käsittelyprosesseista [2].

Kun tekstiilijäte on tunnistettu ja lajiteltu, sitä voidaan hyödyntää erilaisten kierrätysprosessien kautta uudelleen joko tekstiiliteollisuuden tai jonkin muun teollisuudenalan raaka-aineena [2, 7]. Tekstiilien kangas- ja lankarakenteet voidaan purkaa takaisin kuiduiksi, joita voidaan jalostaa esimerkiksi kuitukangastuotteiksi tai eristeeksi.

Teknologioita kehittämällä voidaan jatkossa mekaanista kierrätystä laajentaa erilaisiin tekstiilijakeisiin, jolloin kierrätystä voidaan merkittävästi lisätä ja tuotevalikoimaa monipuolistaa kuitukangastuotteista myös entistä enemmän langaksi ja vaatetuksen tuotteisiin. Tekstiilikuitujen raaka-aineiden (polymeerien ja monomeerien) kierrättäminen on mahdollista erilaisilla kemiallisilla ja termomekaanisilla prosesseilla takaisin tekstiiliksi tai esimerkiksi muovi- tai komposiittituotteiksi.

Kuvakollaasi, jossa kuitukankaita, lankarulla ja harmaa akustiikkapaneeli
Esimerkkejä erilaisista tuotteista: a) kuitukankaita, b) lanka ja neulos sekä c) komposiitti [7].
Toistaiseksi rikkinäisiä vaatteita hyödynnetään pääasiassa energian tuotannossa, mutta jo lähitulevaisuudessa tiensä päähän tulleiden vaatteiden ja muiden tekstiilituotteiden materiaalit voidaan hyödyntää raaka-aineena.

Pirjo Heikkilä

Kiinnostuitko? Lue lisää lähteistä!

  1. Gaining benefits from discarded textiles: LCA of different treatment pathways (2016) raportti poistotekstiilien hyödyntämisreittien ympäristövaikutuksista https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:957517/FULLTEXT02.pdf
  2. Tekstiilikierrätyksen prosessien kustannusmallinnus (2019) Telaketjun raportti https://cris.vtt.fi/en/publications/tekstiilikierrätyksen-prosessien-kustannusmallinnus
  3. Poistotekstiilien keräyskokeilu alkoi vauhdikkaasti pääkaupunkiseudulla (2019) Telaketjun blogi https://telaketju.turkuamk.fi/blogi/poistotekstiilien-kerayskokeilu-alkoi-vauhdikkaasti-paakaupunkiseudulla/
  4. Poistotekstiilit keräykseen, LSJH nettisivut https://www.lsjh.fi/fi/jatteen-vastaanotto/poistotekstiilit-keraykseen/
  5. Poistotekstiilin keräilystä Raumalla (2018) Telaketjun blogi https://telaketju.turkuamk.fi/blogi/poistotekstiilin-kerailysta-raumalla/
  6. Separate Collection of Textiles – What, When, Why and What Else? (2019) Esitys Telaketjun seminaarista https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/11/tikkanen_textiles_circular-economy_20112019_final.pdf
  7. Telaketju towards circularity of textiles (2019) Telaketju-Tekes-hankkeen loppuraportti https://cris.vtt.fi/en/publications/telaketju-towards-circularity-of-textiles

Tässä sarjassa esitellään kiinnostavaa tekstiileihin liittyvää tietoa, joka perustuu Telaketjussa tehtyyn tai Telaketjun työssä hyödynnettyyn tutkimukseen.