Telaketju 2: Julkisen tutkimuksen kuulumisia

28.08.2020

Hankkeemme etenee nyt nopeaa vauhtia. Tutkijamme ovat ahertaneet VTT:llä, Turun ammattikorkeakoulussa ja LAB-ammattikorkeakoulussa Lahdessa myös kesän aikana, ja olemme edenneet hankkeessa vaiheeseen, jossa pääsemme yhä useammin jakamaan kokoamaamme osaamista ja kertomaan tuloksista.

Liiketoimintamalleihin liittyen olemme muun muassa pohtineet vaatetusta palveluna sekä verkkopalautusten problematiikkaa. Olemme myös koonneet tietoa suomalaisten kuluttajien suhtautumisesta erilaisiin liiketoimintamalleihin. Tuotesuunnittelun merkitys tekstiilien ympäristövaikutuksiin ja elinkaareen on suuri, ja siksi se on yksi hankkeemme teemoista. Tarkoituksemme on koota tietoa suunnittelijan oppaaksi, mutta sitä odotellessa voimme perehtyä aiheeseen muun muassa blogitekstien (osa 1 ja osa2) sekä webinaarin avulla.

Digitaalisuus ja tiedonhallinta ovat merkittävässä roolissa tulevaisuudessa siirryttäessä kohti vastuullisempaa tekstiilialaa ja kiertotaloutta. Aiheeseen liittyviä teemoja ovat mm. tuotetiedon hallinta ja jäljitettävyys, digitaalisia alustoja hyödyntävät uuden liiketoimintamallit sekä tekstiilien tunnistusteknologiat ja konenäkö.

Uusien tietoratkaisuiden kehittämiseksi tarvitaan tekstiili- ja ICT-osaajien välillä lisää yhteistyötä ja uusia toimintaverkostoja.  Telaketju ja FINIX-hanke järjestävät yhteistyössä yrityksille suunnatun tilaisuuden, jossa haluamme törmäyttää eri alojen osaajia miettimään yhteistyötä ja aihepiirin kehittämistarpeita. Virtuaalisena tapaamisena järjestettävä tilaisuus pidetään 25.11., joten merkitse päivä jo kalenteriin. Lisätietoa tapahtumasta tulossa syyskuussa, ja ilmoittautuminen avautuu loka-marraskuun vaiheessa.

Lisäksi hankkeessa on käynnissä muun muassa erilaisia liiketoimintamallien testausta. Kierrätyksen osalta tutkimme tekstiilien keräystä, tunnistusta ja lajittelua ja valmistamme demomateriaaleja ja tuotteita tekstiileistä komposiitteihin kierrätysmateriaaleista yhteistyössä yritysten kanssa. Näistä ja monista muista aiheista lisää myöhemmin.

Telaketju TEM -hankkeen päätyttyä heinäkuussa on Business Finland -hankekokonaisuus tällä hetkellä ainoa käynnissä oleva julkisesti rahoitettu isompi kokonaisuus Telaketjun alla. Tarkoitus kuitenkin on, että kehitys ja tutkimus jatkuvat edelleen, sillä myös siirtyminen kohti kiertotaloutta jatkuu.

Selvitämme jatkotarpeita ja mahdollisia rahoituskanavia aktiivisesti nyt tulevan syksyn ja talven aikana. Telaketjun verkoston toiminnan, erilaisten hankkeiden ja aktiivisten yritysten kanssa olemme kuitenkin suunnannäyttäjiä niin Euroopassa kuin globaalistikin. Toivotamme uudet yritykset ja muut toimijat mukaan aktiiviseen yhteistyöhön.

Pirjo Heikkilä, VTT
Telaketju 2 BF -hankkeen koordinaattori