Tekstiilien kiertotaloutta rakennetaan yhdessä

26.09.2018

Telaketjun kansainvälisessä seminaarissa 18.9. Espoon Hanasaaressa rakennettiin kokonaiskuvaa tekstiilien kiertotaloudesta. Seminaarissa kuultiin puheenvuoroja kansainvälisten ja kotimaisten tutkimusten tuloksista sekä Telaketjussa mukana olleiden yritysten toiminnasta. Tilaisuudessa puhuivat muun muassa Ali Harlin (VTT), Sigrid Barnekow (Mistra Future Fashion), Outi Luukko (TouchPoint), Jukka Pesola (PureWasteTextiles) ja europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen.

Seminaari kokosi tekstiilialan vaikuttajia niin Suomesta kuin ulkomailta

Seminaari osoitti, että tekstiilien kiertotalouden edistäminen on kansainvälinen ponnistus. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa WRAP on tehnyt tutkimusta kuitukierrätyksestä ja Ruotsissa on pilotoitu tekstiililajittelukonetta SIPTex-projektissa. Telaketjussa on tutkittu muun muassa poistotekstiilin keräämistä kuluttajilta ja tekstiilijätteen soveltuvuutta raakamateriaaliksi eri tarkoituksiin. Lisäksi on tehty paljon erilaisia kokeiluja.

Materiaali- ja tuotenäyttely kiinnosti seminaarivieraita

Telaketjun aikana syntyneet tutkimukset ja käytännön kokeilut helpottavat tekstiilien kiertotalouden toteutumista ja uuden teollisuudenalan rakentumista Suomeen. Työ- ja elinkeinoministeriön tuella on aloitettu valmistelut poistotekstiilin jalostuslaitoksen perustamiseksi Suomeen.

Seminaarissa puhuivat muun muassa Petri Alava (Infinited Fiber Company), Outi Luukko (TouchPoint), Jukka Pesola (Pure Waste Textiles) ja Jukka Heikkilä (Lounais-Suomen Jätehuolto)

Hanke päättyy, työ jatkuu

Telaketju saa päätöksensä vuoden 2019 tammikuussa, mutta työtä riittää edelleen. Telaketjun aikana Euroopan unioni on asettanut tekstiileille erilliskeräysvelvoitteen vuoteen 2025 mennessä, mikä osaltaan kannustaa jatkamaan työtä poistotekstiilin hyötykäytön edistämiseksi. Myös yrityksillä on halu jatkaa, ja tutkimus- ja koulutusorganisaatiot yhdessä yritysten kanssa rakentavatkin tällä hetkellä uutta tekstiilien kiertotalouteen tähtäävää hanketta. Tekstiilien ekosysteemiin tarvitaan mukaan myös suuria toimijoita ja eri alojen teollisuutta, jotta tekstiilien kierrätys saadaan toimimaan.

Uuden hankkeen valmistelut alkoivat verkostoitumisseminaarissa 10.4. Työtä on jatkettu syyskuun aikana aluetilaisuuksissa Turussa, Tampereella, Lahdessa ja Helsingissä. Aluetilaisuuksiin on osallistunut kymmeniä uuteen hankkeeseen mukaan haluavia yrityksiä ja tekstiilien parissa työskenteleviä tahoja. Syksyn aikana neuvottelut viedään syvemmälle. Keskustelut rahoittajien kanssa ovat jo alkaneet.

Tutustu seminaarin materiaaleihin

Ali Harlin, VTT, Roadmap for recycled textiles in Finland in 2020’s

Sigrid Barnekow, Mistra Future Fashion, Reshaping the Fashion System

Cecile Martin, WRAP, Fibre-to-fibre recycling. ECAP update

Maria Elander, IVL, SIPTex project: Automated sorting of textiles for recycling

Sirpa Pietikäinen, Circular Economy – Revolutionizing textile industry

Outi Luukko, TouchPoint, Recycling of customers workwear

Jukka Pesola, Pure Waste Textiles, Towards circular economy of textiles

Petri Alava, Infinited Fiber Company, New sustainable closed-loop textile fiber production technology

Jukka Heikkilä, Lounais-Suomen Jätehuolto, Future steps of postconsumer textile refining in Finland

Milja Kokko, Turun AMK, Practical aspects of end-of-life textile collection

Ville Hinkka, VTT, How to produce recycled textile raw material at reasonable price?

Taina Kamppuri, VTT, Suitability and identification of textile waste as a raw material for different processes

Eetta Saarimäki, VTT, Telaketju: Towards circular economy of textiles

Pirjo Heikkilä, VTT, Looking forwards – Telaketju II

Kuvia seminaarin näyttelystä: Telaketjun materiaaleja ja tuotteita

Pure Waste Textiles
Finlayson
Finlayson
Paptic
TouchPoint
Soften
Erilaisia poistotekstiilistä valmistettuja tuotteita